Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

 Зимницька Світлана Павлівна 

к.іст.н., асистент кафедри туризму та економіки підприємства


e-mail: zymnytska.s.p@nmu.one

   

Освіта:

Бакалавр. Дніпропетровський національний університет, 2007 р., напрям підготовки «Історія». Бакалавр з історії.

Магістр. Дніпропетровський національний університет», 2008 р., спеціальність «Історія». Історик.

  Підвищення кваліфікації та стажування:
2021 р.
 1. Підвищення кваліфікації на базі ВУМ online та Konrad Adenauer Stiftung Ukraine за темою: «Музей для людей. Побудова сучасних експозицій в історичних музеях» (15.12.2021, 6,3 години / 0,2 кредити ECTS). Сертифікат № 066503 від 15.12.2021.

2017 р.
 1. Стажування при Нагороді ім. Івана Виговського, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, 01.02.-31.03.2017, сертифікат Rb-zor/S.0154-108/17.
 2. Стажування при Нагороді ім. Івана Виговського, Politechnika Wrocławska, 01.04.-31.05.2017, сертифікат PRR/DWM693/2017.
 3. Сертифікат про рівень володіння польською мовою Academic Certificate of the Level of Polish, Level C1, № 00006623, 2017.
2016 р.
 1. Стажування, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, 12-15.06.2016, сертифікат OB/njb/2016/266.
 2. Стажування, Vytautas Magnus University (Kaunas), 04-18.10.2016.

Викладає дисципліни:
 1. Культурний та етнічний туризм 
 2. Організація екскурсійної та музеєзнавчої діяльності

Наукові інтереси:
 1. Історія українсько-польських стосунків, 
 2. Музейний менеджмент.

Монографія:
 1. Zymnytska S. Ród książąt Wiśniowieckich w historiografii ukraińskiej od połowy XIX do połowy XX wieku. Czeskie badania nad Polską w kontekście Europy Śródkowej i Wschodniej. Monografia / Baron R. Praha, 2016. s. 331–343.

Наукові праці:
        2018 р. 
 1. Зимницька С. Постать Дмитра-«Байди» Вишневецького в українській і польській історіографіях ХІХ – першої половини ХХ ст. Князі Вишневецькі та їх місце в історії України: зб. наук. праць. Лубни: Інтер Парк, 2018. с. 30–47
2017 р. 
 1. Зимницька С. Земельні володіння Вишневецьких на Задніпров'ї в українській і польській історіографіях середини ХІХ – середини ХХ ст. Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки. 2017. Т. 22. Вип. 2 (29). с. 35–42.

 Наявність виданих навчально-методичних рекомендацій/вказівок
 1. Методичні вказівки з дисципліни «Етнологія» для практичної та самостійної роботи для студентів спеціальності 032 Історія та археологія денної форми навчання / Уклад.: С.П. Зимницька. Д.: НТУ «Дніпровська політехніка», 2020. 14 с.
 2. Методичні вказівки з дисципліни «Джерелознавство» для практичної та самостійної роботи для студентів спеціальності 032 Історія та археологія денної форми навчання / Уклад.: С.П. Зимницька. Д.: НТУ «Дніпровська політехніка», 2020. 12 с.

Участь у міжнародних наукових або науково-освітніх проєктах
 1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań, Polska), програма „Uniwersytet Jutra”, 03.03-01.07.2023, запрошений лектор;
 2. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań, Polska), програма „Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza”, 01.04.2022-31.12.2022, запрошений лектор.

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2023 Інформація про сайт