Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Чоха Олексій Микитович

Чоха Олексій Микитович – доцент.

Закінчив: Дніпропетровський гірничий інститут ім. Артема, 1964 р. Спеціальність: «Економіка і організація гірничої промисловості»; кваліфікація: гірничий інженер-економіст.

Кандидат економічних наук, 05.00.08 – економіка й управління в галузях народного господарства; доцент кафедри економіки промисловості. Тема дисертації: «Дослідження економічної ефективності розвідувальних виробок різними способами та їх поєднаннями в умовах Далекого Сходу».

Викладає дисципліни:

1. «Економіка праці і соціально-трудові відносини» (лекції – 32 години);

2. «Планування і контроль на підприємстві» (лекції – 32 години);

3. «Економіка, організація та планування геологорозвідувальних робіт» (лекції – 32 години, практичні заняття);

4. Планування та організація підготовки виробництва (лекції – 32 години).

Опубліковано за останні 4 роки 9 наукових праць, у т. ч.:

 • учбовий посібник -1;
 • статті - 1;
 • тези доповідей – 7.
 • Підвищення кваліфікації:

  1. НВП «Топаз» (м. Дніпропетровськ), сертифікат про стажування від 28 жовтня 2010 р.

  2. Міжнародна науково-освітня асоціація L´Association 1901 «SEPIKE», стажування за програмою «Business Process Re-engineering in the activities of modern enterprises», Certificate, вересень 2012 р.  Бібліографічний список наукових та навчально-методичних праць за 2010–2014 рр.:


  1. Чоха О.М. Зниження витрат на рекультивацію земель після проведення відкритих гірничих робіт / О.М. Чоха, А.Г. Куга // Трансфер технологій: від ідеї до прибутку / Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – Т.2. – Д.: НГУ, 2010. – С.121–123.

  2. Чоха О.М. Реклама як фактор підвищення ефективності економіки / О.М Чоха., Т.В. Сандульська // Трансфер технологій: від ідеї до прибутку / Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – Т.2. – Д.: НГУ, 2010. – С.161–163.

  3. Чоха О.М. Методи мотивації праці на науковому підприємстві / О.М. Чоха, К.О. Степаненко // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Т.1. – Д.: НГУ, 2010. – С.69–70.

  4. Чоха О.М. Проблема зменшення шкідливих викидів в атмосферу / О.М. Чоха, І.В. Воробйова // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Т.1. – Дніпропетровськ, 2011. – С.144-146. 

  5. Чоха О.М., Герасименко Т.В. Основні проблеми державного інвестиційного розвитку геологорозвідувальних та гірничодобувних робіт в Україні // Збірник наукових праць Національного гірничого університету. – 2011. - №36. Т. 1 – С. 23-23. 

  6. Чоха О.М., Хиря Д.О. Інноваційні фонди та перспективи їх використання в Україні / О.М. Чоха, І.В. Д.О. Хоря // Інновації та трансфер технологій: від ідеї до прибутку / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Д.: НГУ, 2012. – С.56-58. 

  7. Чоха А.Н. Совершенствование планирования геологоразведочных работ на основе повышения платы за недра / А.Н. Чоха // Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи / Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції.  – Д.: НГУ, 2012. – С.112-114. 

  8. Планування і контроль на гірничому підприємстві: навч. пос. до самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030504 /  П.І. Пономаренко, О.М. Чоха, Т.В. Герасименко. – Д.: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2013. – 198 с. 

  9. Чоха О.Н., Герасименко Т.В. К вопросу совершенствования лицензирования недр в Украине// Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Д.: НГУ, 2014. – С. 73-74.

  На головну

  © 2006-2020 Інформація про сайт