Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

 Викладачі кафедри 

Шаповал Валентина Михайлівна

Завідувач кафедри – Шаповал Валентина Михайлівна, доктор економічних наук, професор кафедри

Контакти:

телефони: (056-2) 47-24-49, (067) 970-00-01

e-mail: Shapoval.V.M@nmu.one


Викладає дисципліни:

Основи туризмознавства

Соціальна відповідальність бізнесу

Туроперейтинг

Управління потенціалом підприємства

Основи курортології та інші

Сфера наукових інтересів: дослідження проблем соціальної відповідальності суб'єктів підприємницької діяльності. Розроблено авторську концепцію соціальної відповідальності суб'єктів підприємницької діяльності, де обґрунтовані нові методологічні підходи та теоретичні положення щодо формування і розвитку соціальної відповідальності суб'єктів підприємництва в сучасних умовах. Коло наукових інтересів розширився дослідженнями екологічної відповідальності суб'єктів підприємницької діяльності, як складової соціальної відповідальності бізнесу, і благодійності, як багатоаспектною людської діяльності, соціального, психологічного та економічного феномена.

Наукова активність:

ORCID profile - orcid.org 0000-0002-2792-0208

Google Scholar profile https://scholar.google.com.ua/citations?user=y8lZZXYAAAAJ&hl=ru

Пилипенко Ганна Миколаївна

Пилипенко Ганна Миколаївна, доктор економічних наук, професор кафедри

Контакти:

телефон: (050) 3621248

e-mail: annapylyp@ukr.net

Викладає дисципліни:

Мікроекономіка

Макроекономіка

Економічна теорія

Механізм державно-приватного партнерства та інші

Сфера наукових інтересів: охоплює широке коло проблем, пов’язаних із методологією сучасної економічної науки та інституціональної теорії, інноваційним розвитком національної економіки, встановленням механізмів взаємодії держави і ринку, дослідженням інституціональних чинників координації економічної діяльності, виявленням впливу культури на соціально-економічний розвиток.

Наукова активність:

ORCID profile - https://orcid.org/0000-0002-3675-1813

Google Scholar profile https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=B0fb_LIAAAAJ


Герасименко Тетяна Володимирівна

Герасименко Тетяна Володимирівна – доцент, кандидат геологічних наук

Контакти:

телефон: (056-2) 46-90-15

e-mail: herasymenko.t.v@nmu.one

Викладає дисципліни:

Економіка  підприємства

Бізнес-планування туристичної діяльності

Стратегічне управління підприємством

Управління ефективністю підприємства та інші

Сфера наукових інтересів:передові методи організації виробництва, стратегія управління підприємством, підвищення конкурентоспроможності підприємств, ціноутворення, внутрішній економічний механізм підприємства, економіка та організація промислового виробництва.

Наукова активність:

ORCID profile - https://orcid.org/0000-0002-5437-437X?lang=ru

Google Scholar profile https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=YhS2yb4AAAAJ

Медведовська Тетяна Павлівна

Медведовська Тетяна Павлівна – доцент, кандидат педагогічних наук

Контакти:

телефон: (056-2) 46-90-15 

e-mail: ep_nmu@ukr.net

Викладає дисципліни:

Корпоративна культура на підприємствах туризму

Міжнародний туризм

Транспортне забезпечення туристичних послуг

Рекреаційні комплекси світу та інші

Сфера наукових інтересів: соціально-економічні проблеми і перспективи розвитку сучасної туристичної індустрії, роль інноваційної діяльності підприємства в сучасних умовах, формування професійно-технічного мислення у студентів за допомогою нових інформаційних технологій.

Наукова активність:

ORCID profile - https://orcid.org/0000-0002-0510-0196

Google Scholar profile - https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=ODyHeIYAAAAJ

Бондаренко Людмила Анатоліївна

Бондаренко Людмила Анатоліївна – доцент, кандидат економічних наук


Контакти:

телефон: (056-2) 46-90-15

e-mail: bondarenko.l.a@nmu.one

Викладає дисципліни:

Економіка підприємства

Економіка туристичної діяльності

Туроперейтинг

Організація туристичної діяльності

Розрахунки в туристичному бізнесі

Реінжиніринг бізнес-процесів та інші

Сфера наукових інтересів: охоплює широкий спектр проблем з економіки, інноваційної діяльності, автомобілебудування,  формування стратегії управління підприємством, туризму, дослідження ринку послуг в Україні та за кордоном, управління проектами, економічної безпеки та безперервності бізнесу.

Наукова активність:

ORCID profile - https://orcid.org/0000-0003-4904-7435

Google Scholar profile https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=uqNRzAoAAAAJ

Юрчишина Людюдмила Іванівна

Юрчишина Людмила Іванівна – старший викладач, заступник декана фінансово-економічного факультету з наукової роботи

Контакти:

телефон: (056-2) 46-90-15 

e-mail: ep_nmu@ukr.net

Викладає дисципліни:

Географія туризму

Туристичні ресурси України та світу

Креативна економіка

Міжнародний етикет

Діловодство у туризмі

Культурний та етнічний туризм

Стандартизація і сертифікація туристичних послуг

Економіка та організація діяльності корпоративних структур

Реінжиніринг бізнес-процесів та інші

Сфера наукових інтересів: конкурентоспроможність промислових підприємств, людський капітал, розвиток підприємств в умовах глобалізації, туристичні ресурси України та світу, економічні розрахунки в туристичному бізнесі.

Наукова активність:

ORCID profile - https://orcid.org/0000-0003-4633-1115

Google Scholar profile https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=f1WiI1AAAAAJ

Тарасенко Вікторія Анатоліївна

Тарасенко Вікторія Анатоліївна – асистент

Контакти:

телефон: (056-2) 46-90-15 

e-mail: tarasenko.v.a@nmu.one


Проводить практичні заняття з дисциплін:

Економіка туристичної діяльності

Бізнес-планування туристичної діяльності

Види і тенденції розвитку туризму

Географія туризму

Організація туристичної діяльності

Розрахунки в туристичному бізнесі

Діловодство у туризмі

Культурний та етнічний туризм

Міжнародний етикет

Основи курортології та інші

Сфера наукових інтересів:мотивація праці, трудовий потенціал, соціально-трудові відносини, конкурентоспроможність у сфері праці.

Наукова активність:

Google Scholar profile https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=WgrIkL4AAAAJ

Пундяк Наталія Борисівна

Пундяк Наталія Борисівна – асистент 


Контакти:

телефон: (056-2) 46-90-15 

e-mail: ep_nmu@ukr.net
Раніше працювали...


На головну

© 2006-2021 Інформація про сайт