Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Аспіранти та здобувачі

IMG_9714.JPG

Нечепуренко Микита Олександрович  – аспірант, очне відділення (з відривом від виробництва).

Рік вступу: 2016.

Тема роботи: Соціальна відповідальність малого та середнього бізнесу на регіональному рівні.

Керівник  –  д.е.н., професор Шаповал В.М. 


Підвищення кваліфікації:

1. Участь у міжнародній мультидисциплінарній науково-практичній конференції «Детермінанти сталого розвитку суспільства в умовах глобалізації», 12 листопада 2019 р., м. Дніпро ертифікат).

2. Участь у IV міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи», 10–12 грудня 2018 р., м. Дніпро ертифікат).Публікації

Тези:

Нечепуренко М.О. Сутність антикризових стратегій управління у діяльності підприємства [Електронний ресурс] / М.О. Нечепуренко // Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи // Экономика в условиях глобализации: проблемы, тенденции, перспективы // Economy in conditiins ofglobalizationproblеmstrendperspectives : зб. матеріалів IV міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 10 – 12 груд. 2018 р., м. Дніпро / відп. ред.: В.М. Шаповал, В.Я. Швець, Б. Шлюсарчик; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка»; Жешувський ун-т. – Дніпро: НТУ «ДП», 2018. – С.132–135. – Режим доступу: http://ep.nmu.org.ua/pdf/econ_glob_2018.pdf

Шаповал В.М., Нечепуренко М.О. Аналіз нормативно-правового забезпечення соціально відповідальної діяльності бізнесу / В.М. Шаповал, М.О. Нечепуренко // Детермінанти сталого розвитку суспільства в умовах глобалізаціїзб. матеріалів міжнар. мультидисцип. наук.-практ. конф., 12 лист. 2019 р., м. Дніпро / відп. ред. В.М. Шаповал, В.Я. Швець; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т«Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2019. – С.112–116.

Статті:

Шаповал В.М., Нечепуренко М.О. Аналіз та оцінка концептуальних підходів до визначення соціальної відповідальності бізнесу стаття подана до друку

Шаповал В.М., Нечепуренко М.О. Ключові засади формування соціальної відповідальності бізнесу в Україні стаття подана до друку

Шаповал В.М., Нечепуренко М.О. Роль соціальної відповідальності бізнесу у розвитку регіону /стаття подана до друкуIMG_9716.JPG

Базилюк Костянтин Володимирович  – аспірант, очне відділення (з відривом від виробництва).

Рік вступу: 2019.

Тема роботи: Креативний потенціал як чинник розвитку підприємства.

Керівник  –  д.е.н., професор Шаповал В.М. 

Підвищення кваліфікації:

1. Участь у міжнародній мультидисциплінарній науково-практичній конференції «Детермінанти сталого розвитку суспільства в умовах глобалізації», 12 листопада 2019 р., м. Дніпро ертифікат).


Публікації

Тези:

Шаповал В.М., Базилюк К.В. Креативний потенціал, як ключовий фактор розвитку інноваційної економіки В.М. Шаповал, К.В. Базилюк // Детермінанти сталого розвитку суспільства в умовах глобалізаціїзб. матеріалів міжнар. мультидисцип. наук.-практ. конф., 12 лист. 2019 р., м. Дніпро / відп. ред. В.М. Шаповал, В.Я. Швець; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2019. – С.108–111.

Статті:

Шаповал В.М., Базилюк К.В. Проблеми формування та розвитку креативного потенціалу підприємствастаття подана до друку

Шаповал В.М., Базилюк К.В. Аналіз сучасних тенденцій креативної економіки стаття подана до друку


IMG_9715.JPG

Горбунов Родіон Олександрович   – аспірант, очне відділення (з відривом від виробництва).

Рік вступу: 2019.

Тема роботи: Поведінкова економіка, як основа ухвалення рішень субє'ктами економічних відносин.

Керівник  –  д.е.н., професор Шаповал В.М. 


Підвищення кваліфікації:

1. Тренінг-інтенсив «Я – лідер». ODK-Group Company, Dr. Oded Kravtchyk; (Дніпро, Україна), 24 листопада 2019 р. (сертифікат від 24.11.2019 р.).

2. Участь у міжнародній мультидисциплінарній науково-практичній конференції «Детермінанти сталого розвитку суспільства в умовах глобалізації», 12 листопада 2019 р., м. Дніпро ертифікат).


Публікації

Тези:

Горбунов Р.О., Шаповал В.М. Особливості розвитку поведінкової економіки / Р.О. Горбунов, В.М. Шаповал // Детермінанти сталого розвитку суспільства в умовах глобалізаціїзб. матеріалів міжнар. мультидисцип. наук.-практ. конф., 12 лист. 2019 р., м. Дніпро / відп. ред. В.М. Шаповал, В.Я. Швець; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2019. – С.29–32.

Стаття:

Шаповал В.М., Горбунов Р.О. Причини виникнення і розвитку концепції поведінкової економіки /стаття подана до друку

Наукова активність:

ORCID profile - https://orcid.org/0000-0003-3263-2304

Google Scholar profile https://scholar.google.com.ua© 2006-2023 Інформація про сайт