Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ОБОВ'ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

ДЛЯ МАГІСТРІВ

Шифр освітнього компоненту Освітній компонент Робоча програма Силабус 
З1 Іноземна мова для професійної діяльності (англійська / німецька / французька)  РП Силабус
       Ф1 Innoving в туристично-рекреаційній діяльності
РП Силабус
       Ф2 Ризик-менеджмент в туристичній діяльності РП Силабус
       Ф3 Проєктний аналіз в туризмі та рекреації
РП
Силабус
       Ф4 Соціально-етична відповідальність в туризмі
РП
Силабус
       Ф5 Стратегічне управління туристичними дестинаціями
РП
Силабус
       Ф6 Якість та безпека в туризмі 
РП
Силабус
       Ф7 Геопросторове моделювання в туризмі та рекреації
РП
Силабус
       С1 Екологічне управління сферою обслуговування  РП
Силабус
       П1 Передатестаційна практика
МР

       КР Виконання кваліфікаційної роботи МР
 

  
Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2023 Інформація про сайт