Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Марченко Олена Олексіївна

Марченко Олена Олексіївна – доцент.

Закінчила: Національну гірничу академію України, 2001 р. Спеціальність: "Облік і аудит"; кваліфікація: економіст.

Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Тема дисертації: «Ефективне надрокористування при вилученні залишкових запасів вугілля на шахті, що планується до закриття».


Викладає дисципліни:

1."Організація виробництва";

2. "Стратегія підприємства";

3. "Стратегічне управління підприємством";

4. «Організація гірничого виробництва»;

5. «Економіка праці та соціально-економічних відносин»;

6. «Злиття та поглинання підприємств»;

7. «Ситуаційне управління».

Опубліковано за останні 4 роки 8 наукових праць, у т. ч.:

 • фахові статті - 2;
 • тези доповідей - 6.
 • Науково-дослідні теми:

  1. НДР «Потреби робітників видобувних дільниць вугільних шахт України» (2009-2011 рр.)

  2. НДР «Підвищення ефективності стимулювання праці працівників в управлінських командах при реструктуризації геологічних підприємств» (2012-2013 рр.)

  3. НДР «Визначення економічної ефективності надрокористування при відпрацюванні залишкових запасів вугілля на шахті» (2013 р.)

  Підвищення кваліфікації:

  1. Проходження інтерактивної підготовки за програмою «Ефективна команда НГУ». – Дніпропетровськ: Центр розвитку підприємництва «Бізнес-Інкубатор» НГУ, компанія Grow Group consalting, 2010 р. – (Сертифікат)

  2. Участь у семінарі «Business Process Re-engineering in the activities of modern enterprises» Міжнародної науково-освітньої асоціації L´Association 1901 «SEPIKE». – Дніпропетровськ: НГУ, 2012 р. – (Certificate).

  3. Участь у семінарі «Modern Principals of HR Management» Міжнародної науково-освітньої асоціації L´Association 1901 «SEPIKE». – Дніпропетровськ: НГУ, 2013 р. – (Certificate).

  4. Участь у семінарі «Innovative methods of managing enterprises» Міжнародної науково-освітньої асоціації L´Association 1901 «SEPIKE». – Дніпропетровськ: НГУ, 2013 р. – (Certificate).  Бібліографічний список наукових та навчально-методичних праць за 2010–2014 рр.:


  1. Марченко О.О. Економічна ефективність надрокористування на шахті, що планується до закриття / І.М. Пістунов, О.О. Марченко // Аналітично-інформаційний журнал «Схід». – Донецьк: Український культурологічний центр, 2013. – №6 (126). – С. 136-142. (Входить до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).

  2. Marchenko O. Economic problems of coal mines shutdown in Ukraine in the context of society industrial development / PPonomarenko, O. Marchenko // Common Europe: Ukraine and PolandNew Socio-economic Challenges: monograph. / Wydawnictwo Wyzszey Szkoly Bankowej, Poznan. – Wroclaw. – 2012. – P. 421-429.

  3. Марченко О.О. Злиття як основний напрям стратегії розвитку паливно-енергетичного підприємства / П.І. Пономаренко, О.О. Марченко // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: Матеріали міжнар.наук.-практ.конф. (31 трав.-2 черв. 2012 р.), м. Дніпропетровськ / ред.кол.: О.І. Амоша [та ін.] – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – Т.1. – С.82-84.

  4. Марченко О.О. Соціально-економічні чинники у проблемі закриття вітчизняних шахт з малими залишковими запасами вугілля / О.О. Марченко // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (2-4 черв. 2011 р.). – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – Т. 1. – С. 112-114.

  5. Marchenko O. Economic problems of coal mines shutdown in Ukraine in the context of society industrial development / P. Ponomarenko, O. Marchenko // Єдина Європа: нові виклики = United Europe: new challenges: monograph. / За матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (22 квіт. 2011 р.). Держ. вищ. навч. закл. «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ; Вища банківська школа, м. Вроцлав. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – С. 213-219.

  6. Марченко О.О. Економічні аспекти видобутку законсервованих запасів вугілля на закритих шахтах в межах скорочення процесів ліквідації шахт / О.О. Марченко // Теорія і практика сучасної економіки: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (6-8 жовт. 2010 р.). – Черкаси: Черкаський державний технологічний університет, 2010. – Т. 2. – С. 180-182.

  7. Марченко О.О. Економічний аспект концепції скорочення тривалості процесів ліквідації вугільних шахт в Україні / О.О. Марченко // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (20-22 трав. 2010 р.). – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – Т. 1. – С. 142-143.

  8. Марченко О.О. Основні методи захисту від ворожих поглинань в Україні / О.О. Марченко, О.К. Чугунов // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (20-22 трав. 2010 р.). – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – Т.1. – С. 144–145.


  На головну

  © 2006-2020 Інформація про сайт