Dnipro University of Technology — Compliance with the Time

2001 year of graduation


Fill out the form of graduate.

Tsykhmystro Vasyl’ V.

Tsykhmystro Vasyl’ V. – assistant of the Department of Economic of Enterprises at the State Higher Educational Establishment «National Mining University»

Group EG-96-2
Avdeyenko Oksana Aleksandrovna
Belikova Yelena Leont`yevna
Vasik Yekaterina Nikolayevna
Zhukevich Yelena Adamovna
Zenina Inna Vital`yevna
Ilyushchenko Irina Nikolayevna
Kapshuk Marina Valer`yevna
Kizima Dmitriy Andreyevich
Kirillov Bogdan Valeriyevich
Kucheryavenko Sergey Vladimirovich
Lebed` Aleksey Vasil`yevich
Lubyanaya Dar`ya Aleksandrovna
Myl`nikova Anastasiya Aleksandrovna
Nikonorova Yuliya Viktorovna
Pet`ko Konstantin Vladimirovich
Sayapina Lyudmila Nikolayevna
Tarasenko Yekaterina Petrovna
Khramtsov Aleksandr Vladimirovich
Tsykhmystro Vasiliy Viktorovich
Yudchenko Valeriya Nikolayevna
Yakimenko Anna Igorevna
Yashchenko Aleksey Grigor'yevichMain page

© 2006-2020 Інформація про сайт