Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Пилипенко Ганна Миколаївна

Пилипенко Ганна Миколаївна - професор кафедри

Контакти:

телефон: (050) 3621248

e-mail: Pylypenko.H.M@nmu.one,

annapylyp@ukr.net

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=B0fb_LIAAAAJ

https://orcid.org/0000-0002-3675-1813


Дисципліни:

Макроекономіка,
Сучасні економічні теорії,
Фірми, ринкові структури і стратегії у світовій економіці


Освіта:

Спеціаліст Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1990 р., спеціальність «Політична економія», Кваліфікація «Економіст, викладач політичної економії»

Ступені, звання:

Кандидат економічних наук, диплом КН № 010656 від 30.05.1996 р. Тема: "Рівновага споживчого ринку (політико-економічний аналіз)", спеціальність 08.01.01. Політична економія. 
Доцент кафедри політичної економії, атестат ДЦ №000976 
Доктор економічних наук, 8.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки, 2013 р., диплом ДД №001512 від 25.01.2013 р. Тема: "Інституціональні чинники співвідношення державної та ринкової координації економічної діяльності" спеціальність 08.00.01 Економічна теорія та історія економічної думки.
Професор кафедри економічної теорії та основ підприємництва, атестат 12ПР №009610, від 26.06.2014 р.Підвищення кваліфікації, стажування, сертифікати:

Кафедра економічної теорії та міжнародної економіки ПВНЗ «Університет ім. А. Нобеля»  з 17 листопада 2016 р. по 17  грудня 2016 р. (три кредити ECTS) відповідно до наказу від 28 листопада 2016 р., Наказ № 163 А. 


Основні публікації (статті, монографії) за останні 5 років:

1. H. Pylypenko.  Institutional components of socio-economic development / Yu. Pylypenko, H. Pylypenko, N. Lytvynenko, O. Tryfonova, E. Prushkivska // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu – №3. – 2019.  – Р. 199 – 206. https://nvngu.in.ua/jdownloads/pdf/2019/03/03_2019_Pylypenko.pdf (Scopus).2. H. Pylypenko.  Training institutional development experience of liberal transformation in Ukraine and Belarus / Yu. Pylypenko, H. Pylypenko, N. Lytvynenko, O. Tryfonova, E. Prushkivska // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu – №4. – 2019.  – Р.178 – 185. https://nvngu.in.ua/jdownloads/pdf/2019/04/04_2019_Pylypenko.pdf (Scopus)
3. H. Pylypenko.  Socio-cultural context of innovative development / H. Pylypenko, N. Lytvynenko, Т.  Barna // Philosophy and Cosmology – Vol. 23. – 2019.  – Р. 98 – 111. http://ispcjournal.org/journals/2019-23/PhC_23_PylypenkoLytvynenkoBarna.pdf (Web of Science).
4. H. Pylypenko. Economic and Institutional Conditions for Implementation of Economic Interests in the Countries of the World / H. Pylypenko, V. Smiesova, V. Ivanova, R. Karpenko. // Montenegrin Journal of Economics – Vol.15 – Number 4 - 2019.  – С. 75-86. http://mnje.com/sites/mnje.com/files/075_-_086_- _smiesova__pylypenko_ivanova_and__karpenko.pdf http://mnje.com/sites/mnje.com/files/currentissue/mnj_vol._15_no._4.pdf (Web of Science)
5. H. Pylypenko.  Paradoxes of Economic Development: Science and Innovation in the Modern World / H. Pylypenko, N. Fedorova, I. Hyzenko, N. Naumenko // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu – №2. – 2020. С. 153-159 http://nvngu.in.ua/index.php/en/archive/on-the-issues/1841-2020/contens-2-2020/5265-paradoxes-of-eco.... (Scopus).
6. H. Pylypenko, V. V. Prokhorova, О. B. Mrykhina, O. Y. Koleshchuk, S. A. Mushnykova, Сost Evaluation Models of Research and Development Products of Industrial Enterprises // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu – № 5. – 2020. – С.163–170 http://nvngu.in.ua/index.php/en/archive/on-the-issues/1850-2020/contens-5-2020/5524-cost-evaluation-.... (Scopus).
7. Пилипенко Г. М., Федорова Н. Є., Казиміренко О. В.  Соціально-економічний розвиток суспільства через призму синергетичної парадигми // Економічний вісник Національного гірничого університету – № 2 (58). – 2017  – С. 9 – 17. 
8. Пилипенко Г. М., Гузенко І. Ю. Проблеми наднаціонального регулювання глобальної економіки  // Економічний простір – № 128 – 2017. – С.16 –24.
9. Пилипенко Г.М., Науменко Н.Ю., Федорова Н.Є. Кількісний вимір впливу науки на соціально-економічний розвиток // Економічний простір. – 2018. – № 130 – С. 76 – 88. 
10. Пилипенко Г. М. Еволюція марксизму в ХХ ст.: гуманістичний радикалізм  Е. Фромма // Економічний вісник Національного гірничого університету – №2 (62). – 2018  – С. 16–24. 
11. Пилипенко Г. М., Смєсова В. Л., Науменко Н. Ю. Оцінка впливу влади-власності  на реалізацію економічних інтересів в Україні   // Економічний вісник Національного гірничого університету – №4 (64). – 2018.  – С. 18–33. 
12. Пилипенко Г. М., Смєсова В. Л.  Взаємодія економічних інтересів в суспільстві: ретроспективний аналіз досягнень економічної науки // Національного гірничого університету – №1, 2019 – С. 37–53.
15. Пилипенко Ю.І., Пилипенко Г.М., Алєксєєнко Д.Д. Громадянська координація як фактор ефективності надання локальних суспільних благ // Бізнес Інформ – №3. – 2020 – С. 8–15.
16. Пилипенко Г. М. Інституціональні зміни економіки в контексті еволюції поглядів Д. Норта // Економічний вісник Дніпровської політехніки. – №3 – 2020. – С. 9–17.
13. Пилипенко Г. М., Мірошніченко Ю. В., Сліпко А. Д. Стратегічна поведінка компаній на галузевому ринку автомобілів споживчого класу // Економічний вісник Дніпровської політехніки –№2. – 2021. – С. 44-53.
 

Досвід проф діяльності, участь у ГО, консультування, інші досягнення:

Надання консультативних послуг та виконання робіт за договором  ТОВ «Дельта-трейдінг Україна».


 На головну

© 2006-2023 Інформація про сайт