Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Пундяк Наталія Борисівна

Пундяк Наталія Борисівна – асистент.

Закінчила: Національний гірничий університет, 2010 р. Спеціальність: "Економіка підприємства"; кваліфікація: економіст.

Викладає дисципліни:

1. "Методи кредитних, фондових, біржових операцій" (практичні заняття);

2. "Основи організації бізнесу" (практичні заняття);

3. "Потенціал і розвиток підприємства" (практичні заняття);

4. "Управління потенціалом підприємства" (практичні заняття).

Опубліковано за останні 3 роки 7 наукових праць, у т. ч.:

 • монографії - 1;
 • фахові статті - 2;
 • тези доповідей - 4.
 • Підвищення кваліфікації:

  Міжнародна науково-освітня асоціація L´Association 1901 "SEPIKE", стажування за програмою "Business Process Re-engineering in the activities of modern enterprises", Certificate, вересень 2012 р.  Бібліографічний список наукових та навчально-методичних праць за 2010–2012 рр.:


  1. Собко Н.Б. Економічний механізм геотехнологічної валоризації в процесах діяльності підприємств / А.М. Мельников, Н.Б. Собко// Науковий вісник НГУ. - 2010. - №8. - С. 34-41.

  2. Собко Н.Б. Об'єктивна необхідність геотехнологічної валоризації в розвитку підприємств гірничо-металургійного комплексу / А.М. Мельников, Н. Б. Собко// Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України / Матеріали міжнар. наук.-практич. конф.- Д.: Національний гірничий університет, 2010. -Т.I. - С.150-152.

  3. Собко Н.Б. Оцінювання впливу на навколишнє середовище здійснення рекультивації порушених земель ВГМК / А.М. Мельников, Н.Б. Собко// Трансфер технологій: від ідей до прибутку / Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. - Т.ІІ. - Д.: НГУ, 2010. - С.242-244.

  4. Собко Н.Б. Наукові основи валоризації процесів діяльності та розвитку гірничих підприємств [Текст]: Монографія / А.М. Мельников, Б.Ю. Собко, Н.Б. Собко. - Д.: НГУ, 2011. - 176 с.

  5. Собко Н.Б. Теоретичні та прикладні аспекти становлення та розвитку конкурентоспроможної економіки/ А.М. Мельников, Н.Б. Собко // Методологічні основи визначення конкурентного статусу гірничого підприємства / Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (25 листопада 2011). - Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2011. - С.268-270.

  6. Sobko N. Concept of valorization in geotechnological and social processes of mining enterprises development / N Sobko, A. Melnikov / Technical and Geoinformational Systems in Mining / Proceedings of the school of underground mining, Dnipropetrovsk / Yalta, Ukraine, 2-8 october 2011. - Р.301-309.

  7. Пундяк Н.Б. Стратегічне управління економічною безпекою підприємства, як фактор забезпечення її стратегічного розвитку / А.М. Мельников, Н.Б. Пундяк // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її реалізації: Праці IV міжнарод. наук.-практ. сем., 23-26 жовт. 2012 р. / відповід. ред. Є.М. Письменний, В.М. Шаповал. - Д.: Національний гірничий університет, 2012. - С.119-121.


  На головну

  © 2006-2020 Інформація про сайт