Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Герасименко Тетяна Володимирівна
Безугла Людмила Сергіївна – завідуюча кафедрою, д.е.н., професор

Контакти:
телефон: (0562) 46-90-15
e-mail: Bezuhla.L.S@nmu.one

https://scholar.google.com/citations?user=X6MKG9sAAAAJ&hl=ru

https://orcid.org/0000-0002-6520-4325


Дисципліни: 

Інноваційні моделі розвитку туристичного бізнесу


Освіта:

Бакалавр Дніпропетровський державний аграрний університет, 2007 р., напрям підготовки «Економіка і підприємництво», кваліфікація «Бакалавр з маркетингу», диплом з відзнакою
Магістр Дніпропетровський державний аграрний університет, 2008 р., спеціальність «Маркетинг», кваліфікація «Магістр з маркетингу», диплом з відзнакою 

Ступені, звання:

Кандидат наук з державного управління, диплом ДK № 003102, виданий 22.12.2011 р. спеціальність 25.00.02 «Механізми державного управління»
Доцент кафедри маркетингу, атестат 12ДЦ 041177, виданий 26.02.2015 р.
Доктор економічний наук, диплом ДД № 011481, виданий 29.06.2021 р., спеціальність 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка».

Підвищення кваліфікації:

1. ДНУ ім. Олеся Гончара, кафедра економічної теорії та маркетингу з 22.11.2016-22.12.2016. Довідка № 89-400-119 про підсумки стажування від 13.01.2017 р. Теми: Застосування мультимедійних технологій у навчальному процесі.Організація маркетингової діяльності на підприємстві та основні шляхи щодо її вдосконалення. Соціально-етичний маркетинг в умовах розвитку соціально відповідального бізнесу. 120 годин / 4 кредита.
2. Школа молодого вченого – 2017. Департамент освіти і науки Дніпропетровської ОДА, Рада молодих вчених Дніпропетровської області. Тема: Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених. Сертифікат про участь №023-2017 від 22.05.2017 р. 120 годин / 4 кредита.
3. Scientific-pedagogical virtual internship from 19.10.2020 till 21.01.2021 University of Applied Sciences (UAS) in Nysa, Poland. Use of modern forms of online learning: the experience of the Center for Economic Education Programs in Warsaw.  Educational approaches and techniques of teaching, retraining and advanced training. Sharing experience on  preparation of international grant programs and features of academic mobility implementation within the program ERASMUS+ and etc. Certificate number PL-14/BWM/2020.  180 годин / 6 кредитів.
4. Участь у підвищенні кваліфікації в межах міжнародного проєкту «Посилення соціальної відповідальності університетів для досягнення сталого розвитку», що реалізується за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США, в Університеті державної фіскальної служби України. 60 годин / 2 кредити ЄКТС, вересень - листопад 2021 р., м. Ірпінь, Дніпро. Сертифікат № 14-42/25.11.2021.Основні публікації (статті, монографії) за останні 5 років:

1) Scopus: Serhiy V. Kalchenko, Andrii O. Hutorov, Liudmyla S. Bezuhla, Olena A. Leushina, Tetiana V. Popova, Oleksandr V. Dorokhov (2021). Nanaging the socio-economic development of small forms of green tourism. Bulletin of the Transilvania University of Braşov Series II: Forestry • Wood Industry • Agricultural Food Engineering • Vol. 14(63) No. 1 https://doi.org/10.31926/but.fwiafe.2021.14.63.1.13
2) Bezuhla L.S. Impact of the macro environment on the ecoturist infrastructure. Journal «Green, Blue & Digital Economy Journal», 2020, Vol. 1, No. 2 pp.33-38 http://baltijapublishing.lv/index.php/gbdej/article/view/893
3) Безугла Л.С. Регіональні особливості розвитку екотуристичної діяльності в Україні: порівняльний аналіз. Вісник економічної науки України. 2020, №2 (39). С.50-57 DOI: 10.37405/1729-7206.2020.2(39).50-57 http://www.venu-journal.org/download/2020/2(39)/07-Bezuhla.pdf
4) Безугла Л.С. Нормативно-правове регулювання розвитку екотуристичної інфраструктури в регіоні. Науковий журнал «Економічний вісник Донбасу». 2020, № 3 (61) С.160-165  http://evd.luguniv.edu.ua/index.php/evd/article/view/184
5) Безугла Л.С. Синергетичний гістерезис як інноваційне явище в екотуристичній інфраструктурі. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». 2020, № 2, С. 201-209
6) Безугла Л.С. Формування та розвиток екотуристичної інфраструктури : монографія. Харків: Смугаста типографія, 2020. 320 с.
7) Безугла Л.С. Інноваційний розвиток системи екотуризму на засадах функціонування бізнесу. Бізнес-моделі розвитку національної економіки та підприємницьких структур: сучасні реалії та перспективи: монографія з міжнародною участю. Колективна монографія / за ред. Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріної. Дніпро: Журфонд, 2018. С.296-305
8) Безугла Л.С. Потенціал розвитку екотуризму за соціально-економічними критеріями. Теорія та методологія формування інвестиційнофінансової стратегії розвитку суб’єктів національного господарства. Колективна монографія / за ред. Л.М. Савчук, А.В. Череп. Дніпро: Журфонд. 2019. С. 359-367
9) Безугла Л.С. Особливості маркетингової діяльності у сфері туристичних послуг. Існуюча практика та новітні тенденції в управлінні субʼєктами господарювання різних організаційно-правових форм. Колективна монографія / за ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. Дніпро: Пороги, 2020. С. 515-523.

Досвід проф діяльності, участь у ГО, консультування, інші досягнення:

1) 14.04.2010-01.10.2012 – ЗАТ «Гамалія» представництво у м. Дніпропетровськ – менеджер з реалізації туристичних послуг
2) 04.03.2013-31.03.2016 – ФОП Бірко Юлія Олександрівна / Туристична компанія «Юмі-тревел» ( з 2014 року ФОП Дворнікова Юлія Олександрівна) – менеджер з реалізації туристичних послуг

Наукове консультування:
1) Договір № 528 від 12.05.2015 року ДДАЕУ. Період 12.05.2015р.-12.06.2015р. Фізична особа підприємець «Дворнікова Ю.О.» / ТК «Юмі-Тревел» м. Дніпропетровськ. Науково-технічна продукція (НТП): «Розробка науково-практичних рекомендацій та надання консультацій щодо проведення моніторингу системи просування та збуту туристичних послуг» - виконавець договору 2) Договір № 604 від 23.10.2017 року, ДДАЕУ. Період 23.10.2017-30.11.2017 Фізична особа підприємець «Дворнікова Ю.О» / ТК «Юмі-Тревел» м. Дніпро  Науково-технічна продукція (НТП): «Розробка науково-практичних рекомендацій та надання консультацій щодо проведення моніторингу системи просування та збуту туристичних послуг» - керівник договору
3) Договір № 666 від 27.05.2019 року, ДДАЕУ. Період 27.05.2019-27.06.2019р. Фізична особа підприємець «Дворнікова Ю.О» / ТК «Юмі-Тревел» м. Дніпро. Науково-технічна продукція (НТП):  Стан та оцінка популярних та потенційних напрямів туристичних потоків жителів Дніпропетровського регіону на 2019 рік - керівник договору

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях:

1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ОБ’ЄДНАННЯ МАРКЕТОЛОГІВ УКРАЇНИ» член, посвідчення № 0087, видано 11.03.2020 р.
2. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ДОСЛІДНИКІВ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ» член, сертифікат № 0082, від 08.09.2020 р.
3. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ МАРКЕТИНГУ»  член, сертифікат № 480 від 14.09.2020 р.
4. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ДОСЛІДНИКІВ ОСВІТИ» член, сертифікат № 406/2020 від 01.01.2020 р.

Наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір:
1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір  № 90010. Дата реєстрації 20.06.2019 Стаття: «Формування сталого розвитку екологічного туризму в Україні»
2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір  № 90012. Дата реєстрації 20.06.2019. Стаття: «Розвиток екотуризму на засадах функціонування підприємництва»
3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір  № 93597. Дата реєстрації 31.10.2019. Стаття: «Соціально-економічні аспекти розвитку підприємств санаторно-курортного туризму в Україні»
4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №99980 від 25.09.2020 Стаття: Аналіз екотуристичної інфраструктури та формування її складових елементів.
5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір  № 102851. Дата реєстрації 25.02.2021 Стаття: «Регіональна інноваційна модель розвитку екотуристичної інфраструктури.
6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір  № 105010. Дата реєстрації 31.05.2021 Стаття: «Тенденції розвитку екотуристичної діяльності в Дніпропетровській області».
7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір  № 105247. Дата реєстрації 04.06.2021 Монографія: Формування та розвиток екотуристичної інфраструктури.© 2006-2023 Інформація про сайт