Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації"


Мета конференції: обмін результатами наукових досліджень з проблем, тенденцій та перспектив світового розвитку в умовах глобалізації. У збірнику: Викладено результати наукових досліджень стосовно детермінантів сталого розвитку організацій  в  умовах  глобалізації.  Зокрема розглянуто  сучасні  парадигми  розвитку підприємств  у  ринкових  умовах; організаційно-економічні  механізми  розвитку  суб’єктів господарювання в умовах  глобалізації;  проблеми  формування  ресурсного  потенціалу підприємств;  економічні  та  екологічні  складові  безпеки  суб’єктів господарювання; механізми забезпечення  фінансової конкурентоспроможності суб’єктів  господарювання  в умовах глобалізації; тенденції розвитку соціальної відповідальності бізнесу та її складових; проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств; особливості бізнес-інжинірингу як інструменту забезпечення  сталого розвитку  суб’єктів  господарювання;  інтеграційні механізми успішної взаємодії суб’єктів господарювання  в ієрархічному ринковому середовищі; інформаційні системи та соціальні мережі в забезпеченні ефективного функціонування суб’єктів господарювання. 

15-16 грудня 2014 року

Збірник матеріалів: завантажити 

ISBN 978 – 966 – 350 – 528 – 2

Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації: зб. матеріалів  І міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 15 – 16 груд. 2014 р., м. Дніпропетровськ / відп. ред. В.М. Шаповал ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2015. – 184 с. 

25-27 листопада 2015 року

Збірник матеріалів: завантажити  

ISBN 978 – 966 – 350 – 594 – 7

Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації: зб. матеріалів  ІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 25 27 листоп. 2015 р., м. Дніпропетровськ / відп. ред. В.М. Шаповал ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2015. – 314 с. 

Доповіді друкуються в авторській редакції.


На головну

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт