Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Економіка підприємства: проблеми та перспективи розвитку"Тематичні секції конференції:

1. Економічна теорія і право.

2. Економіка підприємства.

3. Соціально-економічні проблеми.

4. Облік і аудит.

5. Міжнародна економіка.

6. Менеджмент.

7. Маркетинг.

8. Транспортне забезпечення і логістика.

9. Комп’ютеризація економічних процесів.

10. Фінанси, оподаткування і банківська справа.

До участі запрошуються студенти, наукові працівники, аспіранти, викладачі ВНЗ.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.


18-19 грудня 2012 року

Збірник матеріалів: завантажити  

ISBN 978-966-350-393-6

Економіка  підприємства:  проблеми  та  перспективи  розвитку: матеріали  І всеукр.  наук.-практ.  конф.  студ.,  асп.  та  молодих  вчен., 8–19 груд. 2012 р., м. Дніпропетровськ / відп. ред. В.М. Шаповал – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 100 с. 

25 грудня 2013 року

Збірник матеріалів: завантажити  

ISBN  978-966-350-464-3 

Економіка   підприємства :  проблеми  та   перспективи  розвитку : матеріали  ІІ  всеукр. наук .- практ.  конф.  студ .,  асп.  та   молодих   учен ., 25 груд . 2013  р .,  м.  Дніпропетровськ /  відп .  ред.  В. М.  Шаповал;  М- во  освіти  і  науки України;  Нац.  гірн .  ун- т . – Д.:  НГУ, 2014. – 88 с. 


Доповіді друкуються в авторській редакції. 

На головну

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт