Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

 242 ТУРИЗМ 
Ступінь: бакалавр

Дисципліни обов'язвокої частини освітньої програми "Туризм"

Шифр освітнього компоненту Освітній компонент Робоча програма Силабус 
З1 Іноземна мова професійного спрямування (англійська/німецька/французька) РП  
З2 Правознавство РП  
З3 Українська мова РП  
З4 Фізична культура і спорт РП Силабус
З5 Цивілізаційні процеси в українському суспільстві РП Силабус 
З6 Цивільна безпека РП  
З7 Ціннісні компетенції фахівця РП  
Б1 Географія туризму РП  
Б2 Інформаційні системи і технології в туризмі РП  
Б3 Історія туризму РП  
Б4 Маркетингові комунікації  РП  
Б5 Менеджмент РП  
Б6 Організація туристичної діяльності РП Силабус
Б7 Основи туризмознавства РП  
Б8 Туристична політика РП Силабус
Б9 Теорія і практика міжкультурної комунікації РП Силабус
Ф1 Бізнес-планування туристичної діяльності РП Силабус
Ф2 Міжнародний туризм РП Силабус
Ф3 Діловодство у туризмі РП  
Ф4 Економіка туристичної діяльності РП Силабус
Ф5 Інноваційні моделі розвитку туристичного бізнесу РП  
Ф6 Курсова робота з дисципліни Технологія розробки і реалізації туристичного продукту МР  
Ф7 Курсова робота з дисципліни Туроперейтинг МР  
Ф8 Реклама і PR в туризмі РП Силабус
Ф9 Розрахунки в туристичному бізнесі РП Силабус
Ф10 Стандартизація і сертифікація туристичних послуг РП Силабус
Ф11 Стратегічний розвиток підприємств туристичної сфери РП Силабус
Ф12 Технологія розробки і реалізації туристичного продукту РП Силабус
Ф13 Транспортне забезпечення туристичних послуг РП  
Ф14 Туроперейтинг РП Силабус
Ф15 Корпоративна культура на підприємствах туризму РП Силабус
Ф16 Основи країнознавства РП  
П1 Туристично-краєзнавча практика МР  
П2 Екскурсійна практика МР  
П3 Виробнича практика МР  
П4 Передатестаційна практика МР  
КР Виконання кваліфікаційної роботи МР  
  Атестаційний екзамен Програма  

  

Дисципліни вибіркової частини освітньої програми 242 "Туризм" (набір 2021 р.)
Освітній компонент Робоча програма Силабус
Туристичні ресурси світу завантажити завантажити
Туристичні ринки завантажити завантажити
Лікувально-оздоровчий туризм завантажити завантажити
Організація екскурсійної діяльності завантажити завантажити
Організація розміщення та харчування туристів завантажити завантажити

Дисципліни soft skills (набір 2020 р.)
Освітній компонент Робоча програма Силабус
Тренінг курс "Сам собі турагент" завантажити завантажити
Міжнародний етикет завантажити завантажити
Корпоративна соціальна відповідальність завантажити завантажити

Дисципліни вибіркової частини освітньої програми 242 "Туризм" (набір 2020 р.)
Освітній компонент Робоча програма Силабус
Культурний та етнічний туризм завантажити завантажити
Організація анімаційної діяльності завантажити завантажити
Помисловий туризм завантажити завантажити
Стратегія розвитку регіонального туризму завантажити завантажити


Перелік вибіркових навчальних дисциплін за другим (магістерським) рівнем 051 "Економіка"

на 2021-2022 навчальний рік:

Економіка та організація діяльності корпоративних структур Робоча програма Силабус

Креативна економіка Робоча програма Силабус

Соціальна відповідальність бізнесу Робоча програма Силабус

Управління ресурсами підприємства Робоча програма Силабус

Управління соціально-економічною безпекою Робоча програма Силабус

Управління ефективністю підприємства Робоча програма Силабус           


Перелік вибіркових навчальних дисциплін за першим (бакалаврським) рівнем 
на 2020-2021 навчальний рік:


Дисципліни вибіркової частини освітньої програми 242 "Туризм" (набір 2018 р.)

Корпоративна соціальна відповідальність Робоча програма
Діловодство у туризмі Робоча програма
Міжнародний етикет Робоча програма
Види та тенденції розвитку туризму Робоча програма
Бізнес-планування туристичної діяльності Робоча програма


Дисципліни вибіркової частини освітньої програми 242 "Туризм" (набір 2019 р.)

Лікувально-оздоровчий туризм Робоча програма
Міжнародний етикет Робоча програма
Іноземна мова
Туристичне краєзнавство

Скорочений термін навчання

Міжнародний туризм Робоча програма
Курсова робота з міжнародного туризму Методичні рекомендації
Іноземна мова

Дисципліни вибіркової частини освітньої програми 242 "Туризм" (набір 2020 р.)

Скорочений термін навчання

Міжнародний етикет Робоча програма
Туристичні ринки Робоча програма
Туристичні ресурси України та світу Робоча програма


© 2006-2023 Інформація про сайт