Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи"


Мета конференції: обмін результатами наукових досліджень з проблем, тенденцій та перспектив світового розвитку в умовах глобалізації. У збірнику: Викладено результати наукових досліджень з проблем, тенденцій та перспектив економіки в умовах глобалізації. Зокрема розглянуто питання розвитку людського потенціалу; державне регулювання економічних процесів; інновації в економіці та управлінні, управління інноваціями та інноваційною діяльністю; логістика; маркетинг: сучасний стан, перспективи розвитку; математичні та інструментальні методи економіки; міжнародна торгівля та геополітичні інтереси; менеджмент: сучасний стан, перспективи розвитку; світова економіка та міжнародні відносини; розвиток соціально-економічних відносин в умовах глобалізації; раціональне природокористування та економічна безпека; роль інформаційних технологій в процесі глобалізації світової економіки; сучасні інформаційні технології в економічній діяльності; сучасні проблеми економічної теорії та практики; управління національною економікою; управління соціально-економічним розвитком регіону; управління підприємствами, галузями, комплексами; управлінський та бухгалтерський облік, аналіз і аудит; сталий розвиток підприємств, галузей, комплексів; фінансове управління розвитком економічних систем; економіка та управління якістю; економіка праці та управління персоналом. 

10 – 12 грудня 2018 року

Збірник матеріалів: завантажити 

ISBN 979 – 966 – 350 – 706 – 4

Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи // Экономика в условиях глобализации: проблемы, тенденции, перспективы // Economy in conditions of globalization: problems, trend, perspectives : зб. матеріалів IV міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 10 – 12 груд. 2018 р., м. Дніпро / відп. ред.: В.М. Шаповал, В.Я. Швець, Б. Шлюсарчик; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка»; Жешувський ун-т. – Дніпро: НТУ «ДП», 2018. – 239 с. 

25 лютого по 1 березня 2013 року

Збірник матеріалів: завантажити 

ISBN 978 – 966 – 350 – 409 – 4

Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи: зб. матеріалів І міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 25 лют. – 1 бер. 2013 р., Дніпропетровськ – Жешув / відп. ред. В. Шаповал, Б. Шлюсарчик. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 335 с. 

17-20 березня 2014 року

Збірник матеріалів: завантажити 

ISBN 978 – 966 – 350 – 409 – 4

Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи: зб. матеріалів ІI міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 17-20 бер. 2014 р., Дніпропетровськ – Жешув / відп. ред. В. Шаповал, Б. Шлюсарчик. – Д.: Національний гірничий університет, 2014. – 93 с. 

23-27 березня 2015 року

Збірник матеріалів: завантажити  

ISBN 978 – 966 – 350 – 544 – 2

Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи: зб. матеріалів ІII міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 23 – 27 берез. 2015 р., м. Дніпропетровськ / відп. ред. В.М. Шаповал, Б. Шлюсарчик ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2015. – 347 с.

Доповіді друкуються в авторській редакції.


На головну

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2023 Інформація про сайт