Dnipro University of Technology — Compliance with the Time

Gridin Oleksndr P.

Gridin Oleksndr P. – Associate Professor.

He graduated from the Dnipropetrovsk Mining Institute named Artem, 1973 Speciality: «Economics and organization of geological exploration works»; qualification: mining engineer-economist.

Ph. D. (Economics), 08.00.05 – economics, organization, management and planning of national economy (geological exploration works); Associate Professor of the Department of Ecological Management. Theme of dissertation work: «Development of methods for the determination and analysis of actual economic efficiency of new drilling technique in geological exploration of solid minerals».

Teaching subjects:

1. «Financial activity planning of enterprises» (lectures - 16-30 hours, practical classes);

2. «Economics of nature» (lectures – 12-24 hours, practical classes);

3. «Elaboration of estimate documents» (lectures – 26 hours, practical classes);

4. «Economics of Branch» (lectures – 16-24 hours, practical classes).

Published for the last 4 years 11 scientific works, including:

theses of reports – 11.

Advanced training:

Dnipropetrovsk branch of the Ukrainian State Geological Institute, May-June, 2009, internship report on June 9, 2009.Places of work: Krasnohorivskyy Refractory Plant (worker), geological exploration expeditions (technician, economist), Institute of Mineral Resources Ministry of Geology of Ukraine (Research Scientist, Section Head), National Mining University (assistant, Associate Professor, Ingineer, research associate, Deputy Head of Marketing Department).Bibliographic list of scientific, educational and methodological works since 2010 to 2014:


1. Грідін О.П. Оцінка ефективності діяльності підприємства за допомогою використання процесно-орієнтованого аналізу рентабельності / О.П. Грідін, К.В. Асадуллаєва // Трансфер технологій: від ідеї до прибутку / Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – Т.2. – Д.: НГУ, 2010. – С. 46–48.

2. Грідін О.П. Узагальнююча оцінка ефективності використання основних засобів / О.П. Грідін, О.А. Булаєва // Трансфер технологій: від ідеї до прибутку / Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – Т.2. – Дн.: НГУ, 2010. – С. 65–66.

3. Грідін О.П. Удосконалення факторного методу планування прибутку / О.П Грідін., О.В. Пічкова // Трансфер технологій: від ідеї до прибутку / Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – Т.2. – Д.: НГУ, 2010. – С.150–151.

4. Антоненко Т.В. Индексный метод комплексной оценки трудовых ресурсов / Т.В. Антоненко, О.П. Грідін // Трансфер технологій: від ідеї до прибутку / Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – Т.2. – Д.: НГУ, 2010. – С. 44–46.

5. Грідін О.П. До проблеми використання наукового потенціалу педагогічних працівників вузів / О.П. Грідін // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку України / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Д.: НГУ, 2010. – С.110–111.

6. Грідін О.П. Прискорення інноваційного процесу в галузі геології та розвідування надр / О.П. Грідін // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Т.1. – Дніпропетровськ, 2011. – С.86–88.

7. Грідін О.П. Альтернативний підхід до оцінювання якості знань в стандартах вищої освіти / А.М. Мельников, О.П. Грідін // Проблеми розробки галузевих стандартів вищої освіти нового покоління / Матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Д.: НГУ, 2011.– С.108–110.

8. Гридин А.П. Административные расходы – как источник снижения себестоимости продукции / А.Ф. Гридин, Е.Д. Кононова // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Т.1. – Д.: НГУ, 2012. – С.70-72.

9. Грідін О.П. Оцінювання та моделювання рівня фінансової стійкості підприємства / О.П. Грідін, М.О. Грідіна // Економіка підприємства: проблеми та перспективи розвитку / Матеріали І всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Д.: НГУ, 2013. – С. 31-33.

10. Грідін О.П. Удосконалення управління економічною безпекою підприємства / О.П. Грідін, Д.А. Судакова // Економіка в умовах сталого розвитку: контекст підприємств, регіонів, країн / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Т.1. – Д.: НГУ, 2013. – С.63-66.

11. Грідін О.П. Вартісне оцінювання заасів мінеральних ресурсів гірничодобувного підприємства // Економіка підприємства: проблеми та перспективи розвитку / Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Д.: НГУ, 2014. – С. 21-24.


Main page

© 2006-2020 Інформація про сайт