Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

3.JPG

Бєлобородова Марія Валеріївна – доцент кафедри 

Контакти:
телефон: 0672861474

e-mail: bieloborodova.m.v@nmu.one
mariiabeloborodova@gmail.com
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=B0fb_LIAAAAJ
https://orcid.org/0000-0001-8329-7679


Дисципліни:

Технологія розробки і реалізації туристичного продукту,
Міжнародний туризм,
Корпоративна культура на підприємствах туризму,
Організація готельного та ресторанного гоподарства,
Корпоративна соціальна відповідальність,
Рекреаційні комплекси світу,
Лікувально-оздоровчий туризм


Освіта:

Бакалавр ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2012 р., напрям підготовки «Економіка підприємства». Кваліфікація – «Бакалавр, фахівець в галузі економіки підприємства», диплом з відзнакою 
Бакалавр ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2013 р., напрям підготовки «Правознавство». Кваліфікація – «Бакалвр, юрист»
Спеціаліст Дніпровський державний університет внутрішніх справ, 2014 рік, спеціальність «Правознавство», кваліфікація «Юрист».
Магістр ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2013 р., спеціальність «Економіка підприємства». Кваліфікація – «Економіст, дослідник», диплом з відзнакою 


Ступені, звання

Кандидат економічних наук, 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища; 2019 р., «Організаційно-економічне забезпечення екологічної відповідальності промислових підприємств», диплом ДК № 053448 від 15.10.2019 р.

Підвищення кваліфікації:

1. Internship under the program «Organization of management of the tourist complex» in the amount of 6 ECTS credits (180 hours), of which: 4 ECTS credits (120 hours) – online, 2 ECTS credits (60 hours) – offline. Travel agency «Mo-sharm» (Sharma el-Sheikh, Egypt), 24.12.2020–09.02.2021 (сertificate №15/2021-ARE).
2. Підвищення кваліфікації за темою «Формування основних засад функціонування модульних освітніх технологій в закладах вищої освіти в контексті розвитку відкритих систем навчання» (online) (1 кредит ECTS, 30 год.). ТОВ «Всеосвіта» (Дніпро, Україна) (сертифікат №YH227060 від 03.11.2020 р.).
3. Вебінар «Пошук інформації у Scopus». BrightTALK (Дніпро, Україна), 10 липня 2021 р. (сертифікат від 10.07.2021 р.)
4. Академічна доброчесність: онлайн курс для викладачів, 60 год (2 кредити ECTS online), ГО "Прометеус", Україна, сертифікат від 08.09.2021 р.
5. Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (First), Level B2, № B2206723, 10.07.2020
6. Курс "Музей для людей. Побудова сучасних
експозицій в історичних музеях", 0,2 кредити ЄКТС, ВУМ online - Konrad Adenauer Stifting Ukraine, сертифікат 064112 від 12.11.2021
7. Міністерство цифрової трансформації України, сертифікат Цифрограм 2.0 про рівень цифрової грамотності С2 від 29.11.2021

 

 Основні публікації (статті, монографії) за останні 5 років

1. Бєлобородова М.В. Формування та розвиток конкуренції в ринковій економіці (на прикладі туристичної індустрії України) / Шаповал В.М., Герасименко Т.В., Бєлобородова М.В. // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2018. – Вип. 18. – с. 43-51
2. Bieloborodova, M., Bessonova, S. External environment transformation of Ukraine’s tourist enterprises during the crisis. European Journal of Management Issues. 2020. 28(3). 71-79. Retrieved from https://mi-dnu.dp.ua/index.php/MI/article/view/271
3. Бєлобородова М.В., Олійник Т.І. Роль стейкхолдерів в управлінні якістю діяльності організації (на прикладі закладу охорони здоров’я) / М.В. Бєлобородова, Т.І. Олійник // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Сер. «Екон. науки». - 2020. № 2. С. 124 - 139.
4. Бєлобородова М.В., Шаповал В.М. Роль зовнішніх факторів у підвищенні інвестиційної привабливості корпоративних підприємств. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”. № 4. 2020. C. 14-29
5. Бєлобородова М.В. Економічна безпека суб’єктів підприємництва в умовах переходу до цифрової економіки. Актуальні аспекти розвитку суб'єктів підприємництва в умовах глобальної економіки : моногр. / за заг. ред. Т. Гринько. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2021. с. 349-358.
6. Бєлобородова М.В. Діагностика середовища функціонування туристичних підприємств України під час пандемії COVID-19 / М.В. Бєлобородова, В.М. Шаповал // Інфраструктура ринку – 2021. – №(56). – С.103-109. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/56_2021/19.pdf
7.Bieloborodova, M.  Ways to overcome the crisis in tourism sector under quarantine restrictions / V. Shapoval, L. Bondarenko, M. Bieloborodova // Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка – 2021. –  №(8) .  – P.15–21/
8. Bieloborodova, M.  Competency-based approach as a factor of tourist enterprise effective personnel policy / L. Yurchyshyna, M. Bieloborodova, T. Kaliuzhna // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. (3(82). – С. 62-68.
9. Bieloborodova M, Voloshin V., Belopolsky N., Bessonova S. and Bondarenko L. Testing the Environmental Kuznets Curve as an indicator for ecological tourism active development in Ukraine. Proceed. of XV International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”, 17–19 Nov. 2021, Kyiv, Ukraine. 


Досвід проф діяльності, участь у ГО

Член асоціації індустрії гостинності України з 2021 року, сертифікат

На головну

© 2006-2023 Інформація про сайт