Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Медведовська Тетяна Павлівна Медведовська Тетяна Павлівна – доцент кафедри

Контакти:

телефон: (056-2) 46-90-15

e-mail: Medvedovska@nmu.one

https://scholar.google.com.ua/citations?user=ODyHeIYAAAAJ&hl=uk
https://orcid.org/0000-0002-0510-0196Дисципліни:

Транспортне забезпечення туристичних послугОсвіта:

Спеціаліст Державна гірнича академія України, 1994 р., спеціальність  «Автоматика і управління в технічних системах», кваліфікація «Інженер-електрик», диплом з відзнакою 


Ступені, звання:

Кандидат педагогічних наук,  спеціальність: 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки, диплом ДК № 001818 від 22.12 2011р. виданий 22 грудня 2011 р.
Доцент кафедри економіки підприємства, атестат 12 ДЦ № 044597, від 15 грудня.2015 р.

Підвищення кваліфікації:
1. Сертифікат учасника програми міжнародної академічної мобільності та підвищення кваліфікації викладачів і науковців на тему: «PROGECT-TECHNOLOGIES IN THE MODERN BUSINESS EDUCATION» Association SEPIKE- SEPIKE ACADEMY (France), грудень 2017 р. (108 годин).
2. Сертифікат учасника підвищення кваліфікації викладачів і науковців на тему: «Проектування індивідуальної освітньої  траєкторії професійного розвитку педагога», Київ, червень 2019 р. (108 годин).
3. Сертифікат учасника підвищення кваліфікації викладачів і науковців на тему: «Development of the key competences a new ukrainian school educator in continuous education», ТОВ «Всеосвіта» (м. Київ), березень 2020р. (30 годин).
4. Онлайн-курс «Академічна доброчесність», ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА», вересень 2020 р. (4 години), сертифікат.
5. Онлайн-курс «Про дистанційний та змішаний формати навчання для педагогів та керівників закладів ПТО», «Cтудія онлайн-освіти «EdEra», вересень 2020 р. (30 годин), сертифікат
6. Internship under the program «Organization of management of the tourist complex» in the amount of 6 ECTS credits (180 hours), of which: 4 ECTS credits (120 hours) – online, 2 ECTS credits (60 hours) – offline. Travel agency Mo-sharm (Sharma el-Sheikh, Egypt), 24.12.2020–09.02.2021 (сertificate №15/2021-ARE)


Основні публікації (статті, монографії) за останні 5 років:

1. Медведовська Т.П. Сучасний економічний вплив туризму /Т.П. Медведовська, Д.Д. Гурова // Приазовський економічний вісник. [Електронний ресурс]. – № 3(20) – 2020. 
2. Медведовська Т.П. Інформаційні системи та технології на туристичному ринку: сучасність та перспективи /Т.П. Медведовська, М.В. Грабар // Інфраструктура ринку [Електронний ресурс]. – № 43(20) – 2020. 
3. Медведовська Т.П. Сучасний стан регіонального розвитку України / Т.П. Медведовська // Глобальні та національні проблеми економіки. [Електронний ресурс]. – № 11. – Миколаїв: МНУ, 2016. – С. 584-586. 
4. Медведовська Т.П. Концепція протидії погрозам, що виникають при взаємодії підприємства з контрагентами /Т.П. Медведовська, А.В. Драгун // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. [Електронний ресурс]. – Випуск 11. – Дніпро, 2017. 
5. Медведовська Т.П. Методичні основи забезпечення інформаційно-психологічної безпеки персоналу в стратегіях розвитку підприємства /Т.П. Медведовська, К.В. Туз // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. [Електронний ресурс]. – Випуск 4 (15). – Дніпро, 2018. 
6. Медведовська Т.П. Сучасна туристична індустрія: проблеми та перспективи розвитку /Т.П. Медведовська // Актуальні питання туризмології та туристичної практики: матеріали науково-практ. конф. на базі Академії права, соціальних відносин і туризму, Київ, 18 квітня 2019 р. 
7. Медведовська Т.П. Теоретичні аспекти щодо проблем соціально-економічного характеру сучасного розвитку туристичної індустрії /Т.П. Медведовська // Економіка, менеджмент та аудит: сучасні проблеми, перспективи та напрями розвитку: матеріали науково-практ. конф., Львів, 31 травня 2019 р.
8. Медведовська Т.П. Соціально-економічний характер розвитку туристичної індустрії України на сучасному етапі / Т.П. Медведовська // Методичні підходи до формування стратегічного бачення соціально-економічного розвитку регіонів: матеріали  міжнародн. науково-практ. конф., Дніпро, 22 червня 2019 р.
9. Медведовська Т.П. Вплив туризму на сучасний розвиток економіки держави /Т.П. Медведовська // Молодь: наука та інновації: матеріали 8 ювілейної міжнародної науково-технічної конф. студентів,. аспірантів і молодих вчених, присвяченої 20-річчю Ради молодих вчених Дніпропетровської області, Дніпро, 26-27 листопада 2020 р.
10. Медведовська Т.П. Розвиток підприємств туристичної індустрії: проблеми соціально-економічного характеру /Т.П. Медведовська //  Модернізація економіки: проблеми, шляхи розвитку та перспективи: матеріали Всекукр. науково-практичної конф., Київ, 10 квітня 2021 р.
11. Медведовська Т.П. Соціальний, економічний та культурний вплив туризму на сучасний розвиток української туристичної індустрії /Т.П. Медведовська // Економіка сьогодення: актуальні питання і трансформаційні процеси: матеріали міжнародн. науково-практичної конф., Дніпро, 30 квітня 2021 р.На головну

© 2006-2023 Інформація про сайт