Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Сьоміна Світлана Сергіївна

Сьоміна Світлана Сергіївна – асистент.

Закінчила: Національний гірничий університет, 2004 р. Спеціальність: "Економіка підприємства"; кваліфікація: економіст.


Викладає дисципліни:

1. "Економіка праці і соціально-трудові відносини" (практичні заняття);

2. "Планування і контроль на підприємстві" (практичні заняття);

3. "Економіка природокористування" (практичні заняття);

4. Професійні функції та задачі спеціаліста (практичні заняття).

Опубліковано за останні 3 роки 11 наукових праць, у т. ч.:

 • фахові статті - 3;
 • тези доповідей - 8.
 • Підвищення кваліфікації:

  Міжнародна науково-освітня асоціація L´Association 1901 "SEPIKE", стажування за програмою "Business Process Re-engineering in the activities of modern enterprises", Certificate, вересень 2012 р.  Бібліографічний список наукових та навчально-методичних праць за 2010–2012 рр.:


  1. Сьоміна С.С. Особливості і принципи формування системи управління матеріальними ресурсами. / С.С. Сьоміна // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2011. - №2. - С.194-197.

  2. Сьоміна С.С. Визначення оптимального обсягу партії поставки матеріальних ресурсів / В.М. Шаповал, С.С. Сьоміна // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України / Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. - Дніпропетровськ, 20-22 травня 2010 року. - Д.: ДНУ, 2010. - Т.1. - С.228-229.

  3. Сёмина С.С. Основные цели, задачи и положения производственной логистики. / С.С. Сёмина // Інноваційно-орієнтовані засади максимального використання потенціальних можливостей виробництва в умовах євроінтеграції / Науково-практична інтернет-конференція. - Тернопіль, жовтень 2010. - С.196-198.

  4. Сьоміна С.С. Роль прибутку в умовах трансформації / Т.Г. Сугак, С.С. Сьоміна // Трансфер технологій: від ідей до прибутку / Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. - Т.ІІ. - Д.: НГУ, 2010. - С.179-181.

  5. Сьоміна С.С. Показники оцінки конкурентоспроможності підприємства / Ю.В. Гаврилюк, С.С. Сьоміна // Трансфер технологій: від ідей до прибутку / Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. - Т.ІІ. - Д.: НГУ, 2010. - С.181-183.

  6. Сёмина С.С. Реорганизация предприятий. / С.С. Сёмина, А.А. Чичибабина // Трансфер технологій: від ідей до прибутку / Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. - Т.ІІ. - Д.: НГУ, 2010. - С.163-165.

  7. Сьоміна С.С. Особливості оцінки конкурентоспроможності продукції. / С.С. Сьоміна, В. Розкокоха // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України / Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. - Д.: Національний гірничий університет, 2010. - Т.1. - C.216-217.

  8. Сьоміна С.С. Особливості мотивації персоналу в розвинутих країнах / С.С. Сьоміна, А. Грюкова // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України / Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. - Д.: Національний гірничий університет, 2010. - Т.1. - C.214-215.

  9. Сьоміна С.С. Особливості і принципи формування системи управління матеріальними ресурсами / С.С. Сьоміна // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2011. - №2. - С. 194-197.

  10. Сьоміна С.С. Загальні засади та характерні особливості впровадження логістичних механізмів у виробничий процес машинобудівних підприємств / С.С. Сьоміна // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - №10. - С.38-42.

  11. Сьоміна С.С. Управління виробничим потоком машинобудівного підприємства на основі теорії обмежень / С.С. Сьоміна // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її реалізації: Праці IV міжнарод. наук.-практ. сем., 23-26 жовт. 2012 р. / відповід. ред. Є.М. Письменний, В.М. Шаповал. - Д.: Національний гірничий університет, 2012. - С.172-175.


  На головну

  © 2006-2020 Інформація про сайт