Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Герасименко Тетяна Володимирівна
Герасименко Тетяна Володимирівна – доцент кафедри

Контакти:
телефон: (0562) 46-90-15
e-mail: herasymenko.t.v@nmu.one

https://scholar.google.com.ua/citations?user=YhS2yb4AAAAJ&hl=uk

http://orcid.org/0000-0002-5437-437X


Дисципліни: 
Економіка туристичної діяльності, 
Стратегічний розвиток підприємств туристичної сфери, 
Турситичні ресурси світу, 
Туристичні ринки

Освіта:
Бакалавр Національна гірнича академія, 2001 р., напрям підготовки «Економіка і підприємництво. Економіка підприємтва», кваліфікація «Молодший економіст», дипом з відзнакою
Магістр Національна гірнича академія, 2002, спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація «Економіст», диплом з відзнакою 

Ступені, звання:
Кандидат геологічних наук, 04.00.19 – економічна геологія, 2011 р., диплом ДК №067895; «Оцінка економічної ефективності геофізичних досліджень на початкових стадіях пошуків та розвідки родовищ вуглеводнів північного борту Дніпровсько-Донецької западини».
Доцент кафедри економіки підприємства, атестат 12 ДЦ № 041987, 2016 р.


Підвищення кваліфікації:
Travel House Tourist agency (Cairo, Egypt). Traineeship on program «Active sales of tourist services» was held from 12.09.2016 to 17.09.2016. Certificate, 17.09.2016.

ТА «Фламенко-Тур» (Дніпро, Україна). Підвищення кваліфікації у зв’язку з відкриттям спеціальності 242 «Туризм» з 30.11.2015 р. по 31.05.2016 р. Довідка від 31.05.2016 р.

Association SEPIKE – SEPIKE ACADEMY (Poitiers, France). Internship «Project-technologies in the modern business education» (108 hours), November 13–24, 2017. Сertificate, 16.12.2017.

Отримано сертифікат-підтвердження знань з англійської мови відповідно до загальноєвропейської CEFR системи оцінювання. Рівень володіння В2.

ГО «Асоціація Ноосфера». Тренінг «Data Mining для економістів», Державний ВНЗ «НГУ», Certificate, 20.09.2018.

Тренінг-інтенсив «Я – лідер». ODK-Group Company, Dr. Oded Kravtchyk; (Дніпро, Україна), 24 листопада 2019 р. (сертифікат від 24.11.2019 р.).

Тренінг-воркшоп «Інтелект продажів». ODK-Group Company, Dr. Oded Kravtchyk; (Дніпро, Україна), 01 вересня 2019 р. (сертифікат від 01.09.2019 р.).

Scientific and pedagogical traineeship (on-line) on program «Active sales of tourist services» (180 hours / 6 ECTS credits). Viking Travel in Cairo (Cairo, Arab Republic of Egypt), 13.04–29.05.2020 г. (сertificate)

Participation as co-coach in TransDOCSUM Entrepreneurship in CE, (certificate 07-11.12.2020)

Internship under the program «Organization of management of the tourist complex» in the amount of 6 ECTS credits (180 hours), of which: 4 ECTS credits (120 hours) – online, 2 ECTS credits (60 hours) – offline. Travel agency Mo-sharm (Sharma el-Sheikh, Egypt), 24.12.2020–09.02.2021 (сertificate №19/2021-ARE).

Internship under the program «Organization of exurtion and annimation activities» in the amount of 1 ECTS credit (30 hours), offline. Travel agency Mo-sharm (Sharma el-Sheikh, Egypt), 29.03.2021–05.04.2021 (сertificate №ARE-53).


 

 


Основні публікації (статті, монографії) за останні 5 років
 
1. Herasymenko T. Tourism during Pandemic of COVID-19: Analysis of the Situation and Ways out of the Crisis [E-resource] / I. Kyryliuk, V. Shapoval, I. Povorozniuk, T. Herasymenko, O. Lytvyn // The 36th IBIMA (International Business Information Management Association) Conference, Granada, Spain, 4–5 November, 2020. – Р.8888–8896. 
2. Herasymenko T. Planning of Sustainable Development of Tourism in Ukraine (on the Example of the Dnepropetrovsk Region) [E-resource] / V. Shapoval, T. Herasymenko, I. Kyryliuk, T. Berbets, O. Lytvyn // The 36th IBIMA (International Business Information Management Association) Conference) Conference, Granada, Spain, 4–5 November, 2020. – available at: https://ibima.org/accepted-paper/planning-of-sustainable-development-of-tourism-in-ukraine-on-the-ex...
3. Herasymenko T. Integrated Approach to Development of Tourism Indusry in the Ukraine Regional Based on Modern Information Techologes [E-resource] / V. Shapoval, T. Herasymenko, M. Bieloborodova, N. Dubrova, I. Kyryliuk // Proceedings of the 376th International Business Information Management Association (IBIMA), 1–2 April, Cordoba, Spain, 2021. – available at: https://ibima.org/accepted-paper/integrated-approach-to-development-of-tourism-industry-in-the-ukrai..... 
4. Herasymenko T. Resource management of stakeholders in the concept of business social responsibility [E-resource] / V. Shapoval, T. Herasymenko, M. Bieloborodova, N. Dubrova, M. Nechepurenko // Proceedings of the 37th International Business Information Management Association (IBIMA), 1–2 April, Cordoba, Spain, 2021. – available at: https://ibima.org/accepted-paper/40189-2/ (Web of Science)
5. Герасименко Т.В. Управління розвитком туризму (на прикладі Дніпропетровської області) / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко, М.В. Шпак // Економічний вісник НГУ. – 2018. – №1(61). – С.159–166.
6. Герасименко Т.В. Формування та розвиток конкуренції в ринковій економіці (на прикладі туристичної індустрії України) / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко, М.В. Бєлобородова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2018. – Випуск 18. – С.43–51.
7. Herasymenko T.V. Increasing the efficiency of using economic potential of tourist complex / V.M. Shapoval, T.V. Herasymenko // Інноваційна економіка. – 2019. – №3–4[79]. – С.59–64.
8. Herasymenko T.V. Assessment of the competitiveness of the tourist enterprise in the modern conditions / V.M. Shapoval, T.V. Herasymenko, L.I. Yurchishina // Економіка і регіон. Науковий вісник. – Полтава:ПНТУ, 2020. – №.4(79). – С.35–42.
9. Герасименко Т.В. Управління розвитком туристичної галузі України в умовах євроінтеграції (на прикладі Дніпропетровської області) / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко, І.А. Шаповал // Функціонування та перспективи розвитку туристичної галузі України : монографія / [за заг. редакцією М.Ю. Барна]. – Львів : ЛТЕУ, 2018. – 376 с. (С.86–97).
10. Herasymenko T. Organizational and Economic Basis for the Development of Rural Tourism in the Dnepropetrovsk Region / V. Shapoval, T. Herasymenko // Trends, Prospects and Challenges of Sustainable Tourism Development : monograph / Ed. by Marta Barna. – Lviv: Lviv University of trade and economics, 2020. – 252 р. (P.180–194).
Досвід проф діяльності, участь у ГО, консультування, інші досягнення

Підготовка призера (2-ге місце) Міжнародної науково-освітньої олімпіади з туризму – Горяна Ганна (студентка гр. 242-20-1) (02.12.2020–06.12.2020 р.)

© 2006-2023 Інформація про сайт