Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Міжнародні зв'язки

Кафедра туризму та економіки підприємства підтримує наукове співробітництво із зарубіжними науковими установами і освітніми організаціями, зокрема:

– Жешувським університетом (м. Жешув, Польща);

– Університетом імені Миколи Коперніка (м. Торунь, Польша);

– Вищою школою економіки та менеджменту (м. Прага, Чеська республіка);

– Міжнародною науково-освітньою асоціацією L´Association 1901 «SEPIKE» (Асоціація університетів Західної Європи, м. Мюнхен, Німеччина);

– Вищою Банківською школою (м. Вроцлав, Польща);

– Університетом Аттики в Греції (кафедра менеджменту в туризмі).

–  Угода з італійською асоціацією UCM - Italy в рамках програми «Продовольча безпека та партнерство для сталого розвитку» (посилання на ФБ).

Робота кафедри туризму та економіки підприємства передбачає співпрацю з навчальними закладами, установами та науковими організаціями інших країн за такими напрямами:

– стажування викладачів у вищих навчальних закладах та культурно-освітніх організаціях інших країн;

– перебування викладачів кафедри у науково-творчих і ділових зарубіжних відрядженнях, обмін навчально-методичною літературою;

– проведення спільних науково-теоретичних та науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів;

– видання збірників наукових праць, матеріалів науково-теоретичних конференцій, інформаційних бюлетенів.

З метою координації міжнародних контактів, здійснення обміном досвіду та інформацією кафедра туризму та економіки підприємства встановлює прямі зв’язки з іноземними освітніми і науковими інституціями, професорами і лекторами цих навчальних закладів у сфері освітньої, наукової та навчально-методичної діяльності (запрошення та участь в міжнародних конференціях, симпозіумах, круглих столах, тренінги в тому числі й особисті запрошення).

Викладачі кафедри туризму та економіки підприємства постійно беруть участь у міжнародних наукових конференціях, які проходять за кордоном (Польща, Німеччина, США, Канада, Чехія, Болгарія).

Міжнародна співпраця дає можливість викладачам кафедри опановувати і успішно потім використовувати новітні методики навчання, наукові розробки, інформаційні технології зарубіжних колег, як засоби інноваційного підходу до процесу навчання і підготовки фахівців з економіки промислового підприємства, підприємства туристичної сфери.


На головну© 2006-2023 Інформація про сайт