Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Освітні програми

Програма атестаційного екзамену

Освітні програми

Робочі програми за дисциплінами / силабуси

Дисципліна Робоча програма Конспект лекційНа сайті ДО
Public Relations
Атестація здобувачів вищої освіти (Захист дипломних проектів (робіт)
Атестація здобувачів вищої освіти (Кваліфікаційний екзамен) ОП бакалавр 051 Економіка
Виробнича практика за спеціальністю
Географія туризму
Дипломування (виконання кваліфікаційної роботи) 051 Економіка
Економіка підприємства відкрити
Економіка інновацій відкрити
Бізнес-планування туристичної діяльності
Економіка та організація діяльності корпоративних структур
Економіка туристичної діяльності
Види та тенденції розвитку туризму
Діловодство у туризмі відкрити
Екскурсійна практика
Збалансована система показників діяльності підприємства
Зовнішня економічна діяльність відкрити
Інноваційні моделі розвитку підприємства
Креативна економіка
РП/силабус
відкрити
Культурний та етнічний туризм
Корпоративна культура на підприємствах туризму
РП/силабус
Курсова робота з дисципліни Туроперейтинг     
Курсова робота з економіки підприємства
Курсова робота з планування і контролю на підприємстві
Курсова робота з проектного аналізу
Курсова робота з управління потенціалом підприємства
Курсова робота зі стратегічного управління підприємством
Лікувально-оздоровчий туризм
Макроекономіка відкрити
Механізм державно-приватного партнерства
Мікроекономіка
Міжнародний етикет
РП/силабус
відкрити
Міжнародний туризм
Організація туристичної діяльності відкрити
Основи курортології відкрити
Основи туризмознавства
Передатестаційна практика
Організація розміщення та харчування
Управління соціально-економічною безпекою підприємства
РП/силабус
відкрити
Практика за спеціалізацією (на підприємстві)
Практика за спеціальністю
Проектний аналіз відкрити
Соціальна психологія відкрити
Реінжиніринг бізнес-процесів
Курсова робота з дисципліни Туристичні ресурси України та світу
Курсова робота з дисципліни міжнародний туризм
Розрахунки в туристичному бізнесі відкрити
Соціальна відповідальність бізнесу
РП/силабус
Стандартизація і сертифікація туристичних послуг відкрити
Стратегічне управління підприємством
Стратегія підприємства відкрити
Транспортне забезпечення туристичних послуг відкрити
Туристичне краєзнавство
Туристично-краєзнавча практика
Туроперейтинг
Туристичні ресурси України та світу
РП/силабус
відкрити
Управління ефективністю підприємства
РП/силабус
Управління ресурсами підприємства
РП/силабус
відкрити
Туристичні ринки
РП/силабус
© 2006-2020 Інформація про сайт