Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

 Горожанкіна Наталія Анатоліївна

к.геог.н., доцент, доцент кафедри туризму та економіки підприємства


e-mail: horozhankina.n.a@nmu.one

WoS ID: D-1315-2016     

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2773-8630

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=01pL1XgAAAAJ&hl=ru

 

   Освіта:
Бакалавр. 

Дніпропетровський національний  університет, 

2007 р., спеціальність «Географія», кваліфікація бакалавра з географії та краєзнавчо-туристичної роботи.

Магістр. Дніпропетровський національний  університет, 2008 р., спеціальність «Географія», кваліфікація магістра з географії.

Магістр. Дніпровський гуманітарний університет, 2020 р., спеціальність «Туризм», кваліфікація магістр з туризму


Науковий ступінь:
Кандидат географічних наук, 11.00.02 – економічна та соціальна географія. Тема "Просторово-часовий аналіз регіональної освітньої системи (на прикладі Дніпропетровської області)"

   Вчене звання:
Доцент по кафедрі фізичної та економічної географії

Підвищення кваліфікації та стажування:
2023 р. 

 1. Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг та Як написати якісний звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми, 22.07.2023.  Сертифікат.
 2. Принципи реалізації програм та практик зелених кампусів в ЄС (в рамках Модулю Жана Моне «Стратегії зеленого кампусу: досвід ЄС для українських університетів» (Jean Monnet Module 101085427 GCAM - ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH)), 25.05–08.06.2023, 1 кредит ЕCТS (30 годин). Сертифікат.
  Перша домедична допомога в умовах війни, 10.02.2023, 0,5 кредита ЕCТS (15 годин). Сертифікат.
 3. Європейські цінності – основа функціонування ЄС (у рамках реалізації міжнародного проєкту Еразмус+ «Модуль Жан Моне), 09.02.2023, 0,07 ЕCТS (2 години). Сертифікат.
 4. Цивільна оборона та захист у надзвичайних ситуаціях, 08.02.2023. Сертифікат.
 5. Безпечність харчових продуктів: сучасне законодавство, сумлінний виробник, відповідальний споживач, 24.01.2023. Сертифікат.
 6. Основи проєктного менеджменту, 23.01.2023. Сертифікат.

2022 р.

 1. Міжнародне стажування «Проєкт Модуль Жана Моне «Європейська інтеграція України в умовах Індустрії 4.0», 611674-EPP-1-2019-1-UAEPPJMO-MODULE», сертифікат про участь 219/2022 (114 год.).
 2. Рекреаційні комплекси світу. Організація туристсько-рекреаційної діяльності, Березень 2022,  2,5 кредити ЕCТS  (75 годин). Сертифікат
 3. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості, 26.01.2022, 0,5 кредита ЕCТS (15 годин). Сертифікат.
 4. Безбар’єрна грамотність, 23.02.2022,  0,2 кредита ЕCТS. Сертифікат.

2021 р.

 1. Міжнародне стажування «Фандрейзинг та основи проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» Польща – Україна. Документ:  сертифікат №SZFL-000608, 11.09-17.10.2021 (180 год.).
 2. Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів, 10.08.2021, 2 кредити ЕCТS (60 годин). Сертифікат.
 3. Онлайн-курс «Академія готельного господарства» в рамках проєкту «Забезпечення розвитку сталого туризму в українських Карпатах», що реалізовується установою «Агенція регіонального розвитку Закарпатської області», 17.11.2021 – 15.12.2021, 1 кредит ЕCТS. Сертифікат.., Ужгород 2021
 4. Дезінформація: види, інструменти та способи захисту, 05.10.2021. Сертифікат.
 5. Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах, 27.07.2021. Сертифікат.
 6. Розбудова системи забезпечення академічної доброчесності у закладі освіти, 22.03.2021 – 26.03.2021. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП № 05408289/0978-21 у сумському державному університеті, 1 кредит ЕCТS (30 годин).
 7. Онлайн-обговорення «Туристичний інформаційний центр як ключова складова розвитку туризму в громаді. Перспективи розвитку мережі ТІЦ в Дніпропетровській області», 24.11.2021. Сертифікат.

2020 р.

 1. Підвищення кваліфікації (стажування) у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара, на кафедрі туристичного бізнесу та гостинності. Довідка №89-400-207 від 24.06.2020 р. (12.2019-03.2020 рр.)

2018 р.
 1. Отримання сертифікату, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземними мовами: англійська мова, назва іспиту – Lang Skill, рівень В2 (Reference Number 5635754Kh01)

Участь у науково-дослідній роботі:

 1. Національній металургійній академії України, тема: «Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів,  галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань» (державний реєстраційний  номер 0116U006782),  «Методологія управління  підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності» (державний реєстраційний  номер 0107U001146);
 2. Дніпровський  національний університет імені Олеся Гончара, тема: Географічні фактори обґрунтування розвитку агломерацій Дніпропетровського регіону» (номер держреєстрації 0116U003468);
 3. Університет митної справи та фінансів, теми: «Розвиток міжнародних суспільних та економічних відносин у загальному, туризмологічному та глобальному аспектах» (номер державної реєстрації 0119U100056), «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в умовах інтеграції держави у світове господарство» (номер державної реєстрації 0115U007054).
 4. Університет  митної справи та фінансів, кафедра туризму та готельно-ресторанної справи, тема: «Модернізація систем управління підприємств сфери обслуговування», 2022-2024 рр.).

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

 1. Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 2019−2023 рр. − керівник студентського наукового гуртка «Гостинність в туризмі» кафедри туризму та готельно-ресторанної справи.
 2. Членкиня Українського географічного товариства (членський білет)
 3. Членкиня Асоціації індустрії гостинності України (сертифікат)

Керівництво студентською науковою роботою
 • Член журі III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії, м. Дніпро (2013-2015, 2019);
 • Член журі II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук (Дніпропетровське відділення) (2014- 2015, 2017-2019);
 • Член журі обласного етапу ІХ Всеукраїнського турніру юних географів 8 жовтня 2018 р (Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради, м. Дніпро) (2018);
 • Відповідальний Секретар студентського стипендіального конкурсу «Майбутнє туристичної галузі України» 03 грудня 2018 р. (м. Дніпро, Менора);
 • Член журі з географії для абітурієнтів другого (очного) етапу олімпіади у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара (2018).

Викладає дисципліни:
 1. Основи туризмознавства 
 2. Транспортне забезпечення туристичних послуг 
 3. Культурний та етнічний туризм 
 4. Організація екскурсійної та музеєзнавчої діяльності

Наукові інтереси:
 1. Туристичне країнознавство, 
 2. Туризмознавство, 
 3. Курортологія, 
 4. Рекреаційні комплекси країн світу, 

 Праці: Є автором і співавтором понад 150 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, серед яких: 2 навчальні посібники (у співавторстві); 4 монографії (у співавторстві); понад 30 статей, опублікованих у фахових виданнях (з яких 6 статей у журналах, що входять до науково метричної бази Web of Science); понад 90 тез та матеріалів наукових конференцій; понад 20 розробок навчально-методичного характеру до проведення лекційних, практичних занять, виконання самостійної роботи студентами, курсових проектів.

Монографії:

 1. Горожанкіна Н.А. Івент-туризм як фактор формування туристського іміджу території у регіональному аспекті. Існуюча практика та новітні тенденції в управлінні  субʼєктами господарювання  різних організаційно-правових форм: монографія/ за ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріна. Дніпро, 2020. С.495-515
 2. Горожанкіна Н.А. Розвиток спеціалізованого туризму в Україні як одне з практичних питань організації туризму (на прикладі кінного туризму) //Сучасні процеси трансформації у бізнесі та виробництві: теорія,методологія, практика (фінансовий сектор, аграрна галузь та сфера послуг): монографія/за ред. Л.М. Савчук, Л.М.Бандоріної. Дніпро: Журфонд. 2019. С. 504-519


Навчальний посібник:
 1. Джинджоян В.В., Горожанкіна Н.А., Бойко З.В. Основи туризмознавства : навчальний посібник. К.: Видавець ФОП Піча Ю.В. 2022. 246 с.


Наукові праці:

2023 р.
 1. Бойко З.В., Горожанкіна Н.А., Грушка В.В. Конкурентноспроможність туристичної сфери як показник туристичного потенціалу регіону (на прикладі країн Скандинавії). Причорноморські економічні студії, 2023, вип. 79, С.224-231. URL: http://bses.in.ua/uk/

2022 р.
 1. Horozhankina N., Hrushka V., Boyko Z., Korneyev M., Nebaba, N. Antarctic tourism: spatial structure and dynamics of international tourist flows (for the seasons of 2011−2020). Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2022. Volume 31. Issue 4. P. 616–627 [Web of Science].
 2. Бойко З.В., Горожанкіна Н.А., Грушка В.В. Особливості та сутність розвитку круїзного туризму у світі. Ефективна економіка. 2022. № 6. URL: https://nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/99/101
 3. Горб К.М., Корнєєв М.В., Горожанкіна Н.А. Географічно-країнознавча підготовка сучасних фахівців з міжнародних відносин. Науковий погляд: економіка та управління. 2022. №1 (77). С.13−19

2021 р.
 1. Hrushka V., Horozhankina N., Girman A., Shulyak S., Shcholokova G. Malta's tourism potential. Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2021. Volume 30 Issue 4. P. 642−652. [Web of Science].
 2. Hrushka V., Horozhankina N., Boyko Z., Korneyev M., Nebaba N. Transport infrastructure of Spain as a factor in tourism development. Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2021. Volume 30 Issue 3. P. 429−440 [Web of Science].
 3. Бойко З. В., Горожанкіна Н. А., Безуглий В. В. Територіальні претензії та спори як фактор впливу на формування політичної карти світу. Ефективна економіка. 2021. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9541. DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.82
 4. Щолокова Г.В., Палешко Я.С., Горожанкіна Н.А. Міжнародна міграція в контексті процесів європейської інтеграції. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. 2021. №3 (11). С.39−47.
 5. Shcholokova H. V., Paleshko Y. S., Horozhankina N. A. Information and analytical activity in international regional and country studies. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 148. 2021. C. 18−26.
 6. Бойко З. В., Горожанкіна Н. А., Грушка В. В. Розвиток екологічного туризму в Україні на основі використання потенціалу ботанічних садів. Ефективна економіка. 2021. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8978. DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.88

2020 р.
 1. Boyko, Z., Horozhankina, N., Hrushka, V., Korneyev, M., Nebaba, N. Analysis of the market of international tourist services of Ukraine (for the period 2007−2017). Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2020. Volume 29 Issue 4. P. 647−655 [Web of Science].
 2. Hrushka V.V., Horozhankina N.A., Horb C.M. Tourist potential of Cherkasy region. Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2020. Vol. 29 (2). P. 279−288 [Web of Science].
 3. Бойко З.В., Горожанкіна Н.А., Безуглий В.В. Геопросторова оцінка торговельно-економічного співробітництва України з країнами Європи. Часопис соціально-економічної географії. Х.: Вип.29. 2020. С. 39−50
 4. Бойко З.В., Горожанкіна Н.А., Горб К.М. Methods of tourist resources evaluation as a component of tourism organization. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. Тернопіль: СМП «Тайп». №1. Вип. 48. 2020. С.70−77.
 5. Бойко З.В., Горожанкіна Н.А., Горб К.М. Регіональний розподіл готельної бази країни за зірковими категоріями (на прикладі Франції). Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2020. Т. 25, вип. 1(36).  С.79−95.

2019 р.
 1. Horozhankina N.A, Hrushka V.V., Boyko Z.V. Analysis of geoecological problems of Dnipropetrovsk region (in multidimensional sign space). Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2019. №28 (1). P. 68−79 [Web of Science].
 2. Горожанкіна Н., Бойко З., Горб К. Танцювальні фестивалі України як складова фестивального туризму. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. Тернопіль: СМП «Тайп». № 1. 2019. С.129−137.
 3. Горожанкіна Н., Грушка В. Просторовий аналіз краєзнавчого напряму діяльності дитячо-юнацького туризму в регіонах України станом на 2017 рік. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. Тернопіль: СМП «Тайп». №1.  2019. С.154−161.

2018 р.
 1. Horozhankina N, Hrushka V. Typization of administrative districts of Dnipropetrovsk region on the level of development of pre-school education (by methods of modeling of the trajectory of motion of sociogeosystems and cluster analysis). Dnipropetrovsk University Bulletin. Geology, Geography. 2018. Vol. 26 (1). P. 41−49 [Web of Science].

 Наявність виданих навчально-методичних рекомендацій/вказівок
 1. Джинджоян В.В., Горожанкіна Н.А., Бойко З.В. Основи туризмознавства : навчальний посібник. К.: Видавець ФО-П Піча Ю.В. 2022. 246 с. (2,05 авт.арк.).
 2. Методичні рекомендації для семінарських (практичних) занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Спеціалізований туризм» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» спеціальність 242 «Туризм». Укл. Горожанкіна Н.А., Горб К.М. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. 35 с.
 3. Методичні рекомендації для семінарських (практичних) занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Рекреаційні комплекси світу» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» спеціальність 242 «Туризм». Укл. Горожанкіна Н.А., Бойко З.В. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. 58 с.
 4. Методичні рекомендації до виконання і захисту курсової роботи з дисципліни «Туристичне країнознавство» зі спеціальності 242 «Туризм». Укл. К. М. Горб, Н. А. Горожанкіна. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. 33 с.
 5. Методичні рекомендації до виконання семінарських (практичних) занять та самостійної роботи студентів із навчальної дисципліни «Країнознавство». Укл. Н. А. Горожанкіна. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. 62 с.
 6. Методичні рекомендації до виконання семінарських (практичних) занять та самостійної роботи студентів із навчальної дисципліни «Політична та соціально-економічна географія країн світу». Укл. Н. А. Горожанкіна, З.В. Бойко, К.М. Горб. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. 67 с.

Участь у міжнародних наукових або науково-освітніх проєктах

 1. 2021–2022 рр. – участь у проєкті Модуль Жана Моне «Європейська інтеграція України в умовах Індустрії 4.0», 611674-EPP-1-2019-1-UAEPPJMO-MODULE, сертифікат про участь 219/2022Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2023 Інформація про сайт