Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

  Дисертаційні роботи  

Протягом 2016–2020 рр. викладачами кафедри захищено дві кандидатські дисертаційні роботи:

– Бондаренко Людмила Анатоліївна (2016 р.) на тему "Економічне оцінювання та обґрунтування шляхів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних кар’єрних автосамоскидів".

Дисертація присвячена теоретичному узагальненню науково-методичних основ, а також розробці практичних рекомендацій з економічного оцінювання та обґрунтування шляхів підвищення конкурентоспроможності кар’єрних автосамоскидів на інноваційних засадах. Обґрунтовано сутність поняття «конкурентоспроможність кар’єрного автосамоскиду». Розроблено методичний підхід до оцінювання конкурентоспроможності автосамоскиду на основі інтегрального коефіцієнту з урахуванням впливу економічних показників на технічні показники. Розроблено науково-методичний підхід до формування конкурентних переваг автосамоскидів, орієнтований на мінімізацію витрат на паливо при перевезенні гірської породи. Запропоновано методичні основи економічного обґрунтування вибору моделі самоскиду для транспортування гірських порід у кар’єрі. Запропоновано науково-методичні підходи до вибору способу реалізації інноваційного проекту щодо створення та виготовлення інноваційної моделі автосамоскиду.

- Бєлобородова Марія Валеріївна (2019 р.) не тему "Організаційно-економічне забезпечення екологічної відповідальності промислових підприємств".

Дисертаційна робота присвячена розвитку теоретичних положень, науково-методичних підходів і практичних рекомендацій до організаційно- економічного забезпечення екологічної відповідальності промислових підприємств. Розширено понятійно-категоріальний апарат теорії екологічного менеджменту шляхом введення в термінологічний обіг поняття екологічної відповідальності промислових підприємств. Дістала подальшого розвитку класифікація екологічних стратегій розвитку промислових підприємств за ознакою їхньої регіональної розповсюдженості. Удосконалено інструментарій оцінювання рівня екологічної ініціативи промислових підприємств і запропоновано науково-методичний підхід до оцінювання рівня екологічної відповідальності промислових підприємств, заснований на врахуванні чинників його екологічного обов’язку та екологічної ініціативи. Удосконалено наукові засади вибору екологічної стратегії розвитку промислових підприємств із врахуванням рівня їхньої екологічної відповідальності та екологічних умов проживання населення. Кількісно доведено сильний вплив екологічної відповідальності промислових підприємств на рівень захворюваності населення хворобами органів дихання.

Працюють над завершенням дисертаційних робіт: Нечепуренко М.О.


На головну

© 2006-2023 Інформація про сайт