Dnipro University of Technology — Compliance with the Time

Pundyak Natalia B.

Pundyak Natalia B. – assistant.

She graduated from the National Mining University, 2010. Speciality: «Economics of Enterprises», qualification: economist.

Teaching subjects:

1. «Methods of credit, stock, exchange transactions» (practical classes);

2. «Bases of business organization» (practical classes);

3. «Potential and development of enterprise» (practical classes);

4. «Managing the potential of enterprise» (practical classes).

Published for the last 3 years 7 scientific works, including:

 • monograph - 1;
 • professional articles - 2;
 • theses of reports - 4.
 • Advanced training:

  International scientific and educational association L´Association 1901 «SEPIKE», Internship Program «Business Process Re-engineering in the activities of modern enterprises», Certificate, September 2012.  Bibliographic list of scientific, educational and methodological works since 2010 to 2012:


  1. Собко Н.Б. Економічний механізм геотехнологічної валоризації в процесах діяльності підприємств / А.М. Мельников, Н.Б. Собко// Науковий вісник НГУ. - 2010. - №8. - С. 34-41.

  2. Собко Н.Б. Об'єктивна необхідність геотехнологічної валоризації в розвитку підприємств гірничо-металургійного комплексу / А.М. Мельников, Н. Б. Собко// Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України / Матеріали міжнар. наук.-практич. конф.- Д.: Національний гірничий університет, 2010. -Т.I. - С.150-152.

  3. Собко Н.Б. Оцінювання впливу на навколишнє середовище здійснення рекультивації порушених земель ВГМК / А.М. Мельников, Н.Б. Собко// Трансфер технологій: від ідей до прибутку / Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. - Т.ІІ. - Д.: НГУ, 2010. - С.242-244.

  4. Собко Н.Б. Наукові основи валоризації процесів діяльності та розвитку гірничих підприємств [Текст]: Монографія / А.М. Мельников, Б.Ю. Собко, Н.Б. Собко. - Д.: НГУ, 2011. - 176 с.

  5. Собко Н.Б. Теоретичні та прикладні аспекти становлення та розвитку конкурентоспроможної економіки/ А.М. Мельников, Н.Б. Собко // Методологічні основи визначення конкурентного статусу гірничого підприємства / Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (25 листопада 2011). - Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2011. - С.268-270.

  6. Sobko N. Concept of valorization in geotechnological and social processes of mining enterprises development / N Sobko, A. Melnikov / Technical and Geoinformational Systems in Mining / Proceedings of the school of underground mining, Dnipropetrovsk / Yalta, Ukraine, 2-8 october 2011. - Р.301-309.

  7. Пундяк Н.Б. Стратегічне управління економічною безпекою підприємства, як фактор забезпечення її стратегічного розвитку / А.М. Мельников, Н.Б. Пундяк // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її реалізації: Праці IV міжнарод. наук.-практ. сем., 23-26 жовт. 2012 р. / відповід. ред. Є.М. Письменний, В.М. Шаповал. - Д.: Національний гірничий університет, 2012. - С.119-121.


  Main page

  © 2006-2020 Інформація про сайт