Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

  Методичне забезпечення  

Програма атестаційного екзамену для студентів  напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 051 «ЕКОНОМІКА» ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»


За дисциплінами

Економіка праці та соціально-трудові відносини

Економічна теорія

Конкурентоспроможність підприємства

Контролінг підприємства

Макроекономіка

Мікроекономіка

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

Організація виробництва

Потенціал і розвиток підприємства

Регіональна економіка

Стратегічне управління підприємством

Стратегія підприємства

Управління витратами

2015 рік

2013 рік

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи бакалавра з напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства"/ В.М.Шаповал, А.М.Мельников, Т.В.Герасименко, О.М.Ащеулова.- Д.: НГУ, 2013. – 26 с.
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи спеціаліста зі спеціальності 7.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) / В.М. Шаповал, А.М. Мельников, Т.В. Герасименко, О.М. Ащеулова. / – Д. : Національний гірничий університет, 2013. – 28 с.
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи магістра зі спеціальності 8.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) / В.М. Шаповал, А.М. Мельников, Т.В. Герасименко, О.М. Ащеулова. / – Д. : Національний гірничий університет, 2013. – 31 с.
Мельников А.М. Системи технологій і організація бізнесу. Методичні рекомендації для підготовки індивідуальної навчально-дослідної роботи студентами напряму 6.030504 "Економіка підприємства". Модуль 2/ А.М.Мельников, Т.В.Герасименко, Н.Б.Пундяк.- Д.: НГУ, 2013. – 20 с.
Мельников А.М. Системи технологій і організація бізнесу. Методичні рекомендації для підготовки індивідуальної навчально-дослідної роботи студентами напряму 6.030504 "Економіка підприємства". Модуль 4/ А.М.Мельников, Т.В.Герасименко, Н.Б.Пундяк.- Д.: НГУ, 2013. – 18 с.

2012 рік

Методичні вказівки до виконання та захисту дипломної роботи для студентів напряму "Економіка підприємства" освітньо-кваліфікаційних рівнів "Бакалавр", "Спеціаліст", "Магістр" / Л.М. Солодовник, В.М. Шаповал, В.В. Цихмистро. – Дніпропетровськ, ДВНЗ "НГУ", 2012. – 76 с.
Оцінка вартості майна підприємства. Методичні рекомендації до виконання розрахункового індивідуального завдання за напрямом підготовки 6.030504 Економіка підприємства для студентів всіх форм навчання
Кабаченко Дмитро Васильович

2009 рік

Методичне забезпечення виконання та захисту курсової роботи з дисципліни «Стратегічне управління підприємством» для студентів спеціальності 7.030504, 8.030504 Економіка підприємства
Мельников Анатолій Миколайович, Марченко Олена Олексіївна, Коваленко Ольга Анатоліївна
МЗ ВП 2009
Методичне забезпечення до виконання виробничої практики для студентів спеціальності 6.030504 Економіка підприємства / Упоряд.: П.І. Пономаренко, Л.І. Юрчишина, В.М. Шаповал - Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2009. - 45 с.


На головну

© 2006-2019 Інформація про сайт