Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Навчально-методичне забезпечення

Програма атестаційного екзамену

Освітні програми

Навчальні плани


Спеціальність Форма Рівень Курс Група Навчальний
план
051 Економіка денна бакалавр 1 051-18-2 pdf
051 Економіка денна бакалавр 2 051-17-2 pdf
051 Економіка денна бакалавр 3 051-16-2 pdf
051 Економіка денна бакалавр 4 ЕП-15-1 pdf
051 Економіка денна бакалавр (скорочений термін) 1 051-18ск-2 pdf
051 Економіка денна бакалавр (скорочений термін) 2 051-17ск-2 pdf
051 Економіка денна бакалавр (скорочений термін) 3 051-16ск-2 pdf
051 Економіка денна магістр 1 051-18-м pdf
051 Економіка денна магістр 2 051-17-м pdf
051 Економіка заочна бакалавр 1 051-18з-2 pdf
051 Економіка заочна бакалавр 2 051-17з-2 pdf
051 Економіка заочна бакалавр 3 051-16з-2 pdf
051 Економіка заочна бакалавр 4 Б_ЕП-15 pdf
051 Економіка заочна бакалавр (скорочений термін) 1 051-18зск-2 pdf
051 Економіка заочна бакалавр (скорочений термін) 3 051-16зск-2 pdf
051 Економіка заочна магістр 1 051-18з-м pdf
051 Економіка заочна магістр 2 051-17з-м pdf
242 Туризм денна бакалавр 1 242-18-1 pdf
242 Туризм денна бакалавр (скорочений термін) 1 242-18ск-1pdf

За дисциплінами

Дисципліна Робоча програма Конспект лекційНа сайті ДО
Public Relations
Атестація здобувачів вищої освіти (Захист дипломних проектів (робіт)
Атестація здобувачів вищої освіти (Кваліфікаційний екзамен) ОП бакалавр 051 Економіка
Виробнича практика за спеціальністю
Географія туризму
Дипломування (виконання кваліфікаційної роботи) 051 Економіка
Економіка підприємства відкрити
Економіка інновацій відкрити
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Економіка та організація діяльності корпоративних структур
Економіка туристичної діяльності
Економічна теорія
Економічні ризики підприємства відкрити
Екскурсійна практика
Збалансована система показників діяльності підприємства
Зовнішня економічна діяльність відкрити
Інноваційні моделі розвитку підприємства
Креативна економіка відкрити
Культурний та етнічний туризм
Корпоративна культура на підприємствах туризму
Курсова робота з дисципліни Туроперейтинг     
Курсова робота з економіки підприємства
Курсова робота з планування і контролю на підприємстві
Курсова робота з проектного аналізу
Курсова робота з управління потенціалом підприємства
Курсова робота зі стратегічного управління підприємством
Лікувально-оздоровчий туризм
Макроекономіка відкрити
Механізм державно-приватного партнерства
Мікроекономіка
Міжнародний етикет відкрити
Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
Організація туристичної діяльності відкрити
Основи курортології відкрити
Основи туризмознавства
Передатестаційна практика
Планування і контроль на підприємстві
Потенціал і розвиток підприємства відкрити
Практика за спеціалізацією (на підприємстві)
Практика за спеціальністю
Проектний аналіз відкрити
Регіональна економіка відкрити
Реінжиніринг бізнес-процесів
Ресурсне забезпечення діяльності підприємства
Ресурсне забезпечення підприємства
Розрахунки в туристичному бізнесі відкрити
Соціальна відповідальність бізнесу
Стандартизація і сертифікація туристичних послуг відкрити
Стратегічне управління підприємством
Стратегія підприємства відкрити
Транспортне забезпечення туристичних послуг відкрити
Тренінг-курс 'Створення власного бізнесу'
Туристично-краєзнавча практика
Туроперейтинг
Управління витратами відкрити
Управління ефективністю підприємства
Управління потенціалом підприємства відкрити
Ціноутворення


© 2006-2019 Інформація про сайт