Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧІВ ЗА ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ) РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

на 2023-2024 н.р.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ "ТУРИЗМ"

                    
Назва дисципліни
Soft-skills Фахова вибіркова
Для яких спеціальностей

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 242 "ТУРИЗМ"

Волонтуризм
РП/Силабус
  всі спеціальності ЗВО
Рекреаційні та курортні ресурси України
РП/Силабус
  всі спеціальності ЗВО
Соціальна відповідальність бізнесу РП/Силабус
всі спеціальності, окрім 075 Маркетинг та 242 Туризм
Фестивальний туризм
  РП/Силабус
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
075 Маркетинг
242 Туризм
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Event-management в туризмі
  РП/Силабус 051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
075 Маркетинг
242 Туризм
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Гастрономічний туризм
  РП/Силабус 051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
075 Маркетинг
242 Туризм
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Управління Spa та Wellness комплексами
   РП/Силабус
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
075 Маркетинг
242 Туризм
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Іміджелогія в туристично-рекреаційній діяльності   РП/Силабус
242 Туризм
Планування та контроль діяльності туристичних підприємств
                          РП/Силабус 242 Туризм                                                                                                                    
Статистика та аналітика в туризмі  
  РПСилабус   
242 Туризм

   СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 "ЕКОНОМІКА"

Управління ресурсами підприємства   РП/Силабус
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
075 Маркетинг
242 Туризм
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Економіка та організація діяльності корпоративних структур   РП/Силабус
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
075 Маркетинг
242 Туризм
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Креативна економіка   РП/Силабус
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
075 Маркетинг
242 Туризм
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Управління соціально-економічною безпекою підприємства   РП/Силабус
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
075 Маркетинг
242 Туризм
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Управління ефективністю підприємства   РП/Силабус
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
075 Маркетинг
242 Туризм
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

© 2006-2023 Інформація про сайт