Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ПОЛОЖЕННЯ 

про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти (із змінами та доповненнями, затвердженими Вченою радою НТУ «Дніпровська політехніка» від 18.09.2018; від 11.12.2018)  

Методичне забезпечення  

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 051 «ЕКОНОМІКА» ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»


За дисциплінами

Стандартизація та сертифікація туристичних послуг

Методичні вказівки до самостійної роботи


Діловий туризм

Методичні вказівки до самостійної роботи


Географія туризму

Методичні вказівки до самостійної роботи


Туристичні ресурси України та світу

Методичні вказівки до самостійної роботи


Основи курортології

Методичні вказівки до самостійної роботи


Розрахунки у туристичному бізнесі

Методичні вказівки до самостійної роботи


Організація туристичного бізнесу

Методичні вказівки до самостійної роботи


Управління потенціалом підприємства

Методичні вказівки до курсової роботи

Економіка праці та соціально-трудові відносини


Економічна теорія


Конкурентоспроможність підприємства


Контролінг підприємства


Макроекономіка


Мікроекономіка


Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків


Організація виробництва


Потенціал і розвиток підприємства


Регіональна економіка


Стратегічне управління підприємством


Стратегія підприємства


Управління витратами

© 2006-2020 Інформація про сайт