Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
 

Бондаренко Людмила Анатоліївна

к.е.н., доцент, доцент кафедри туризму та економіки підприємства          

           

    e-mail: bondarenko.l.a@nmu.one      
      
    Scopus ID: 57214227690

   WoS ID: ABD-7682-2020     

   ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4904-7435

   Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?user=uqNRzAoAAAAJ&hl=en   
       изображение_viber_2019-12-16_20-06-04.jpg 


 Освіта:

 • Молодший спеціаліст. ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2005 р., спеціадльність "Видавнича справа та редагування".
 • Бакалавр. ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2006 р., напрям підготовки «Журналістика». .
 • Спеціаліст. ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2007 р., напрям підготовки "Спеціаліст-редактор".
 • Магістр. ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2010 р., спеціальність «Адміністративний менеджмент». 


Науковий ступінь:

Кандидат економічних наук, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Тема: «Економічне оцінювання та обґрунтування шляхів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних кар’єрних автосамоскидів», 2016 р.


Вчене звання:
Атестат доцента кафедри туризму та економіки підприємства, АД №003434 виданий Атестаційною комісією 2019 р.


  Підвищення кваліфікації та стажування:

 2023 р. 
 1. Touristic agency “Black Horse” (Hurghada, Egypt): Internship under the program «Practical aspects of running a tourism business in the context of sustainable development» in the amount of 3 ECTS credits (90 hours), online, 17.07.2023–11.08.2023, (сertificate №05/2023-IES).н). Сертифікат
 2. Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна, факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу. Сертифікат учасника проєкту №BSA 019/2023 від 31.05.2023 р. Участь у міжнародному проєкті «Бізнес-моделі для сталого розвитку: виклики та цифрова трансформація» з 08.02.2023 р. по 24.05.2023 р. 3 кредити ЄКТС (90 годин). Сертифікат
 3. Міжнародне стажування за програмою «DIGITAL TEACHING: ТЕХНОЛОГІЇ ЦИФРОВОГО НАВЧАННЯ» Technische Universität Dresden, Deutschland. Сертифікат учасника проєкту № DT2022074.

2022 р.

 1. Тренінг «Акредитація освітніх програм від А до Я: практичні кейси», Центр професійного розвитку персоналу НТУ «Дніпровська політехніка» (1 кредит ECTS) 17-24 листопада 2022 р., сертифікат № ЗКЦПРО2070743-010-015
 2. Складання істипу та отримання Certified ISO/IEC 27005 Risk Manager. Certificate Number: ISRMM1056225-2022-03 від 15.03.2022 р.

2021 р.

 1. Стажування. Travel agency Mosharm (Sharma el-Sheikh, Arab Republic of Egypt), Сertificate №19/2021-ARE, internship under the program «Organization of management of the tourist complex» (24.12.2020–09.02.2021) in the amount of 6 ECTS credits (180 hours), of which: 4 ECTS credits (120 hours) – online, 2 ECTS credits (60 hours) – offline.
 2. Наукове стажування. Інститут міжнародних зв’язків Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка (Київ, Україна) з 15-23 березня 2021 р. Сертифікат про підсумки стажування за програмою «Право Європейського союзу та його вплив на Україну». 60 годин / 2 кредити ECTS.
 3. Тренінг «Гарант освітньої програми». НТУ «Дніпровська політехніка» (03-17.09.2021 р.). Сертифікат № ЗКЦПР02070743-001-02. 30 годин / 1 кредит ECTS.
 4. Навчання за програмою  «Підприємливість і профорієнтація у функціонуванні сучасного закладу освіти». ТОВ «Компанія інтелектуальних технологій», 19.02.2021 р. Сертифікат № 506-4ВП/2021 від 19.02.2021р.
 5. Стажування за напрямом підготовки «економіка підприємства» у ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» з 24.05. по 09.07.2021 р. Свідоцтво підвищення кваліфікації ІП 02070812/001573-21 від 12.07.2021 р.
2020 р.

 1. Стажування. Viking Travel in Cairo (Cairo, Arab Republic of Egypt), Сertificate, Scientific and pedagogical traineeship (on-line) on program «Active sales of tourist services» 13.04–29.05.2020 in the amount of 180 hours / 6 ECTS credits).
 2. Навчання за програмою «Аналітика в прийнятті стратегічних управлінських рішень». НПУ ім. М.П. Драгоманова, 30 травня 2020 р. Сертифікат № 2438113321 від 30.05.2020 р.
 3. Навчання за програмою «Інновації в управлінні закладами освіти». НПУ ім. М.П. Драгоманова, 30 травня 2020 р. Сертифікат № 2438113310 від 30.05.2020 р.
 4. Навчання за програмою  «Essential Management Skills» issued Internationale Management Institute, Berlin, Germany, Certificate ID: 3000723-159-593-9664 from 28.07.2020.
 5. Навчання за програмою  «Використання спеціальних ІКТ засобів в професійно-технічній освіті. Знайомство з платформою «Тесторіум» та з програмою для створення власного НМК «Constructor Electronic books 1.1.3». Сертифікат № 1542658774 від 29.08.2020р. 
 6. Навчання за програмою «Agile Fundamentals: основи Agile, Scram і Kanban» ТОВ «XP Ingection», 06-07.08.2020 р.
 7. Навчання за програмою «Розробка та впровадження інтегрованих систем управління на основі керування ризиками відповідно до вимог стандартів ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 39001, ISO 45001. НТУ «Дніпровська політехніка», 04.03.2020 р.
2019 р.

 1. Professional Evaluation and Certification. Certificate Number: ISFO1056825-2019-12 від 11.12.2019 р. Практичний курс «Certified information risk management manager based on the ISO/IEC 27001 standard». 30 годин / 1 кредит ECTS.
 2. Міжнародний практичний курс PECB Certified ISO/IEC 27001 Foundation. Certificate Number ISFO1056825-2019-12 від 11.12.2019 р.
 3. Наукове стажування в університеті Республіки Польщі. Instytut Miedzynarodowej Wspolpracy Akedemickiej I Naukowej. Програма міжнародного стажування «Uczciwosc akademicka» з 24.06. по 05.07.2019 р., (Варшава, Польща).  

Участь у науково-дослідній роботі:
2023-2025 рр.

Виконавець кафедральної теми: Організаційно-економічне забезпечення розвитку туристично-рекреаційних територій на засадах євроінтеграції. ДРН: 0123U102800

2016-2021 рр.

Виконавець кафедральної теми: Інтеграція України у світовий ринок туристичних послуг. ДРН: 0116U005632.


Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю
 1. Міжнародна асоціація "PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE", член з 2019 р. і досі, сертифікат.
 2. Громадська організація «РУХ з ЮА», голова з 2022 р. і досі.

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради
Рецензент дисертації Білогура Станіслава Юрійовича на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 051 Економіка на тему: «Інноваційний розвиток туристичної сфери регіонів України на основі кластерного підходу», разова СВР, 2023 рік.


Викладає дисципліни:
 1. Проєктний аналіз в туризмі та рекреації
 2. Ризик-менеджмент в туристичній діяльності 
 3. Бізнес-планування туристичної діяльності
 4. Реклама і PR в туризмі
 5. Реінжиніринг бізнес-процесів
 6. Гастрономічний туризм


Наукові інтереси:

 • Туристична діяльність
 • Проєктний аналіз в туристичній сфері
 • Ризик-орієнтоване управління в системі безпеки туристичних підприємств
 • Проєктний менеджмент в туризмі та рекреації
 • Гастрономічний туризм


 Праці: має близько 65 наукових праць, у тому числі 6 статей, які розміщенні на платформах WoS і Scopus, 58 статей – у фахових виданнях, 1 – колективна монографія.
Наукові праці:
2023 р.

 1. Бондаренко Л.А. (2023). Дослідження програм розвитку в регіонах України. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі, №8, с. 5-10. DOI: https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-8-1
 2. Пилипенко Г.М., Смєсова В.Л., Безугла Л.С., Бондаренко Л.А. Теоретико-методологічні аспекти визначення якості послуг у туристичному бізнесі.  Економічний вісник Дніпровської політехніки. 2023. №1. С. 150 –157.
 3. Бондаренко Л.А. (2023). Міжнародний досвід розвитку туристичних регіонів. Інновації та технології в сфері послуг і харчування, №7, с. 15-20. DOI: doi.org/10.32782/2708-4949.1(7).2023.3
 4. KUCHER, A., HONCHAROVA, A., KUCHER, L., BIELOBORODOVA, M., & BONDARENKO, L. (2023). Impact of War on the Natural Preserve Fund: Challenges for the Development of Ecological Tourism and Environmental Protection. Journal Of Environmental Management And Tourism, 14(5), 2414 - 2425. DOI:10.14505/jemt.v14.5(69).23

2022 р.

 1. Ignatieva I., Serbenivska A., Orel A., Bieloborodova M., Bondarenko L. (2022). Innovative Approaches in the System of Regional Development Strategizing. Review of Economics and Finance vol.20.2022. pp. 605-611.DOI: https://doi.org/10.55365/1923.x2022.20.69 (Scopus)
 2. Iryna Koshkalda, Liudmyla Bezuhla, Olena Trehub, Kseniia Bliumska-Danko and Liudmyla Bondarenko. (2022).  Estimation of Transport and Functional Convenience of Assessment Areas During the Regulatory Monetary Valuation of Land Plots In CitiesReview of Economics and Finance, 2022, 20, (Pages 623-632) DOI: https://doi.org/10.55365/1923.x2022.20.72 (Scopus)
 3. Безугла, Л., Пилипенко, Г., & Бондаренко, Л. (2022). Імплементація управління якістю в туристичному підприємстві. Інновації та технології в сфері послуг і харчування, 1(5), 33-38. https://journals.chdtu.ck.ua/index.php/itsf/article/view/41
 4. Леміш, К., Бондаренко, Л., & Швачко, В. (2022). Стратегічний розвиток сільських територіальних громад: роль зеленого туризму. Економіка та суспільство, (44). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-22

2021 р.

 1. Bieloborodova M, Voloshin V., Belopolsky N., Bessonova S. and Bondarenko L. (2021). Testing the Environmental Kuznets Curve as an indicator for ecological tourism active development in Ukraine. Proceed. of XV International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”, 17–19 Nov. 2021, Kyiv, Ukraine. (Scopus)
 2. Bondarenko L. (2021). Organization and economic basis for the development of industrial tourism in the Dnipropetrovsk region. Економіка і регіон. Науковий вісник. Полтава: ПНТУ, №.2(81). С.25–31. DOI: 10.26906/EIR.2021.2(81).2282 
 3. Бондаренко Л.А. (2021). Інструменти підвищення якості туристичних послуг в умовах конкуренції. Вісник харківського національного університету імені В.  Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». 2021. № 13. С.233-240.
 4. Shapoval V., Bondarenko. L., Bieloborodova M. (2021). Ways to overcome the crisis in tourism sector under quarantine restrictions. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. 2021. №(8). C. 15-21.
 5. Bondarenko L. (2021). Management of sustainable development of medical and health-improving tourism Ukraine. Економічний вісник Дніпровської політехніки. 2021. №1(73). С.35-43.
2020 р.

 1. Pashkevych, M., Makurin, A., Saukh I. & Toporkova, O. Blockchain, Bondarenko, L. (2020). Technology as an Organization of Accounting and Management in a Modern Enterprise. International Journal of Management (IJM) Volume: 11, Issue:6, 516-528. DOI: https://doi.org/10.34218/ijm.11.6.2020.045

2019 р.
 1. Шаповал В.М. Герасименко Т.В. Бондаренко Л.А. (2019). Амортизаційна політика: сутність, проблеми, напрями вдосконалення. Науковий погляд: економіка та управління “Вісник Академії митної служби України. Серія: “Економіка”). 2 (64), 2019. С. 72. DOI: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2019-2-64-9
2018 р.

 1. Bondarenko l.A. & Hrebinenko O.M. (2018). Restructuring of companies under the conditions of innovation and investment development of economy. Modern Science - Moderni veda. MC № 6. 2018. Р. 7-14.
 2. Грибіненко О.М., Бондаренко Л.А. (2018). Визначення ефективності експлуатації автосамоскидів та удосконалення напрямів підвищення їх конкурентоспроможності при перевезенні гірських порід. Економічній простір: Збірник наукових праць. №. 138. Дніпро: ПДАБА, 2018. С. 139-149. DOI: https://doi.org/10.30838/P.ES.2224.231018.139.253


 Наявність виданих навчально-методичних рекомендацій/вказівок

 1. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Туристична діяльність» спеціальності 242 Туризм і рекреація / Л.С. Безугла, Л.А. Бондаренко, М.В. Бєлобородова, Т.В. Герасименко ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д.: НТУ «ДП», 2023. 39 с.
 2. Методичні рекомендації щодо проходження передатестаційної практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Туристична діяльність» спеціальності 242 Туризм і рекреація / Уклад.: Л.С. Безугла, Л.А. Бондаренко, М.В. Бєлобородова, Т.В. Герасименко ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д.: НТУ «ДП», 2023. 32 с.
 3. Робоча програма навчальної дисципліни «Ризик-менеджмент в туристичній діяльності» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Туристична діяльність» спеціальності 242 Туризм і рекреація. Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка», каф. туризму та економіки підприємства. Д.: НТУ «ДП», 2023. 12 с.
 4. Робоча програма навчальної дисципліни «Проєктний аналіз в туризмі та рекреації» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Туристична діяльність»  спеціальності 242 Туризм і рекреація. Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка», каф. туризму та економіки підприємства. Д.: НТУ «ДП», 2023. 12 с.


Участь у міжнародних наукових або науково-освітніх проєктах

 1. Участь в Jean Monet Programme Module в рамках проєкту 101085651-BeSustainAble Business models for sustainability challenges and digital transformations? Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт