Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Бойко Зоя Володимрівна

к.геог.н., доцент кафедри туризму та економіки підприємства        

           

    e-mail: boyko@umsf.dp.ua
      
   WoS ID: http://www.researcherid.com/rid/

   ORCID ID: https://www.researchgate.net/profile/Zoia_Boiko

   Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=8JOO6VMAAAAJ

          


Освіта:
 • Магістр зі спеціальності «Туризм» 
 • Магістр зі спеціальності «Географія»
Науковий ступінь: 
 • Кандидат географічних наук, 11.00.02 – економічна та соціальна географія. Тема "Суспільно-географічні особливості трудових ресурсів Дніпропетровської області"
Вчене звання:
Доцент по кафедрі фізичної та економічної географії. атестат  12ДЦ №046066

Підвищення кваліфікації та стажування:
2023 р.

 1. Проект з розвитку співпраці бізнесу та освіти. Uni-biz bridge: Коучинг, менторство та наставництво. Сертифікат.№287 від 15-17.05.2023. (10 год.)
 2. Онлайн-форум на тему «Психолого-фізіологічна стійкість освітян». Сертифікат № ПК-К 23-07/024 від 12.07.2023. (6 год)
 3. Лекції-тренінги на тему: «Принципи реалізації програм та практик зелених кампусів в ЄС» (25.05–08.06.2023), 1 кредит ECTS. Організовано в рамках Модулю Жана Моне «Стратегії зеленого кампусу: досвід ЄС для українських університетів» (Jean Monnet Module 101085427 GCAM — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH). Сертифікат. 25.05–08.06.2023. (30 год.)
 4. Семінар на тему: «Перша домедична допомога в умовах війни». Сертифікат виданий 06.02.2023. prometheus.org.ua. (15 год.)
 5. Київський національний економічний університет. Курс за темою «Туризм в Україні: виклики та відновлення» . Сертифікат 202303242 №023 від 21-22.03.2023. (30 год.)
 6. Курс «Безпечність харчових продуктів: сучасне законодавство, сумлінний виробник, відповідальний споживач». Сертифікат, виданий 23.01.2023. prometheus.org.ua. (2 год.)
 7. Інформаційний семінар для науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти  «Європейські цінності – основа функціонування ЄС»  у рамках реалізації міжнародного проєкту Еразмус+ «Модуль Жан Моне». Сертифікат №3470, виданий 09.02.2023. 2 години (0,07 ЄКТС).
 8. Національний університет «Львівська політехніка», Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола, Кафедра туризму, Міжнародний науково-практичний форум «Індустрія гостинності: стан, тенденції розвитку та перспективи галузі в умовах війни». Сертифікат від 18-21.04.2023 р.(15 год.).
 9. Вебінар "Оцінка шкоди довкіллю від російської агресії". Сертифікат виданий 30.04.23р.
 10. Вебінар «Безпечність харчових продуктів : сучасне законодавство, сумлінний виробник, відповідальний споживач». Сертифікат виданий 24.01.2023 р.
 11. Вебінар «Нові підходи до організації освітнього процесу в закладах освіти».  Сертифікат №881682493365974575V виданий 30.04.2023 р.
 12. Вебінар «Інтерактивне навчання". (0,1 кредити ЄКТС). Сертифікат № T0046907281 виданий 17.03.2023 р.

2022 р.
 1. Участь у міжнародному проєкті «Проєкт Модуль Жана Моне «Європейська інтеграція України в умовах Індустрії 4.0», 611674-EPP-1-2019-1-UAEPPJMO-MODULE». Документ – Сертифікат №208 , 2021-2022 рр. (114 год.)
 2. Туристичний оператор «Аккорд-Тур». Курс практичних занять на тему «Туристичне країнознавство. Міжнародний туризм». Документ – сертифікат від січень 2022. (105 год.)
 3. Курс на тему «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості». Документ – сертифікат від 04.02.2022, prometheus.org.ua. 15 годин (0,5 кредита ЄКТС)
 4. Курс "Перша домедична допомога в умовах війни",  онлайн-курси Prometheus. Сертифікат від 10.11.2022. 15 годин (0,5 ЄКТС)
 5. Курс на тему «Case study: як вирішувати складні завдання у бізнесі та житті». Документ  - сертифікат від 29.04.2022 р. prometheus.org.ua. (2 год.)
 6. Участь у проєкті з розвитку співпраці бізнесу та освіти Uni-biz bridge, присвячений розвитку soft skills. Документ – сертифікат №247 від 21-22.11.2022. (7 год.).

2021 р.

 1. Рarticipated successfully in the International Scientific and Practical Workshop for Students and Young Scientists BEST ACADEMIC EXPERIENCE AND CULTURAL EXCHANGES IN EUROPE. CERTIFICATE OF PARTICIPATION 202 1 -0 1 26. during 30 hours/1 ECTS. December 6-12, 2021 р.
 2. Zustricz Foundation. Department of Polish-Ukrainian Studies of Jagiellonian University in Krakow. Career Development Center of NGO Sobornist. Luhansk Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education.
 3. Міжнародне стажування «has passed the international internship under the program. FUNDRAISING AND ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS: EUROPEAN
 4. EXPERIENCE and has developed the educational project on the topic Intercultural Business Communication as a Factor of Specialist Competitiveness in the International Labor Market. Документ – сертифікат від вересень-жовтень 2021 р. (180 год.).
 5. Курс «Теорія поколінь: знаходимо спільну мову» . Документ – сертифікат № 053180 від 24.04.2021 р. BYM onlain ( 1 год. 16 хв.).
 6. Курс «Інтегральна динаміка. Еволюція мислення, лідерства, економіки і політики» . Документ – сертифікат №05311 від 23.04.2021 р. BYM onlain (0.4 кредитів ЄКТС.).
 7. Курс «Бібліотеки у досягненні Цілей сталого розвитку». Документ – сертифікат № 052415 від 14.04.2021 р. ( 30 год.).
 8. Курс «Креативне мислення» . Документ – сертифікат № 052335 від 24.04.2021 р. BYM onlain ( 15 год. 40 хв.).
 9. Сумський державний університет. Центр розвитку кадрового потенціалу навчального закладу. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП №0540829/0971-21 від 22-26.03.2021 р. на тему « Розбулова системи забезпечення академічної доброчеснсті у закладі освіти». (30 год.).
 10. Центр сталого туризму Українськиї Карпат. Онлайн-курс на тему « Академія готельного господарства». Документ – сертифікат від 17 листопада – 15 грудня 2021 р. (30 год.).
 11. Курс на тему: «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти». Документ – сертифікат виданий 01.12.2021 р. prometheus.org.ua. (80 годин (2,6 кредитів ЄКТС).)
 12. Курс на тему: «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів». Документ – сертифікат виданий 10.08.2021 р. prometheus.org.ua. (60 годин (2 кредити ЄКТС).)
 13. Українська асоціація фахівців інформаційних технологій. Онлайн-форумі на тему «Освіта. Бізнес. Держава. Документ – сертифікат № ПК-К 21-06/018 від 16.06.2021 р. (6 годин (0,2 кредити ЄКТС).
 14. Відділ забезпечення якості освіти. Сектор працевлаштування КНУ імені Тараса Шевченко. Курс на тему підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів. Документ – сертифікат від 09.06. 2021 р. (30 год.).

2020 р. 

 1. Курс «Викладачі 4.0: Ефективні підходи для дистанційної освіти». Організатори курсу Servier Ukraine, UGEN, Центр «Розвиток КСВ». Документ – сертифікат від 24.12.2020 р. (14 год.).
 2. Курс практичних занять у туристичному центрі «Риба Андрій» за темами «Організація туристичних подорожей. Безпека туристів». Документ – сертифікат від листопад 2020 р. (160 год.)
 3. Семінар на тему «Ороганізація навчального процесу. Новий освітній простір». Документ – сертифікат №5007449 від 24.08.2020 р.


Участь у науково-дослідній роботі:
 1. «Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань» (державний реєстраційний номер 0116U006782), Національній металургійній академії України.
 2. «Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності» (державний реєстраційний номер 0107U001146), Національній металургійній академії України. 
 3. "Географічні фактори обґрунтування розвитку агломерацій Дніпропетровського регіону» (номер держреєстрації 0116U003468), Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. 
 4. «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056), Університет митної справи та фінансів.
 5. «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство» (номер державної реєстрації 0115U007054), Університет митної справи та фінансів.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:
 1. Член Асоціації індустрії гостинності України (сертифікат від 20.12.2019 р.). 
 2. Член Українського географічного товариства (членський білет № 060152 від 26.03.2012 р.)
 3. З 2021 року – член редакційної колегії журналу «Науковий погляд: економіка та управління» (категорія «Б»)

Керівництво студентською науковою роботою
2018–2019 рр. – член жюри III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії

Викладає дисципліни:
 1. Географія туризму, 
 2. Міжнародний туризм, 
 3. Оорганізація туристичних подорожей та транспортного обслуговування туристів, 
 4. Організація екскурсійної та анімаційної діяльності, 
 5. Основи туризмознавства, 
 6. Туристичне краєзнавство, 
 7. Лікувально-оздоровчий туризм, 
 8. Туристичні ресурси України.

Наукові інтереси:
 1. Туристичне країнознавство, 
 2. Географія туризму, 
 3. Організація туризму, 
 4. Анімація в туризмі, 
 5. Екскурсознавство, 
 6. Туристичні ресурси

Праці: автор понад 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, серед яких: 1 навчальний посібник (у співавторстві); 4 монографії (у співавторстві); понад 20 статей, опублікованих у фахових виданнях (з яких 5 статті у журналах, що входить до баз Web of Science); понад 60 тез та матеріалів наукових конференцій; понад 20 розробок навчально-методичного характеру до проведення лекційних, практичних занять, виконання самостійної роботи здобувачами вищої освіти, курсових робіт, кваліфікаційних робіт бакалавра.

Навчальні посібники:
 1. Джинджоян В.В., Горожанкіна Н.А., Бойко З.В. Основи туризмознавства : навчальний посібник. К.: Видавець ФО-П Піча Ю.В. 2022. 246 с. (2,05 авт.арк.)


Наукові праці:
2023 р.
 1. Бойко З.В., Горожанкіна Н.А., Грушка В.В. Конкурентноспроможність туристичної сфери як показник туристичного потенціалу регіону (на прикладі країн Скандинавії). Причорноморські економічні студії, 2023, вип. 79, С.224-231.http://bses.in.ua/uk/
2022 р.
 1. Hrushka V., Horozhankina N., Boyko Z., Korneyev M., Nebaba N. Antarctic tourism: spatial structure and dynamics of international tourist flows (by seasons 2011-2020). Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2022. Volume 31 Issue 4. P. 616-627 [Web of Science].
 2. Бойко З.В., Горожанкіна Н.А., Грушка В.В. Особливості та сутність розвитку круїзного туризму у світі. Ефективна економіка. 2022. № 6. URL: https://nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/99/101

2021 р.
 1. Hrushka V., Horozhankina N., Boyko Z., Korneyev M., Nebaba N. Transport infrastructure of Spain as a factor in tourism development. Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2021. Volume 30 Issue 3. P. 429-440 [Web of Science].
 2. Бойко З.В., Горб К.М., Чабан К.С. Екскурсійно-експозиційний менеджмент закладів вищої освіти (на прикладі університету митної справи та фінансів). Науковий погляд: економіка та управління. № 6 (76). 2021. С. 29-36
 3. Бойко З.В., Грушка В.В., Горожанкіна Н.А. Розвиток екологічного туризму в Україні на основі використання потенціалу ботанічних садів. Ефективна економіка. 2021. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8978
 4. Бойко З.В., Горожанкіна Н.А., Безуглий В.В. Територіальні претензії та спори як фактор впливу на формування політичної карти світу. Ефективна економіка. 2021. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2021/84.pdf

2020 р.

 1. Boyko, Z., Horozhankina, N., Hrushka, V., Korneyev, M., Nebaba, N. Analysis of the market of international tourist services of Ukraine (for the period 2007-2017). Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2020. Volume 29 Issue 4. P. 647-655 [Web of Science].
 2. Бойко З.В., Горожанкіна Н.А., Безуглий В.В. Геопросторова оцінка торговельно-економічного співробітництва України з країнами Європи. Часопис соціально-економічної географії. Х.: Вип.29. 2020. С. 39-50
 3. Бойко З.В., Горожанкіна Н.А., Горб К.М. Methods of tourist resources evaluation as a component of tourism organization. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. Тернопіль: СМП "Тайп". №1. Вип. 48. 2020. С.70-77
 4. Бойко З.В., Горожанкіна Н.А., Горб К.М. Регіональний розподіл готельної бази країни за зірковими категоріями (на прикладі Франції). Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2020. Т. 25, вип. 1(36). С.79-95.
2019 р.
 1. Boyko Z.V., Bezugly V.V., Tsvietaieva O.V. Demographic transformation in the agglomerations of Dnipropetrovsk region. Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2019. №28 (1). P.3–10. [Web of Science].
 2. Boyko Z.V. Hrushka V.V., Horozhankina N.A. Analysis of geoecological problems of Dnipropetrovsk region (in multidimensional sign space). Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2019. №28 (1). P. 68-79. [Web of Science].
 3. Бойко З.В., Безуглій В.В., Яроцька А.А. Сучасний стан розвитку туристичної сфери в Індії. Географія та туризм: науковий журнал /ред. кол.: Запотоцький С.П. (гол. ред.) та ін. К.: Альфа-ПІК, 2019. Вип. 53. С.61-69
 4. Бойко З.В., Корнєєв М.В., Горб К.М.  Краєзнавчі ресурси туризму: сутність, складові, групи та блоки / К.М. Горб, М.В. Корнєєв, З.В. Бойко. Агросвіт. 2019. № 6. С. 15–19.
 5. Бойко З.В.  Танцювальні фестивалі України як складова фестивального туризму. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. Тернопіль: СМП. № 1. 2019. С.129-137.

2018 р.

 1. Бойко З.В. Структура та рівень розвитку залізничного транспорту України до 2014 року. Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Географічні науки. Випуск 9. Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка. 2018. С. 151–159.
 2. Бойко З.В. Характеристика діяльності залізничного транспорту України в 2010-2016 роках. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. Тернопіль: СМП "Тайп". №2. 2018. С. 62-68

 Наявність виданих навчально-методичних рекомендацій/вказівок
 1. Бойко З.В., Горожанкіна Н.А. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт із дисципліни «Рекреаційні комплекси світу» . Дніпро: УМСФ, 2019. 50 с.
 2. Бойко З.В., Язіна В.А.. Навчально-методичний посібник для семінарських (практичних) занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Організація туризму (організація екскурсійної діяльності, організація анімаційної діяльності)». Дніпро: УМСФ, 2020. 44 с.
 3. Бойко З.В, Язіна В.А. Методичні вказівки до виконання практичних робіт із курсу «Організація туристичних подорожей». Дніпро: УМСФ, 2020. 42 с.
 4. Методичні рекомендації для семінарських (практичних) занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Географія туризму» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» спеціальність 242 «Туризм» / укл. Бойко З.В. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. 42 с.

Участь у міжнародних наукових або науково-освітніх проєктах
 1. 2021–2022 рр. – участь у проєкті Модуль Жана Моне «Європейська інтеграція України в умовах Індустрії 4.0», 611674-EPP-1-2019-1-UAEPPJMO-MODULE, сертифікат про участь 208/2022. 

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2023 Інформація про сайт