Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Освітні програми

242 ТУРИЗМ
051 ЕКОНОМІКА
     Навчальні плани
2019 р.
Очна форма навчання
Заочна форма навчання

2018 р.
Очна форма навчання
Заочна форма навчання

Перелік вибіркових навчальних дисциплін за першим (бакалаврським) рівнем на 2021-2022 навчальний рік:

Міжнародний етикет

Туристичні ресурси світу

Туристичні ринки

Культурний та етнічний туризм

Організація розміщення та харчування туристі

Лікувально-оздоровчий туризм

Організація анімаційної діяльності

Організація екскурсійної діяльності

Перелік вибіркових навчальних дисциплін за другим (магістерським) рівнем на 2021-2022 навчальний рік:

Економіка та організація діяльності корпоративних структур Робоча програма Силабус

Креативна економіка Робоча програма Силабус

Соціальна відповідальність бізнесу Робоча програма Силабус

Управління ресурсами підприємства Робоча програма Силабус

Управління соціально-економічною безпекою Робоча програма Силабус

Управління ефективністю підприємства Робоча програма Силабус

                Робочі програми за дисциплінами / силабуси 

2018-2021 навчальні роки

Дисципліна Робоча програма
2018 рік
Робоча програма
2019 рік
Робоча програма /силабус 2020 рік
Виробнича практика за спеціальністю 051 Економіка РП РП
Географія туризму РП РПРП РП
Дипломування (виконання кваліфікаційної роботи) 051 Економіка РП РПРП
Бізнес-планування туристичної діяльності РП РПРП Силабус
Економіка та організація діяльності корпоративних структур РП РПРП Силабус
Економіка туристичної діяльності
РП РПРП Силабус
Види та тенденції розвитку туризму РП РПРП Силабус
Діловодство у туризмі РП РПРП Силабус
Екскурсійна практика
РП РПРП Силабус
Збалансована система показників діяльності підприємства РП РПРП Силабус
Інноваційні моделі розвитку підприємства РП Силабус
Креативна економіка
РПРП Силабус
Культурний та етнічний туризм РП РПРП Силабус
Корпоративна культура на підприємствах туризму
РП РП Силабус
Корпоративна соціальна відповідальністьРПРПРП Силабус
Курсова робота з дисципліни Туроперейтинг РП РПРП Силабус
Технологія розробки і реалізації туристичного продукту
РП РПРП Силабус
Курсова робота з дисципліни "Технологія розробки і реалізації туристичного продукту"
РП РПРП Силабус
Курсова робота з управління потенціалом підприємства РП РПРП Силабус
Курсова робота зі стратегічного управління підприємством РП РП
Лікувально-оздоровчий туризм РП РПРП Силабус
Механізм державно-приватного партнерства РП РП
Навчальна практика за кордоном
РП РПРП Силабус
Міжнародний етикет
РП РПРП Силабус
Міжнародний туризм РП РПРП Силабус
Організація туристичної діяльності РП РПРП Силабус
Організація анімаційної діяльностіРПРПРП Силабус
Організація екскурсійної діяльностіРПРПРП Силабус
Основи курортології РП РПРП Силабус
Основи туризмознавства РП РПРП Силабус
Передатестаційна практика Туризм РП РПРП Силабус
Організація розміщення та харчування РП РПРП Силабус
Організація готельно-ресторанного господарстваРПРП
Управління соціально-економічною безпекою підприємства
РП Силабус
Переддипломна практика 051 Економіка РП РПРП
Соціальна психологія РП РП242 РП051
Реінжиніринг бізнес-процесів РП РПРП Силабус
Курсова робота з дисципліни Туристичні ресурси України та світу РП РП
Курсова робота з дисципліни міжнародний туризм РП РПРП
Розрахунки в туристичному бізнесі РП РПРП Силабус
Соціальна відповідальність бізнесу
РПРП Силабус
Стандартизація і сертифікація туристичних послуг РП РПРП Силабус
Стратегічне управління підприємством РП РПРП Силабус
Транспортне забезпечення туристичних послуг РП РПРП Силабус
Туристичне краєзнавство РП РПРП
Туристично-краєзнавча практика
РП РПРП Силабус
Туроперейтинг РП РПРП Силабус
Туристичні ресурси України та світу
РП РПРП Силабус
Управління ефективністю підприємства
РП РПРП Силабус
Управління потенціалом підприємстваРПРПРП Силабус
Управління ресурсами підприємства
РП Силабус
Туристичні ринки
РПРПРП Силабус
Реклама і PR у туризмі
РПРПРП Силабус
Стратегічний розвиток підприємств туристичної сфери РПРПРП Силабус
Рекреаційні комплекси світу РПРПРП Силабус
Інноваційні моделі розвитку туристичного бізнесу РПРПРП Силабус
© 2006-2021 Інформація про сайт