Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

І ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

"РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ, ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ"

26-27 вересня 2023 р.

Наказ

Розвиток туристичного бізнесу, економіки та підприємництва: виклики сьогодення: матеріали І всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих вчених, 26–27 вер. 2023 р., м. Дніпро / відп. ред. Л.С. Безугла / М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка» - Д.: НТУ «ДП», 2023. 176 с.

Посилання на збірник тез доповідейСервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2023 Інформація про сайт