Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Юрчишина Людюдмила Іванівна

Юрчишина Людмила Іванівна – старший викладач

Контакти:
телефон: (056-2) 46-90-15
e-mail: Yurchyshyna.L.I@nmu.one

https://scholar.google.com/citations?user=f1WiI1AAAAAJ&hl=ru

https://orcid.org/0000-0003-4633-1115Дисципліни:

Туроперейтинг,
Стандартизація і сертифікація туристичних послуг,
Географія туризму,
Діловодство у туризмі,
Розрахунки в туристичному бізнесі,
Міжнародний етикет,
Основи курортології

Освіта:

Дніпропетровський державний університет, 1980 р.
Спеціальність: «Економіка праці»; кваліфікація: економіст.

Підвищення кваліфікації, стажування, сертифікати:

1. Certificate for being an active participant in III-rd International and practical conference «Achievements and prospects of modern scientific research», 0,8 ECTS ( 24 год.) online, 7-9-02.2021. Buenos Aires, Argentina
2. Certificate  for being an active participant in VI International and practical conference «World scientific: problems, prospects and innovations», 0,8 ECTS (24 год.) online, 23 – 25.02. 2021. Toronto, Canada.  
3. Master-Class on the topic: «British Etiquette and Manners» (3hours). Insitute of International Communication, Expert in British Etiquette, Lucy Varnava, Manners and Cuisine (Dnipro, Ukraine), March, 18, 2021 (сertificate, March, 18, 2021).
4. Internship under the program «Organization of management of the tourist complex» in the amount of 6 ECTS credits (180 hours), of which: 4 ECTS credits (120 hours) – online, 2 ECTS credits (60 hours) – offline. Travel agency Mo-sharm (Sharma el-Sheikh, Egypt), 24.12.2020–09.02.2021 (сertificate №21/2021-ARE). 
5. Тренінг-інтенсив «Я – лідер». ODK-Group Company, Dr. Oded Kravtchyk; (Дніпро, Україна), 24 листопада 2019 р. (сертифікат від 24.11.2019 р.).
6. Тренінг «Академічна доброчесність», НТУ «Дніпровська політехніка» (15 годин) 27-30.09.2021 р. Сертифікат №ЗКЦПР02070743-002-31


Досвід проф діяльності, участь у ГО, консультування, інші досягнення:

1. Юрчишина Л.І. Конкурентні стратегії туристичного підприємства [Електронний ресурс] / М.В. Шпак, Л.І. Юрчишина // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. – №4 (09). – С. 135-139. – Режим доступу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/9_2017/27.pdf
2. Юрчишина Л.І. Дестинація як основа регіонального розвитку туризму/ Л.І. Юрчишина // Економічий вісник НГУ. – 2017. – № 4 (60). – С. 77–84. 
3. Yurchyshyna L.I. Assessment of the competitiveness of the tourist enterprise in the modern conditions / V.M. Shapoval, T.V. Herasymenko, L.I. Yurchishina // Економіка і регіон. Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2020. – №.4(79). – С.35–42.
4. Юрчишина Л.І. Підвищення конкурентоспроможності туристичних підприємств на основі бенчмаркінгу/ Л.І. Юрчишина, В.А. Тарасенко // Економічий вісник Дніпровської політехніки. – 2021. – №2. – С.51–57.
 5. Юрчишина Л. І. Функціональний аналіз і розвиток інтегрованих виробничих систем промислових підприємств [ Електронний ресурс] /  М.В.Бєлобородова., Л.І.Юрчишина. // Бізнес Інформ. – 2021. – № 5. – С. 201– 206. – Режим доступу: http://doi.org /10.32983/2222-4459-2021-5-201-206.
6. Yurchyshyna L. Competency – based approach as a factor of a tourist enterprise effective personnel policy / L. Yurchyshyna, M. Bieloborodova, V.Shapoval // Економіка і регіон. Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2021. – № 3(82).
7. Юрчишина Л.І. Формування фахової компетентності персоналу туристичного підприємства / В.М. Шаповал, Л.І. Юрчишина // Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 27-28 травня 2021 р., м. Умань. – Умань: Уманський національний університет садівництва, 2021. – С.74–78.
8. Юрчишина Л.І. Оцінка конкурентоспроможності туристичного підприємства в сучасних умовах функціонування  економіки / Л.І. Юрчишина, В.А. Тарасенко // Achievements and prospects of modern scientific research / Abstracts of the 3rd International and practical conference. Editorial EDULCP. Buenos Aires, Argentina. 7-9 02.2021. – P.102–108. 
9. Юрчишина Л.І. Бенчмаркінг як інструмент підвищення конкурентоспроможності туристичного підприємства / Л.І. Юрчишина, В.А. Тарасенко // World scientific: problems, prospects and innovations / Achievements and prospects of modern scientific research / Abstracts of the 6rd International and practical conference.Toronto, Canada. 23 – 25.02. 2021. – P.773–779.
10. Yurchyshiyna L.I. Current problems of standardization, certification and classification in tourism / А. Kozynets, L. Yurchyshiyna // Tourism in conditions of uncertainty: from theory to practice: Materials of 1st international scientific-practical Internet conference, May 12. 2021, Dnipro / resp. ed. V.M. Shapoval; Ministry of Education and Science of Ukraine, Nat. tech. Dnipro Polytechnic University. – Dnipro: NTU «DP», 2021. – P.33–36.
11. Yurchyshiyna L. Рractical models of effective crisis management and business in tourism / Y. Boryskina, L. Yurchyshiyna // Tourism in conditions of uncertainty: from theory to practice: Materials of 1st international scientific-practical Internet conference, May 12. 2021, Dnipro / resp. ed. V.M. Shapoval; Ministry of Education and Science of Ukraine, Nat. tech. Dnipro Polytechnic University. – Dnipro: NTU «DP», 2021. – P.6–91.
12. Юрчишина Л.І. Вплив розвитку людського капіталу на туризм / Юрчишина Л.І. // Економіка в умовах глобалiзацiї: проблеми, тенденції, перспективи : зб. матеріалів ІV мiжнар. наук.-практ. інтернет конф., 10-12 груд.2018р. м. Дніпро/відп.ред. В.М.Шаповал, В.Я.Швець, Б. Слюсарчик; М-во освiти i науки України, Нац. техн.ун-т «Дніпровська політехніка»; Жешувський ун-т.– Дніпро: НТУ« ДП», – 2018. – С.231–233 с.


Досвід проф діяльності, участь у ГО, консультування, інші досягнення:

   Підготувала призера (2-ге місце) Міжнародної науково-освітньої олімпіади з туризму – Тройкало Інга, учениця 5-Е класу КЗО «Спеціалізованої школа № 67» еколого-економічного профілю м. Дніпро (02.12.2020 – 06.12.2020 року).

  На головну


© 2006-2023 Інформація про сайт