Dnipro University of Technology — Compliance with the Time

Methodical maintenance

Методичні вказівки до виконання та захисту дипломної роботи для студентів напряму "Економіка підприємства" освітньо-кваліфікаційних рівнів "Бакалавр", "Спеціаліст", "Магістр" / Л.М. Солодовник, В.М. Шаповал, В.В. Цихмистро. – Дніпропетровськ, ДВНЗ "НГУ", 2012. – 76 с.

842 Кб

Main page

© 2006-2019 Інформація про сайт