Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
 
изображение_viber_2019-12-16_20-06-04.jpg Бондаренко Людмила Анатоліївна – доцент кафедри


Контакти:
телефон: (056-2) 46-90-15
e-mail: bondarenko.l.a@nmu.one

https://scholar.google.ru/citations?user=uqNRzAoAAAAJ&hl=en
https://orcid.org/0000-0003-4904-7435


  Дисципліни: 

  Реклама і PR в туризмі,
  Організація туристичної діяльності,
  Бізнес-планування туристичної діяльності,
  Види і тенденції розвитку туризму,
  Організація анімаційної діяльності


  Освіта: 

  Бакалавр ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2006 р., напрям підготовки «Журналістика», кваліфікація «Бакалавр з журналістики (з видавничої справи та редагування)»
  Спеціаліст ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2007 р., спеціальність «Видавнича справа та редагування», кваліфікація «Спеціаліст-редактор»
  Магістр Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2010 р. 
  Спеціальність «Адміністративний менеджмент»; кваліфікація – менеджер (управитель) з адміністративної діяльності.


  Ступені, звання:

  Кандидат економічних наук, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2016 р., диплом ДК №035524, «Економічне оцінювання та обґрунтування шляхів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних      кар’єрних автосамоскидів»;

  Доцент кафедри туризму та економіки підприємства, атестат АД №003434, 2019 р.


Підвищення кваліфікації:

1. Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти з поліграфії та інформаційних технологій 2005 р. Спеціальність: діловодство; кваліфікація: помічник керівника (організацій, підприємств, установ).
2.  Сertificate of participation and success in business game " PROMAR " участь у проекті " PROMAR " тематикою "Економіка" (31-01 березня 2010).

Сертификат Promar.jpeg.jpeg

3.  Сертифікат "Економіко-правові основи розробки інноваційних проектів та проектів з трансферу технологій" участь у першій школі молодих вчених НГУ (17-21 січня 2011 р.)

Сертификат Экономико-провавые основы инновац. проектов...jpeg.jpeg

4. Сertificate of participation in the strategic game " Europe Fair " участь у стратегічній грі ( 18 -19 квітня 2011 ).

Сертификат_Europe Fair_2011.jpeg

5. Міжнародна науково-освітня асоціація L´Association 1901 «SEPIKE», стажування за програмою, "Innovative Methods of Managing Enterprises", Сertificate від 19.12.2013.

Сертификат_SEPIKE_2013.jpeg.jpeg

6. Сertificate of School of National Mining University участь у проекті International Business week за тематикою "Business Development" (15-19 квітня 2013).

7. Association SEPIKE – SEPIKE ACADEMY (Poitiers, France)». Internship «Project-technologies in the modern business education» (108 hours), November 13–24, 2017. Certificate, 16.12.2017.

8. Центр розвитку корпоративної соціальної відповідальності, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, ПРООН в Україні з питань ЦСР (Київ, Україна). Семінар для викладачів «Як викладати КСВ та Цілі сталого розвитку», 14 грудня 2017 р. Сертифікат від 14.12.2017 р.

9. Trawelling’LLC CEO (Tbilisi, Georgia). Professional practice in tourism was held from 23.06.2016 to 05.07.2016. Certificate №АА-00043.

10. Institute of Innovative Technologies in Education and Science (Tbilisi, Georgia). Roun dtable «Business development in conditions of crisis. Experience in Georgia» was held from 31.03.2016 to 08.04.2016. Certificate, 08.04.2016.

11. Virtual conference locations: India, Ukraine, Span. Virtual conference "Information Technologies in Science&Education", Certificate, 26.09.2017.

Стажировка_Индия-Украина-Испания.jpeg.jpeg

12. ГО «Асоціація Ноосфера». Тренінг «Data Mining для економістів», Державний ВНЗ «НГУ», Certificate, 20.09.2018 р.

13. Учбовий центр «Атлант». Курс «Менеджер з персоналу. 1С заробітна плата та кадри. Кадровий менеджмент. Організація та керування персоналом, підбір, оцінка та аудит персоналу, кадрова психодіагностика, оформлення кадрової документації», з 02.12.2017 до 13.03.2018 р., сертифікат № 736 від 13.03.2018 р.

14. Dr. Oded Kravtchik. Тренінг-воркшоп «Інтелект продаж». Сертифікат від 01 вересня 2019 р.

15. Certified ISO/IEC 27001 Foundation. Certificate NumberISFO1056825-2019-12 (11.12.2019 р.).

certificate_ISO27001..jpg

16. Сертифікат, що підтверджує володіння англійською мовою на рівні В2 (03.03.2018р. ).

17. Наукове стажування у м. Варшава, в університеті Республіки Польщі (з 24.06. по 05.07.2019 р. ).

Стажировка_Польша.jpeg

18. Certificate of achievement COBIT 2019 ( 22-24.04.2020 ).

COBIT 2019.jpeg

19. Навчання за програмою «Аналітика в прийнятті стратегічних управлінських рішень». НПУ ім. М.П. Драгоманова, 30 травня 2020 р. Сертифікат № 2438113321 від 30.05.2020 р.

Аналітика в прийнітті стратег. рішень_00001.jpg

20. Навчання за програмою «Інновації в управління закладами освіти». НПУ ім. М.П. Драгоманова, 30 травня 2020 р. Сертифікат № 2438113310 від 30.05.2020 р. 

Інновації_00001.jpg

21. Internship under the program «Organization of management of the tourist complex» in the amount of 6 ECTS credits (180 hours), of which: 4 ECTS credits (120 hours) – online, 2 ECTS credits (60 hours) – offline. Travel agency Mosharm (Sharma el-Sheikh, Egypt), 24.12.2020–09.02.2021 (сertificate №20/2021-ARE).

22. Складено іспит за програмою «Essential Management Skills» issued Internationale Management Institute, Berlin, Germany, Certificate ID: 3000723-159-593-9664 from 28.07.2020.

23. Виступ на конференції «Актуальні проблеми неперервності освіти і інформаційному суспільстві». НПУ ім. М.П. Драгоманова, 29-30 травня 2020 р. Сертифікат № 24381133 від 30.05.2020 р. 

Актуальні проблеми неперервності освіти_00001.jpg

22. Навчання за програмою «Використання спеціальних ІКТ засобів в професійно-технічній освіті. Знайомство з платформою «Тесторіум» та з програмою для створення власного НМК «Constructor Electronic books 1.1.3». Сертифікат № 1542658774 від 29.08.2020 р.

23. Складено іспит за програмою «Basis of effective work with Power Platform» MIKROSOFT. Certificate ID:5880705 from 21.09.2020 р.

24. Навчання за програмою «Нова версія стандарту ISO-31000:2018. Практичні аспекти ризик-менеджменту». Інжинірингово-консалтинговим центром «Рельянс», 03-04.12.2020 р. Сертифікат № RM-18-003 виданий 04.12.2020 р .

25. Навчання за програмою «Підприємливість і профорієнтація у функціонуванні сучасного закладу освіти». ТОВ «Компанія інтелектуальних технологій», 19.02.2021 р. Сертифікат № 506-4ВП/2021 виданий 19.02.2021 р.

 26. Навчання за програмою «Розробка та впровадження інтегрованих систем управління на основі керування ризиками відповідно до вимог стандартів ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 39001, ISO 45001. НТУ «Дніпровська політехніка»,   04.03.2020 р.

 27. Навчання за програмою «Agile Fundamentals: основи Agile, Scram і Kanban» ТОВ «XP Ingection», 06-07.08.2020 р. 

 28.  Навчання за програмою «Право Європейського союзу та його вплив на Україну». Інститут міжнародних зв’язків Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка (Київ, Україна), 15-23 березня 2021 р. (сертифікат).

 29.  Тренінг «Гарант освітньої програми» НТУ «Дніпровська політехніка» (30 годин) 03-17.09.2021 р. Сертифікат №ЗКЦПР02070743-001-02.

 30. Навчання за програмою «Розробка та впровадження інтегрованих систем управління на основі керування ризиками відповідно до вимог стандартів ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 39001, ISO 45001. НТУ «Дніпровська політехніка»,                 04.03.2020 р.  • Координатор міжнародної універсальної екзаменаційної мережі з програм сертифікації CAP / CIPA у Дніпропетровській області з 2006 р. по сьогодні
  • Член міжнародної асоціації PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE з 2019 рокупо сьогодні
  • Голова громадської організації "Рух з ЮА".


  Основні публікації (статті, монографії) за останні 5 років:

  1. Бондаренко Л.А. Міжнародний туризм в Україні: проблеми та перспективи подальшого розвитку [Електронний ресурс] / Л.А. Бондаренко // Ефективна економіка. – 2016. – № 11. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?     op=1&z=5289
  2. Bondarenko L.A. Management of sustainable development of medical and health-improving tourism Ukraine / L.A. Bondarenko // Економічний вісник Дніпровської політехніки. – 2021. – №1(73). – С.106-114.;
  3. Bondarenko L.A. Organization and economic basis for the development of industrial tourism in the Dnipropetrovsk region / L.A. Bondarenko // Економіка і регіон. Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2021. – №.2(81). – С.25–31.
  4. Бондаренко Л.А. Інструменти підвищення якості туристичних послуг в умовах конкуренції / Л.А. Бондаренко // Вісник харківського національного університету імені В.  Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм».   – 2021. – № 13. – С.233– 240.
  5. Bondarenko L. Ways to overcome the crisis in tourism sector under quarantine restrictions / L. Bondarenko, V. Shapoval, M. Bieloborodova // Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка – 2021. –  №(8). – P.15–21
  6. Bieloborodova, M., Voloshin, V., Belopolsky, N., Bessonova, S., & Bondarenko, L. (2021). Testing the Environmental Kuznets Curve as an indicator for ecological tourism active development in Ukraine. Conference Proceedings, 15th International Conference   Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, 2021, 1-5. doi: https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215K2010


  Досвід проф діяльності, участь у ГО, консультування

      Досвід проф діяльності, участь у ГО, консультуваннядіяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях;
   - з 2019  дотепер - член міжнародної асоціації PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE;
   - з 2006 дотепер - координатор універсальної екзаменаційної мережі з програм сертифікації CAP/CIPA.
   - з 2022 - голова ГО "Рух з ЮА"

На головну


© 2006-2023 Інформація про сайт