Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ОБОВ'ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

ДЛЯ БАКАЛАВРІВ
на 2023-2024 навчальний рік

1 курс

Освітній компонент

Робоча програма Силабус 
Іноземна мова професійного спрямування (англійська/німецька/французька)
РП
Психологія та етика в туризмі
РП
Українська мова
РП

Фізична культура і спорт
РП Силабус
Цивілізаційні процеси в українському суспільстві
РП Силабус
Культурологія
РП
Географія туризму
РП
Інформаційні системи і технології в туризмі
РП
Транспортне забезпечення туристичних послуг
РП
Економіка та організація туристичної діяльності
РП
Силабус
Рекреаційні комплекси світу
РП
Силабус
Основи туризмознавства
РП
Туристично-краєзнавча практика
РП

 

                                                                                                                                                                     
                       

 2 курс

Освітній компонент

Робоча програма Силабус 
Іноземна мова професійного спрямування (англійська/німецька/французька) РП
Правознавство РП
Фізична культура і спорт РП
Ціннісні компетенції фахівця РП
Культурологія РП
Туроперейтинг РП
Стандартизація і сертифікація туристичних послуг РП
Курсова робота з дисципліни "Туроперейтинг" РП
Маркетинг туристичних послуг РП
Екскурсійна практика РП  
3 курс

Освітній компонент

Робоча програмаСилабус 
Бізнес-планування туристичної діяльності
РП
Діловодство у туризмі
РП
Міжнародний туризм
РП
Силабус
Маркетингові комунікаціїРП

Теорія і практика міжкультурної комунікації
РП
Туристична політика
РП
Виробнича практика
РП

4 курс

Освітній компонент

Робоча програма Силабус 
Цивільна безпека 
РП
Інноваційні моделі розвитку туристичного бізнесу
РП
                               
Менеджмент
РП

Реклама і PR в туризмі
РП

Стратегічний розвиток підприємств туристичної сфери
РП
Технологія розробки і реацізації туристичного продукту
РП
Силабус
Курсова робота з дисципліни "Технологія розробки і реацізації туристичного продукту" РП
Передатестаційна практика 
РП
Кваліфікаційна робота бакалавра 
РП

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2023 Інформація про сайт