Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

                      Науково-дослідні роботи 

На кафедрі туризму та економіки підприємства відмічається широкий спектр напрямів організації науково-дослідної роботи: виконання держбюджетної тематики, участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних та університетських науково-практичних, науково-методичних конференціях, «круглих столах», семінарах та симпозіумах; підготовка та видання монографій, навчальних посібників, науково-методичних рекомендацій, публікацій статей та тез доповідей; встановлення наукових зв’язків з вищими навчальними закладами України та зарубіжними вищими закладами освіти; науково-дослідна робота студентів.

Основні напрямки наукової роботи на кафедрі:

– забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства;

– формування та використання потенціалу сучасних підприємств;

– становлення соціальної відповідальності суб’єктів підприємництва та її складових;

– управління системою економічної безпеки вітчизняних підприємств;

– формування конкурентної політики держави, регіону, підприємства;

– формування мотиваційного механізму сучасних підприємств;

– стратегія розвитку малого бізнесу в Україні;

 інтеграція України у світовий ринок туристичних послуг;

 інноваційний розвиток підприємств туристичної сфери.

Професор Шаповал В.М. – член спеціалізованої вченої ради Д 08.080.01 при Державному вищому навчальному закладі «Національний гірничий університет».

Професор Пономаренко П.І. є головою комісії по викладанню інноваційних дисциплін у вищих навчальних закладах при Придніпровському науковому центрі.

Кафедра веде активну науково-дослідницьку роботу, що відображається у тематиці науково-дослідних робіт:

– «Вплив корпоративної синергії і комплексного використання сировини на економіку асоційованого гірничо-збагачувального підприємства» (номер державної реєстрації 0116U006737, 2016–2019 рр., Дніпро, Україна);

– «Забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства за рахунок удосконалення людського капіталу» (номер державної реєстрації 0116U005631, 2016–2020 рр., Дніпро, Україна);

– «Інтеграція України у світовий ринок туристичних послуг» (номер державної реєстрації 0116U005632, 2016–2021 рр. Дніпро, Україна);

– «Інноваційний розвиток підприємств туристичної сфери у кіберпросторі» (номер державної реєстрації 0119U006815, 2019–2021 рр. Дніпро, Україна).

Протягом 2012–2020 рр. кафедра виступила організатором та співорганізатором науково-практичних конференцій, тренінгів, семінарів, круглих столів, у т. ч. міжнародних:

IV міжнародного науково-практичного семінару «Економічна безпека держави та науково-технологічні аспекти її реалізації» (Дніпропетровськ, Україна, 2012 р.);

міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та управління господарським комплексом: теорія і практика сучасності» (Луганськ, Україна, 2014 р.);

Круглого столу «Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян» (Дніпропетровськ, Україна, 2014 р.);

Round Table «The course for success: the leader of the XXI century» (Larnaka, Cyprus, 2015);

Round Table «Business development in conditions of crisis. Experience in Georgia» (Tbilisi, Georgia, 2016);

Рrogram «International economic relations: problems and trends of development» (Tbilisi, Georgia, 2016);

Рrogram «Small business – a leading sector of the market economy» (Tbilisi, Georgia, 2016);

щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Економіка підприємства: проблеми і перспективи розвитку» (Дніпро, Україна, 2012–2018 рр.);

щорічної міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи» (Дніпро, Україна, 2012–2018 рр.);

щорічної міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації» (Дніпро, Україна, 2012–2018 рр.);

міжнародної мультидисциплінарної науково-практичної конференції «Детермінанти сталого розвитку суспільства в умовах глобалізації» (Дніпро, Україна, 2019 р.);

щорічної Міжнародної науково-освітньої олімпіади з туризму (Дніпро, Україна, 2019; 2020).

 За результатами усіх конференцій опубліковані збірники матеріалів. 

© 2006-2021 Інформація про сайт