Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

 Захарова Світлана Геннадіївна -            

           

  e-mail: Zakharova.S.H@nmu.one

      
   Scopus ID: 58244222000

   WoS ID:      

   ORCID: 

   Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=PEdr8o4AAAAJ
       

  Освіта:
Бакалавр. Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління», 2005 р., спеціальність «Туризм»

Магістр. Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління», 2006 р., спеціальність: «Адміністративний менеджмент»

Магістр. Класичний приватний університет, 2008 р., спеціальність «Готельне господарство»

Магістр, Харківська державна академія дизайну і мистецтв, 2019 р., спеціальність: «Дизайн».   

Науковий ступінь:

Кандидат наук з державного управління, 25.00.02 – «Механізми державного управління.». Тема: «Державно-приватне партнерство в системі регулювання туристичної галузі України». 2010 р.

   Вчене звання:

Атестат доцента 12ДЦ 044706, виданий 15.12.2015

  Підвищення кваліфікації та стажування:
2022 р.

 1. Міжнародний пленер «Ширава-Арт», листопад 2022 року, Словаччина., 45 годин, 1,5 кредити ЄКТС.( Сертифікат №18/20-22 (28.11.2022-0-3.12.2022).
 2. Міжнародний круглий стіл «Безпека харчової продукції, листопад 2022, Калужа, Словаччина, 3 години, 0,1 кредити ЄКТС НАССР» (28/06-23). Сертифікат № 07/08-22. 

2021 р.

 1. Семінар-практикум «Як зробити лекцію інтерактивною: прийоми та організація», 12.02.2021, (сертифікат)
 2. Семінар «В готелі все в порядку», Одеса, 24.05.2021 від Всеукраїнської Академії гостинності (сертифікат)
 3. Підвищення кваліфікації від Reikartz Hotel Group «LEVEL UP разом з Reikartz» 18-31 жовтня 2021, 30 годин (сертифікат).

2020 р.

 1. Участь у Всеукраїнському готельному форумі 15-16 жовтня 2020, м.Київ (сертифікат)


Участь у науково-дослідній роботі:

2023-2025 рр.

Виконавець кафедральної теми: Організаційно-економічне забезпечення розвитку туристично-рекреаційних територій на засадах євроінтеграції. ДРН: 0123U102800


Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

 • Член клубу готельєрів України з 2007 років.
 • Член «Асоціації гостинності України» з 2021 року


Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради 25.00.02 «Механізми державного управління» ( канд., докт.), 1.10.2018 – 10.10.2019, КПУ, Запоріжжя.


Керівництво студентською науковою роботою
2018 р. 
 • I місце у II міжнародному фестивалі творчості «Веселка миру» Словаччина, 17-20 листопада 2018 (Прохорова Катерина, Микита Жердєв).
 • II місце у II міжнародному фестиваль творчості «Веселка миру» Словаччина, 17-20 листопада 2018 (Демянік Леся, Мартинюк Лілія, Мудрик Юрій).

Викладає дисципліни:
 1. Стандартизація і сертифікація туристичних послуг
 2. Технологія розробки і реалізації туристичного продукту
 3. Готельно-ресторанна діяльність
 4. Міжнародний туризм

Наукові інтереси:
 1. Готельно-ресторанна діяльність
 2. Організація туристичної діяльності
 3. Якість туристичного обслуговування
 4. Міжнародна діяльність

 Праці: 
Монографії:
 • Захарова С.Г. Тренди в діяльності закладів розміщення. Формування сучасних концепцій управління туризмом та готельно-ресторанним бізнесом в умовах парадигми сталого розвитку: монографія Том 1. м. Запоріжжя: ЗНУ 2022, С.8-45
 • Захарова С.Г. Розвиток туристичних трендів: практика країн світу та України : монографія / Під ред. докт. екон. наук, доц. Ю.О. Юхновської. (3.2. Вплив послуг закладів розміщення на розвиток туристичних трендів).  Запоріжжя: Хортицька національна академія, 2023. 400 с.

Наукові праці:
2023 р.
 1. Bortnykov Y., Zakharova S., Marchenko O., Verkhovod I., & Harbar H. Innovative tourism and hospitality marketing strategies through the social ethics and social policy prisms. Cuestiones Políticas. 2023. 41(77). 569-583. https://doi.org/10.46398/cuestpol.4177.38
 2. Dzyuba, N., Oliinyk, M., Kalugina, I., Poplavska, S., Bortnykov, Y., & Zakharova, S. (2023). Improving the technology of aeration of the food system of mousse at horeca enterprises . Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(11 (122), 74–82. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.275615
2020 р.
 1. Кожушко С.П., Захарова С.Г. Маркетингова політика ціноутворення в сучасному готельному підприємстві. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Запоріжжя: КПУ. 2020. №2 (113).  С. 123-127. DOI: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2020-2-21
 2. Кожушко С.П., Захарова С.Г.  Маркетингові дослідження та методи збору маркетингової інформації в сучасному готельному підприємстві. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Запоріжжя: КПУ. 2020. № 4 (115) 81-84 DOI: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2020-4-14

 Наявність виданих навчально-методичних рекомендацій/вказівок
Стандартизація і сертифікація туристичних послуг. Конспект лекцій для здобувачів денної та заочної форм навчання спеціальності 242 Туризм. Укладач - Захарова С.Г. Дніпро: НТУ «ДП», 2023. 36 с.


Участь у міжнародних наукових або науково-освітніх проєктах

 1. Міжнародний освітній грант № EG/U/2021/03/12 від International Historical Biographical Institute (Dubai – New York – Rome – Beijing). Участь у Міжнародній програмі підвищення кваліфікації керівників закладів освіти, педагогічних та науково- педагогічних працівників "Разом із визначними лідерами сучасності: цінності, досвід, знання, компетентності і технології для формування успішної особистості та трансформації оточуючого світу” 120 годин, 4 кредити ЄКТС.
 2. Участь у гранті «Research on Business Development Potential in Imereti Region», Akaki Tsereteli State University, г. Кутаісі, Грузія, 01.07.2018 – 01.01.201

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2023 Інформація про сайт