Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Освітні програми

Згідно наказу 333 а.-г. від 07.12.2020 р. про вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти. Кафедра туризму та економіки підприємства пропонує наступні вибіркові дисципліни студентам 2020 року вступу на 2021-2022 навчальний рік.

гр.242-20-1

Міжнародний етикет

Робоча програма  Міжнародний етикет

Силабус Міжнародний етикет

Туристичні ресурси світу

Робоча програма Туристичні ресурси України та світу

Силабус Туристичні ресурси України та світу

Туристичні ринки

Робоча програма Туристичні ринки

Силабус Туристичні ринки

гр.242-20ск

Корпоративна соціальна відповідальність soft skills

Робоча програма Корпоративна соціальна відповідальність

Силабус Корпоративна соціальна відповідальність

Культурний та етнічний туризм

Робоча програма  Культурний та етнічний туризм

Силабус Культурний та етнічний туризм

Організація розміщення та харчування туристів

Робоча програма  Розміщення та харчування туристів

Силабус Розміщення та харчування туристів

Лікувально-оздоровчий туризм

Робоча програма  Лікувально-оздоровчий туризм

Силабус Лікувально-оздоровчий туризм

Організація анімаційної діяльності

Робоча програма Організація анімаційної діяльності

Силабус Організація анімаційної діяльності

Організація екскурсійної діяльності

Робоча програма Організація екскурсійної діяльності

Силабус Організація екскурсійної діяльності

Робочі програми за дисциплінами / силабуси 

2020-2021 навчальний рік
Дисципліна Робоча програма Конспект лекційНа сайті ДО
Public Relations
Атестація здобувачів вищої освіти (Захист дипломних проектів (робіт)
Атестація здобувачів вищої освіти (Кваліфікаційний екзамен) ОП бакалавр 051 Економіка
Виробнича практика за спеціальністю
Географія туризму
Дипломування (виконання кваліфікаційної роботи) 051 Економіка
Економіка підприємства відкрити
Економіка інновацій відкрити
Бізнес-планування туристичної діяльності
Економіка та організація діяльності корпоративних структур
Економіка туристичної діяльності
Види та тенденції розвитку туризму
Діловодство у туризмі відкрити
Екскурсійна практика
Збалансована система показників діяльності підприємства
Зовнішня економічна діяльність відкрити
Інноваційні моделі розвитку підприємства
Креативна економіка
РП/силабус
відкрити
Культурний та етнічний туризм
Корпоративна культура на підприємствах туризму
РП/силабус
Курсова робота з дисципліни Туроперейтинг     
Курсова робота з економіки підприємства
Курсова робота з планування і контролю на підприємстві
Курсова робота з проектного аналізу
Курсова робота з управління потенціалом підприємства
Курсова робота зі стратегічного управління підприємством
Лікувально-оздоровчий туризм
Макроекономіка відкрити
Механізм державно-приватного партнерства
Мікроекономіка
Міжнародний етикет
РП/силабус
відкрити
Міжнародний туризм
Організація туристичної діяльності відкрити
Основи курортології відкрити
Основи туризмознавства
Передатестаційна практика
Організація розміщення та харчування
Управління соціально-економічною безпекою підприємства
РП/силабус
відкрити
Практика за спеціалізацією (на підприємстві)
Практика за спеціальністю
Проектний аналіз відкрити
Соціальна психологія відкрити
Реінжиніринг бізнес-процесів
Курсова робота з дисципліни Туристичні ресурси України та світу
Курсова робота з дисципліни міжнародний туризм
Розрахунки в туристичному бізнесі відкрити
Соціальна відповідальність бізнесу
РП/силабус
Стандартизація і сертифікація туристичних послуг відкрити
Стратегічне управління підприємством
Стратегія підприємства відкрити
Транспортне забезпечення туристичних послуг відкрити
Туристичне краєзнавство
Туристично-краєзнавча практика
Туроперейтинг
Туристичні ресурси України та світу
РП/силабус
відкрити
Управління ефективністю підприємства
РП/силабус
Управління ресурсами підприємства
РП/силабус
відкрити
Туристичні ринки
РП/силабус
© 2006-2021 Інформація про сайт