Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Міжнародні зв'язки

Кафедра економіки підприємства підтримує наукове співробітництво із зарубіжними науковими установами і освітніми організаціями, зокрема:

– Жешувським університетом (м. Жешув, Польща);

– Університетом імені Миколи Коперніка (м. Торунь, Польша);

– Вищою школою економіки та менеджменту (м. Прага, Чеська республіка);

– Міжнародною науково-освітньою асоціацією L´Association 1901 «SEPIKE» (Асоціація університетів Західної Європи, м. Мюнхен, Німеччина);

– Вищою Банківською школою (м. Вроцлав, Польща);

Робота кафедри економіки підприємства передбачає співпрацю з навчальними закладами, установами та науковими організаціями інших країн за такими напрямами:

– стажування викладачів у вищих навчальних закладах та культурно-освітніх організаціях інших країн;

– перебування викладачів кафедри у науково-творчих і ділових зарубіжних відрядженнях, обмін навчально-методичною літературою;

– проведення спільних науково-теоретичних та науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів;

– видання збірників наукових праць, матеріалів науково-теоретичних конференцій, інформаційних бюлетенів.

З метою координації міжнародних контактів, здійснення обміном досвіду та інформацією кафедра економіки підприємства встановлює прямі зв’язки з іноземними освітніми і науковими інституціями, професорами і лекторами цих навчальних закладів у сфері освітньої, наукової та навчально-методичної діяльності (запрошення та участь в міжнародних конференціях, симпозіумах, круглих столах, тренінги в тому числі й особисті запрошення).

За звітний період кафедрою економіки підприємства укладено угоди про співпрацю з

– Жешувським університетом (м. Жешув, Польща);

– Міжнародною науково-освітньою асоціацією L´Association 1901 «SEPIKE» (Асоціація університетів Західної Європи, м. Мюнхен, Німеччина);

– Челябінським інститутом (філією) федерального державного бюджетного закладу вищої професійної освіти «Російський державний торгово-економічний університет» (м. Челябінськ, Росія).

 

З Жешувським університетом проведено три спільні науково-практичні конференції:

«Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи» (лютий 2013 р., березень 2014 р).

«Ринкові економічні механізми сталого розвитку: інноваційне та фінансове забезпечення» (9–10 травня 2014 р., м. Дніпропетровськ).

 

Спільно з Міжнародною науково-освітньою асоціацією L´Association 1901 «SEPIKE» (Асоціація університетів Західної Європи, м. Мюнхен, Німеччина) протягом звітного періоду для підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу та освітнього рівня студенів було проведено ряд тренінгів:

– «Establishment of Companies in Germany and EU»;

– «Modern Principles of Human Resource Management»;

– «Innovative Methods of Managing Enterprises».

Проглянути лекцію (завантажити).

Всі учасники тренінгів отримали сертифікати.

Крім того, 11–12 квітня 2014 р. спільно з Міжнародною науково-освітньою асоціацією L´Association 1901 «SEPIKE» (Асоціація університетів Західної Європи, м. Мюнхен, Німеччина) проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Формування та ефективність використання фінансових ресурсів в економічній діяльності», за результатами якої опубліковано збірник.

 

Викладачі кафедри економіки підприємства постійно беруть участь у міжнародних наукових конференціях, які проходять за кордоном (Польща, Німеччина, США, Канада, Росія, Чехія, Великобританія, Болгарія).

Міжнародна співпраця дає можливість викладачам кафедри опановувати і успішно потім використовувати новітні методики навчання, наукові розробки, інформаційні технології зарубіжних колег, як засоби інноваційного підходу до процесу навчання і підготовки фахівців з економіки підприємства.На головну

© 2006-2019 Інформація про сайт