Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Тарасенко Вікторія Анатоліївна Тарасенко Вікторія Анатоліївна – асистент кафедри

Контакти:
телефон: (056-2) 46-90-15 
e-mail: tarasenko.v.a@nmu.one

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=WgrIkL4AAAAJДисципліни:

Основи курортології,
Туристичні ринки,
Діловодство у туризмі,
Стандартизація і сертифікація туристичних послуг,
Організація анімаційної діяльності


Освіта:

Бакалавр Національний гірничий університет, 2009 р., напрям підготовки «Економіка і підприємництво», Кваліфікація «Бакалавр з економіки підприємства»
Магістр Національний гірничий університет, 2010 р., спеціальність «Економіка підприємства», Кваліфікація «Економіст підприємства з дослідницьким рівнем діяльності»


Підвищення кваліфікації:

1.Master-Class on the topic: «British Etiquette and Manners» (3hours). Insitute of International Communication, Expert in British Etiquette, Lucy Varnava, Manners and Cuisine (Dni-pro, Ukraine), March, 18, 2021 (сertificate, March, 18, 2021).
2. Internship under the program «Organization of management of the tourist complex» in the amount of 6 ECTS credits (180 hours), of which: 4 ECTS credits (120 hours) – online, 2 ECTS credits (60 hours) – offline. Travel agency Mo-sharm (Sharma el-Sheikh, Egypt), 24.12.2020–09.02.2021 (сertificate №22/2021-ARE). 
3 Тренінг-інтенсив «Я – лідер». ODK-Group Com-pany, Dr. Oded Kravtchyk; (Дніпро, Україна), 24 листопада 2019 р. (сертифікат від 24.11.2019 р.).
4.Тренінг-воркшоп «Інтелект продажів». ODK-Group Company, Dr. Oded Kravtchyk; (Дніпро, Україна), 01 вересня 2019 р. (сертифікат від 01.09.2019 р.).
5. Онлайн-форум «Лідери освітніх змін», сертифікат №ПК-К 21-12/270 від 16.12.2021, 0.2 кредити ЄКТС, ВГО «Українська асоціація фахівців з інформаційних технологій».

  1748изображение_viber_2021-11-01_17-48-03-262.jpg

  изображение_viber_2021-11-01_17-48-03-801.jpgизображение_viber_2021-11-01_17-48-04-236.jpg

  изображение_viber_2021-11-01_17-48-04-647.jpg


Основні публікації (статті, монографії) за останні 5 років:

1. Тарасенко В.А. Обґрунтування шляхів підвищення ефективності використання оборотних засобів підприємства / Д.В. Кабаченко, В.А.Тарасенко // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка.– Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – 2018. –Том. 23. – Вип. 1 (66). – С. 63 – 68.
2.Тарасенко В.А. Оцінка ефективності використання трудового потенціалу підприємства / Д.В Кабаченко, В.А. Тарасенко // Матеріаly XIV mezinarodni vedecko-prakticka conference «Aktuбlnн vymoћenosti vědy – 2018», 22 – 30 června 2018. –Volume 5. Ekonomika. – Praha. Publishing House «Education and Science», 2018. – С. 73– 80.
3. Tarasenko V.A. Managing financial potential of the enterprise in a dynamic economic environment / D.V. Kabachenko, V.A.Tarasenko // Materials of the International scientific conference «The Formation of a Modern Competitive Environment: Integration and Globalization», Part I, May 25, 2018. Greenwich, UK: Baltija Publishing, 2018. – С. 128 – 130.
4. Тарасенко В.А. Стратегія управління фінансовим потенціалом підприємства в умовах глобальної нестабільності / В.А. Тарасенко // Стратегії, проблеми та розвиток економічних систем в умовах глобальної нестабільності: матеріали III всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 1-2 чер. 2018 р. – Миколаїв:Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу «Університет «Україна», 2018. – С. 81 – 84.
5. Тарасенко В.А. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства як засіб підвищення ефективності інвестиційного рішення / В.А. Тарасенко // Забезпечення сталого економічного розвитку країни: проблеми, можливості та перспективи: матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 2 чер. 2018 р. – Київ: Київський економічний науковий центр, 2018. – С. 55 – 58.
6. Тарасенко В.А. Підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств в контексті їх стратегічного розвитку/ В. А. Тарасенко, Юрчишина Л.І. // Економічий вісник НГУ «ДП» – 2019. – №3(67) – С. 135 – 145.
7. Тарасенко В.А.Підвищення конкурентоспроможності туристичних підприємств на основі бенчмаркінгу/ В А. Тарасенко, Юрчишина Л.І.  // Економічий вісник  «Дніпровької політехніки»  – 2021. – 51-57 стр.
 

На головну

© 2006-2022 Інформація про сайт