Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Науково-дослідна робота гуртка ґрунтується на принципах саморозвитку, студентоцентрованості, гуманізму, демократизму, персональної і колективної відповідальності, колегіальності і гласності обговорення питань з туризму і рекреації. Участь студентів у роботі гуртка забезпечує формування та набуття загальних/спеціальних компетентностей та результатів навчання за освітніми програмами.

План роботи наукового студентського гуртка на І семестр 2023-2024 н.р.

Звіт роботи наукового студентського гуртка за 2022-2023 н.р.

Звіт роботи наукового студентського гуртка за 2021-2022 н.р.

Звіт роботи наукового студентського гуртка за 2020-2021 н.р.


  Основні завдання гуртка:
1. Опанування навичок критичного мислення, аналізу та наукового пошуку в рамках науково-дослідної роботи кафедри, факультету, університету;
2. Популяризація та поглиблення знань здобувачів в сфері діджиталізації туристичної діяльності, збалансованого розвитку та екологічного управління в туризмі та рекреації;
3. Стимулювання здобувачів вищої освіти до практичного використання отриманих знань та навичок;
4. Налагодження співпраці з ключовими стейкхолдерами: представниками бізнесу, владою, громадськістю, академічною спільнотою, іншими студентами.

  Членами наукового студентського гуртка «Турист» є студенти за спеціальністю 242 Туризм і рекреація (Туризм) НТУ "Дніпровська політехніка". Участь студентів-туристів у науковій діяльності може проходити як у навчальний процес так і позаучбовий час (робота в студентському гуртку; виступи з доповідями на науково-практичних конференціях, семінарах, вебінарах, форумах, участь в конкурсах, підготовка статей до публікації у фахових виданнях з туризму тощо).

 

Участь здобувачів у IV Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції "Географія та туризм"

Участь здобувачів у І Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції "Актуальні проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку регіону в умовах сучасних глобальних викликів"

Співавторство здобувачів у фахових виданнях:

Здобуття перемоги здобувача вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальності 242 Туризм у Всеукраїнському конкурсі фоторобіт та плакатів "Все починається з туризму"


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2023 Інформація про сайт