Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

  Методичне забезпечення  

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 051 «ЕКОНОМІКА» ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»


  За дисциплінами

  Економіка галузі

   Економіка, організація та планування геологорозвідувальних робіт

   Економіка праці та соціально-трудові відносини

   Економіка природокористування

   Економічна теорія

   Конкурентоспроможність підприємств

   Контролінг

   Макроекономіка

   Мікроекономіка

   Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

   Організація виробництва

   Основи наукових досліджень

   Оцінка вартості майна підприємства

   Планування фінансової діяльності підприємства

   Потенціал і розвиток підприємства

   Регіональна економіка

   Розвиток підприємства: сучасні моделі, трансформація і реконструкція

   Розробка кошторисної документації

   Стратегічне управління підприємством

   Стратегія підприємства

    Управління витратами

    Управління комерційною діяльністю підприємства

    Управління матеріально-технічним забезпеченням

    2015 рік

    2013 рік

    Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи бакалавра з напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства"/ В.М.Шаповал, А.М.Мельников, Т.В.Герасименко, О.М.Ащеулова.- Д.: НГУ, 2013. – 26 с.
    Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи спеціаліста зі спеціальності 7.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) / В.М. Шаповал, А.М. Мельников, Т.В. Герасименко, О.М. Ащеулова. / – Д. : Національний гірничий університет, 2013. – 28 с.
    Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи магістра зі спеціальності 8.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) / В.М. Шаповал, А.М. Мельников, Т.В. Герасименко, О.М. Ащеулова. / – Д. : Національний гірничий університет, 2013. – 31 с.
    Мельников А.М. Системи технологій і організація бізнесу. Методичні рекомендації для підготовки індивідуальної навчально-дослідної роботи студентами напряму 6.030504 "Економіка підприємства". Модуль 2/ А.М.Мельников, Т.В.Герасименко, Н.Б.Пундяк.- Д.: НГУ, 2013. – 20 с.
    Мельников А.М. Системи технологій і організація бізнесу. Методичні рекомендації для підготовки індивідуальної навчально-дослідної роботи студентами напряму 6.030504 "Економіка підприємства". Модуль 4/ А.М.Мельников, Т.В.Герасименко, Н.Б.Пундяк.- Д.: НГУ, 2013. – 18 с.

    2012 рік

    Методичні вказівки до виконання та захисту дипломної роботи для студентів напряму "Економіка підприємства" освітньо-кваліфікаційних рівнів "Бакалавр", "Спеціаліст", "Магістр" / Л.М. Солодовник, В.М. Шаповал, В.В. Цихмистро. – Дніпропетровськ, ДВНЗ "НГУ", 2012. – 76 с.
    Оцінка вартості майна підприємства. Методичні рекомендації до виконання розрахункового індивідуального завдання за напрямом підготовки 6.030504 Економіка підприємства для студентів всіх форм навчання
    Кабаченко Дмитро Васильович

    2009 рік

    Методичне забезпечення виконання та захисту курсової роботи з дисципліни «Стратегічне управління підприємством» для студентів спеціальності 7.030504, 8.030504 Економіка підприємства
    Мельников Анатолій Миколайович, Марченко Олена Олексіївна, Коваленко Ольга Анатоліївна
    МЗ ВП 2009
    Методичне забезпечення до виконання виробничої практики для студентів спеціальності 6.030504 Економіка підприємства / Упоряд.: П.І. Пономаренко, Л.І. Юрчишина, В.М. Шаповал - Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2009. - 45 с.


    На головну

    © 2006-2019 Інформація про сайт