Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Герасименко Тетяна Володимирівна

Герасименко Тетяна Володимирівна – доцент, кандидат геологічних наук, доцент кафедри економіки підприємства.


Контакти:

телефон: (056-2) 46-90-15

e-mail: herasymenko.t.v@nmu.one
Закінчила: Національний гірничий університет, 2002 р. Спеціальність: "Економіка підприємства"; кваліфікація: економіст.

Кандидат геологічних наук, 04.00.19 - економічна геологія. Тема дисертації: "Оцінка економічної ефективності геофізичних досліджень на початкових стадіях пошуків та розвідки родовищ вуглеводнів північного борту Дніпровсько-Донецької западини".Підвищення кваліфікації:

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, диплом кандидата геологічних наук від 31 травня 2011 р.

Сertificate of School of Financial Management (Hogeschool Rotterdam) участь у проекті International Business week за тематикою "Ризик-менеджмент" (11-15 листопада 2013).

Сertificate of Higher School of Banking in Wroclaw "Організація масових заходів на прикладі Евро-2012" участь у Літній школі підприємницької діяльності (7-20 липня 2013).

Сertificate of School of National Mining University участь у проекті International Business week за тематикою "Business Development" (15-19 квітня 2013).

Сertificate of Higher School of Banking in Wroclaw "Європейський ярмарок" участь у стратегічній грі (28-29 травня 2013).

Міжнародна науково-освітня асоціація L´Association 1901 «SEPIKE», стажування за програмою, "Innovative Methods of Managing Enterprises", Сertificate IME 0459/2013 від 19.12.2013.

Міжнародна науково-освітня асоціація L´Association 1901 «SEPIKE», стажування за програмою  "Modern Principles of Human Resource Management", Сertificate BPR 0225/2013 від 28.03.2013.

Прийнято участь у XIV міжнародному семінарі ВНЗ – партнерів Університету Лондона “Глобальне співробітництво освітньо-наукових спільнот” – секція «Бізнес та менеджмент» (17-19 березня 2014 р.), який відбувся в Університеті Лондона та Ройал Холловей Коледжі Університету Лондона, м. Лондон – м. Егем.

Участь у семінарі "Міжнародні організації: міжнародна карєра", Відень (Австрія), травень 2015

Міжнародне стажування "Розвиток бізнесу в умовах кризи", Тбілісі (Грузія), квітень 2016

Міжнародне стажування Міжнародні економічні звязки: проблеми та тенденції розвитку", Тбілісі (Грузія), червень-липень 2016 

Travel House Tourist agency (Cairo, Egypt). Traineeship on program «Active sales of tourist services» was held from 12.09.2016 to 17.09.2016. Certificate, 17.09.2016.

ТА «Фламенко-Тур» (Дніпро, Україна). Підвищення кваліфікації у зв’язку з відкриттям спеціальності 242 «Туризм» з 30.11.2015 р. по 31.05.2016 р. Довідка від 31.05.2016 р.

Association SEPIKE – SEPIKE ACADEMY (Poitiers, France). Internship «Project-technologies in the modern business education» (108 hours), November 13–24, 2017. Сertificate, 16.12.2017.

Отримано сертифікат-підтвердження знань з англійської мови відповідно до загальноєвропейської CEFR системи оцінювання. Рівень володіння В2.

ГО «Асоціація Ноосфера». Тренінг «Data Mining для економістів», Державний ВНЗ «НГУ», Certificate, 20.09.2018.

Тренінг-інтенсив «Я – лідер». ODK-Group Company, Dr. Oded Kravtchyk; (Дніпро, Україна), 24 листопада 2019 р.ертифікат від 24.11.2019 р.).

Тренінг-воркшоп «Інтелект продажів». ODK-Group Company, Dr. Oded Kravtchyk; (Дніпро, Україна), 01 вересня 2019 р.ертифікат від 01.09.2019 р.).

Scientific and pedagogical traineeship (on-line) on program «Active sales of tourist services» (180 hours / 6 ECTS credits). Viking Travel in Cairo (Cairo, Arab Republic of Egypt), 13.04–29.05.2020 г. (сertificate)

Participation as co-coach in TransDOCSUM Entrepreneurship in CE, (certificate 07-11.12.2020)

Всеукраїнський вернісаж-практикум за темою: "Підприємливість і профорієнтація у функціонуванні сучасного закладу освіти", 7 академічних годин, (сертифікат від 19 лютого 2021 р.)

Internship under the program «Organization of management of the tourist complex» in the amount of 6 ECTS credits (180 hours), of which: 4 ECTS credits (120 hours) – online, 2 ECTS credits (60 hours) – offline. Travel agency Mo-sharm (Sharma el-Sheikh, Egypt), 24.12.2020–09.02.2021 (сertificate №19/2021-ARE).

Internship under the program «Organization of exurtion and annimation activities» in the amount of 1 ECTS credit (30 hours), offline. Travel agency Mo-sharm (Sharma el-Sheikh, Egypt), 29.03.2021–05.04.2021 (сertificate №ARE-53).


 
 

 Бібліографічний список наукових праць за 2015–2021 рр.: 

1. Herasymenko T.  Case management of product quality at the mining enterprises, 2015 / Herasymenko T., Melnikov A.  // Theoritical and practical solutions of mining resources mining / Balkema book. - 539-547 p.

2. Герасименко Т.В. Ефективне управління раціональним природокористуванням в умовах міста / Т.В. Герасименко // Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи: зб. матеріалів ІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 23– 27 бер. 2015 р., Дніпропетровськ – Жешув / відп. ред. В. Шаповал, Б. Шлюсарчик. – Д.: Національний гірничий університет, 2015. – С.40–43.

3. Herasymenko T.V. Current state and prospects of development of exchange trade in the markets of oil and petroleum products in Ukraine / Herasymenko T.V. // Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації: зб. матеріалів ІI міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 2426 листопада 2015 р. – Д.: Національний гірничий університет, 2015. – С.213–217.

4. Шаповал В.М. Управління соціально-економічним розвитком гірничого підприємства / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко Т.В. // Науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка”. – 2016. – № 5-6 (63). – С. 45 – 50. (фахове видання)

5. Шаповал В.М. Про розширення джерел фінансування соціально-економічного розвитку підприємства / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко Т.В. // Економічний вісник національного гірничого університету. – 2016. – № 2 (54). – С. 76 – 82. (фахове видання)

6. Шаповал В.М. Фактори та принципи підвищення ефективності діяльності підприємств туристичного комплексу / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко // Економічний вісник НГУ. – 2016. – №3(55). – С.79–86. (фахове видання)

7. Шаповал В.М. Особливості реалізації інформаційних технологій відповідно до підприємств туристичного комплексу / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко // Сталий розвиток. – 2016. – №3(32). – С.79–85. (фахове видання)

8. Герасименко Т.В. Основи стратегічного управління розвитком туристичної галузі України / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко // Інноваційна економіка. – 2016. – №9-10'[65]. – C.37–44. (фахове видання)

9. Шаповал В.М. Теоретичні засади управління конкурентоспроможністю підприємства за рахунок підвищення продуктивності праці [Електронний ресурс] / В.М. Шаповал, О.М. Грибіненко, Т.В. Герасименко // Економіка та суспільство. – 2017. – №10. – Режим доступу до журналу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal-10/17-stati-10/1093-shapoval-v-m-gribinenko-o-m-gerasimenko-t-v.

10. Шаповал В.М. Розробка актуальних економічних стратегій підприємств туристичної галузі України [Електронний ресурс] / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко, М.В. Шпак // Приазовський економічний вісник. – 2017. – Випуск 2(02). – Режим доступу до ресурсу: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-2-02.

11. Шаповал В.М. Формування та розвиток конкуренції у туристичній індустрії України / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко, М.В. Шпак // Економічний вісник НГУ. – 2017. – №2(57). – С.81–88.

12. Герасименко Т.В. Планування сталого розвитку туристичної території (на прикладі Дніпропетровської області) / В.М. Шаповал, М.С. Пашкевич, Т.В. Герасименко // Науковий погляд: економіка та управління. – 2017. – №2(58). – С.170–179.

13. Герасименко Т.В. Управління розвитком туризму (на прикладі Дніпропетровської області) / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко, М.В. Шпак // Економічний вісник НГУ. – 2018. – №1(61). – С.159–166.

14. Герасименко Т.В. Особливості реалізації цифрових технологій у туризмі / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко, І.А. Шаповал // Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 31 жовт.–1 лист. 2018 р. / [відповід. за вип. : М.Ю. Барна] – Львів : ЛТЕУ, 2018. – С.252–255.

15. Герасименко Т.В. Формування та розвиток конкуренції в ринковій економіці (на прикладі туристичної індустрії України) / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко, М.В. Бєлобородова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2018. – Випуск 18. – С.43–51.

16. Герасименко Т.В. Амортизаційна політика: сутність, проблеми, напрями вдосконалення / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко, Л.А. Бондаренко // Науковий погляд: економіка та управління. – 2019. – №2(64). – С.72–80.

17. Herasymenko T.V.  Increasing the efficiency of using economic potential of tourist complex V.M. Shapoval, T.V. Herasymenko //Інноваційна економіка. – 2019. – №3–4[79]. – С.59–64.

18. Герасименко Т.В. Удосконалення механізму управління продуктивністю промислових підприємств України / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко // Економічний вісник НГУ. – 2019. – №2(66). – С.99–107.

19. Герасименко Т.В. Особливості реалізації цифрових технологій у туризмі / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко, І.А. Шаповал // Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 31 жовт.–1 лист. 2018 р. / [відповід. за вип. : М.Ю. Барна] – Львів : ЛТЕУ, 2018. – С.252–255. 

20. Herasymenko T. Tourism during Pandemic of COVID-19: Analysis of the Situation and Ways out of the Crisis [E-resource] / I. Kyryliuk, V. Shapoval, I. Povorozniuk, T. Herasymenko, O. Lytvyn // The 36th IBIMA (International Business Information Management Association) Conference, Granada, Spain, 4–5 November, 2020. – Р.8888–8896. –  available at: https://ibima.org/accepted-paper/tourism-during-pandemic-of-covid-19-analysis-of-the-situation-and-ways-out-of-the-crisis/

21. Herasymenko T. Planning of Sustainable Development of Tourism in Ukraine (on the Example of the Dnepropetrovsk Region) [E-resource] / V. Shapoval, T. Herasymenko, I. Kyryliuk, T. Berbets, O. Lytvyn // The 36th IBIMA (International Business Information Management Association) Conference) Conference, Granada, Spain, 4–5 November, 2020. – available at: https://ibima.org/accepted-paper/planning-of-sustainable-development-of-tourism-in-ukraine-on-the-example-of-the-dnepropetrovsk-region/

22. Herasymenko T. Integrated Approach to Development of Tourism Indusry in the Ukraine Regional Based on Modern Information Techologes [E-resource] / V. Shapoval, T. Herasymenko, M. Bieloborodova, N. Dubrova, I. Kyryliuk // Proceedings of the 376th International Business Information Management Association (IBIMA), 1–2 April, Cordoba, Spain, 2021. – available at: https://ibima.org/accepted-paper/integrated-approach-to-development-of-tourism-industry-in-the-ukrainian-regions-based-on-modern-information-technologies/

23. Herasymenko T. Resource management of stakeholders in the concept of business social responsibility [E-resource] / V. Shapoval, T. Herasymenko, M. Bieloborodova, N. Dubrova, I. Kyryliuk // Proceedings of the 376th International Business Information Management Association (IBIMA), 1–2 April, Cordoba, Spain, 2021. – available at: https://ibima.org/accepted-paper/40189-2/

24. Herasymenko T. Organizational and Economic Basis for the Development of Rural Tourism in the Dnepropetrovsk Region / V. Shapoval, T. Herasymenko // Trends, Prospects and Challenges of Sustainable Tourism Development : monograph / Ed. by Marta Barna. – Lviv: Lviv University of trade and economics, 2020. – 252 р. (P.180–194).

25. Herasymenko T.V. Assessment of the competitiveness of the tourist enterprise in the modern conditions / V.M. Shapoval, T.V. Herasymenko, L.I. Yurchishina // Економіка і регіон. Науковий вісник. – Полтава:ПНТУ, 2020. – №.4(79). – С.35–42.

26. Herasymenko T. Innovations in tourism / T. Herasymenko, SDyba // Tourism in conditions of uncertainty: from theory to practice: Materials of 1st international scientific-practical Internet conference, May 12. 2021, Dnipro / resp. ed. V.M. Shapoval; Ministry of Education and Science of Ukraine, Nat. tech. Dnipro Polytechnic University. Dnipro: NTU «DP», 2021. P.1820.

27. Herasymenko T. Prospects for the development of rural tourism in the Dnepropetrovsk region / T. Herasymenko // Tourism in conditions of uncertainty: from theory to practice: Materials of 1st international scientific-practical Internet conference, May 12. 2021, Dnipro / resp. ed. V.M. Shapoval; Ministry of Education and Science of Ukraine, Nat. tech. Dnipro Polytechnic University. Dnipro: NTU «DP», 2021. P.2123.

28. Herasymenko T. Рrospects of domestic tourism development in Ukraine / T. Herasymenko, M. Sarychev // Tourism in conditions of uncertainty: from theory to practice: Materials of 1st international scientific-practical Internet conference, May 12. 2021, Dnipro / resp. ed. V.M. Shapoval; Ministry of Education and Science of Ukraine, Nat. tech. Dnipro Polytechnic University. Dnipro: NTU «DP», 2021. P.56–57.

29. Herasymenko T.V. Economic and organizational basis for the development of Ukrainian rural tourism / T.V. Herasymenko // Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 27-28 травня 2021 р., м. Умань. – Умань: Уманський національний університет садівництва, 2021. – С.34-36.


На головну

© 2006-2021 Інформація про сайт