Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Історія кафедри     

 Кафедра є правонаступницею кафедри економіки промисловості, яка була створена у 1946 році, та на базі якої в 1993 р. було створено чотири економічні кафедри, зокрема і кафедру економіки підприємства. У 2018 році відповідно до сучасних соціально-економічних викликів було започатковано нову ОПП "Туризм" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та змінено назву на кафедра туризму та економіки підприємства. Кафедра завжди відповідає вимогам сучасності, при цьому зберігаючи та примножуючи досвід і шануючи минуле.На кафедрі здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями: 

242 – Туризм і рекреація, ОПП "Туризм" - перший (бакалаврський) рівень;

242  Туризм і рекреація, ОПП "Туристична діяльність" - другий (магістерський) рівень;

051 – Економіка, ОПП "Економіка підприємства" - другий (магістерський) рівень.  


Плідно поєднуючи багаторічні традиції та досвід з інноваційними підходами та технологіями, фахівці кафедри туризму та економіки підприємства забезпечують стабільно високий рівень освіти. 

На кафедрі працює 10 викладачів, з них:

3 докторів економічних наук та 7 кандидатів наук (економічних, історичних, географічних та геологічних).

IMG_9769.JPG

IMG_9756.JPG

IMG_9774.JPG

IMG_9755.JPG 

IMG_9763.JPG

IMG_9762.JPG

IMG_9765.JPG

Виховна робота кафедри 

Невід’ємною складовою діяльності кафедри є виховна робота зі студентами. Насамперед, це стосується роботи кураторів академічних груп поза межами навчальних корпусів. Співпрацюючи з керівництвом деканату, наставники сприяють вирішенню нагальних проблем навчання, самопідготовки та побуту студентської молоді. 

IMG_9768.JPG

IMG_9766.JPG

IMG_9767.JPG

Кафедра разом зі студентами бере участь в благочинних акціях під гаслом «Допоможемо дітям» для дітей у будинках сиріт, яким надається матеріальна та гуманітарна допомога.

IMG_9770_1.JPG

IMG_9772.JPG

Молодіжна політика кафедри узгоджена з політикою університету і спрямована на виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої соціально активної і національно-свідомої людини, наділеної громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, патріотичними почуттями, здатної до саморозвитку й самовдосконалення. Вона здійснюється в інтересах студентської молоді, суспільства, держави і базується на багатолітніх традиціях університету, історичному та культурному надбанні українського народу з врахуванням світового досвіду підтримки молоді.

 

На головну

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт