Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Введіть свій e-mail: через FeedBurner

26.02.2014

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

Шановні пані та панове!

Державний ВНЗ «Національний гірничий університет» (м. Дніпропетровськ, Україна) запрошує Вас взяти участь у II Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи», яка пройде 17-20 березня 2014.

Мета конференції: обмін результатами наукових досліджень з проблем, тенденцій та перспектив світового розвитку в умовах глобалізації.

Форма проведення конференції: заочна.

На конференцію приймаються матеріали: викладачів вищих навчальних закладів; співробітників науково-дослідних установ; аспірантів, докторантів, слухачів магістратури; представників органів державного і місцевого самоврядування, громадських (некомерційних, недержавних) організацій, підприємств і комерційних фірм, юридичних, фінансових та інших установ, діяльність яких має відношення до тематики конференції.

Робочі мови конференції: англійська, російська, українська.

Конференція присвячена економічним наукам.

Останній день подачі заявки - 17 березня 2014 р.

Статті та коротка інформація про авторів будуть представлені в Internet на сайті ууніверситету. Також за підсумками роботи конференції буде надруковано збірник з присвоєнням ISBN та ББК.

Загальні дані в збірнику будуть опубліковані українською мовою, дані автора і наукові роботи надруковані мовою оригіналу.

Матеріали, які надаються на конференцію, повинні мати науковий характер і ґрунтуватися на принципах наукової та професійної етики.

Науково-тематична секція конференції

Секція «Економічні науки»:

Питання розвитку людського потенціалу.

Державне регулювання економічних процесів.

Інновації в економіці та управлінні, управління інноваціями та інноваційною діяльністю.

Логістика.

Маркетинг: сучасний стан, перспективи розвитку.

Математичні та інструментальні методи економіки.

Міжнародна торгівля та геополітичні інтереси.

Менеджмент: сучасний стан, перспективи розвитку.

Світова економіка та міжнародні відносини.

Розвиток соціально-економічних відносин в умовах глобалізації.

Раціональне природокористування та економічна безпека.

Роль інформаційних технологій в процесі глобалізації світової економіки.

Сучасні інформаційні технології в економічній діяльності.

Сучасні проблеми економічної теорії та практики.

Управління національною економікою.

Управління соціально-економічним розвитком регіону.

Управління підприємствами, галузями, комплексами.

Управлінський та бухгалтерський облік, аналіз і аудит.

Сталий розвиток підприємств, галузей, комплексів.

Фінансове управління розвитком економічних систем.

Економіка та управління якістю.

Економіка праці та управління персоналом.

Відкрита підсекція (приймаються матеріали з інших тем, що відповідають тематиці секції).

Вимоги до оформлення матеріалів конференції:

1. Обсяг статті, включаючи ілюстрації і таблиці, не повинен перевищувати 10 сторінок машинописного тексту.

2. Формат паперу: А4 - 210х297 мм.

3. Поля праворуч, ліворуч, зверху і знизу - по 20 мм.

4. Шрифт - Times New Roman.

5. Розмір шрифту (кегль) - 12 pt.

6. Міжрядковий інтервал – 1,5.

7. Вирівнювання тексту - по ширині (переноси слів не допускаються, між словами допускається тільки один пробіл).

8. Відступ першого рядка (абзац) - 1,25 см.

9. Скорочення слів (крім загальноприйнятих - скорочення математичних величин, мір, термінів і т.п.) не допускаються.

10. Всі малюнки, схеми, графіки, діаграми і таблиці повинні бути вставлені в тексті строго в межах зазначених вище розмірів сторінки. Вони обов'язково повинні мати виноски на офіційні джерела. Таблиці повинні бути компактними, мати назву, а їх шапка повинна точно відповідати змісту граф. Назви малюнків і таблиць друкуються перед малюнками та таблицями, без пропуску рядка. Після назви крапка не ставиться.

11. Не використовувати: табуляцій, переносів, автоматичних виносок і списків.

12. Текст повинен бути оформлений з обов'язковим відображенням наступних елементів:

- назва;

- вступ;

- основний текст, який може бути розбитий на частини, що мають відповідні заголовки;

- висновок;

- перелік джерел.

Послідовність розміщення матеріалу:

1-й рядок - назва статті - шрифт напівжирний прямий, всі букви заголовні, вирівнювання по центру аркуша (без відступу).

2-й рядок - вільний.

3-й рядок - ім'я та прізвище (без скорочення) автора із зазначенням (через кому) наукового ступеня, вченого звання (можна використовувати загальноприйняті скорочення) або іншого статусу автора (докторант, аспірант, здобувач, науковий співробітник, студент і ін) - шрифт напівжирний прямий, вирівнювання по центру аркуша (без відступу)

4-й рядок - назва організації, в якій автор навчається або працює - шрифт напівжирний прямий, вирівнювання по центру аркуша (без відступу).

5-й - вільний.

Далі друкується текст статті (не більше 10 сторінок).

Після тексту статті один рядок пропускається.

На наступному рядку друкується (з відступом) слово «Література», шрифт напівжирний, прямий, вирівнювання по ширині аркуша, з відступом. Після нього ставиться двокрапка. Під словом «Література:», без пропуску рядка, перераховуються використані в роботі літературні (і електронні) джерела в алфавітному порядку - вирівнювання по ширині, з відступом.

Для участі в конференції необхідно надати:

- заявку і основний матеріал конференції (статтю) з усією супутньою інформацією (відповідно до вимог до оформлення).

- відскановану версію платіжного документа про оплату участі у конференції.

Заявку, статтю та копію квитанції необхідно переслати на електронну пошту gkb_s@mail.ru не пізніше 17 березня 2014 р.

Статті, що не відповідають встановленим правилам оформлення, не будуть включені в програму конференції, а також опубліковані у збірнику.

Термін публікації матеріалів складає 2 місяці з моменту завершення конференції.

Оплата участі в конференції:

1. Вартість однієї сторінки складає – 15 грн.

2. Вартість поштової пересилки збірника – 25 грн.

3. Вартість кожного додаткового (починаючи з 2) збірника (з урахуванням вартості його пересилання) – 50 грн.

Для іноземних учасників – 30 євро з урахуванням пересилки.

Оплата здійснюється за наступними реквізитами одержувача: ПАТ КБ ПриватБанк; ЄДРПОУ 14360570; МФО 305299; Рах. № 29244825509100. Призначення платежу: внесення організаційного збору на рахунок № 5168757216178485 за участь у конференції.

Учасникам із країн СНД радимо користуватися платіжними системами Unistream або Western Union. Додаткова інформація та реквізити для оплати надається за запитом

Усі питання з приводу конференції Ви можете з’ясувати за телефонами:

Шаповал Валентина Михайлівна

(056-2) 47-24-49;

(067) 970-00-01

Павленко Ольга Вікторівна

(067) 188-00-23

ЗАЯВКА

на участь у

II Міжнародній науково-практичній конференції

«Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи»

17-20 березня 2014

Прізвище, ім'я________________________________________________________________

Організація __________________________________________________________________

Посада, ступінь, звання _______________________________________________________

Назва статті _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Секція ______________________________________________________________________

Підсекція ____________________________________________________________________

Адреса для пересилки збірника (із зазначенням поштового індексу і ПІБ одержувача): _____________________________________________________________________________

Контактний телефон__________________________________________________________

Е-mail:_______________________________________________________________________

Правила участі в конференції:

Запитання та коментарі

Матеріали конференції розміщуються на сайті університету. Будь-який бажаючий, попередньо зареєструвавшись, має право зайти на сайт і викласти свою думку з будь-якого матеріалу конференції, оцінити його, а також вступити в інтерактивну дискусію з автором та іншими зацікавленими особами.

Необхідно утримуватися від питань поза темою конференції, від особистого листування з іншими користувачами, а також від безглуздих повідомлень і реклами. Звертайте увагу на смислову коректність питань, не дублюйте вже поставлені запитання.

Перевіряйте грамотність повідомлення: помилки можуть ускладнити розуміння Вашого питання, особливо це стосується пунктуації.

Коментарі публікуються відразу, тому поважайте інших користувачів, дотримуйтеся даних Правил.

Забороняється:

- поширення недостовірних відомостей, інформації, яка порушує законні права та інтереси третіх осіб, посягає на їх честь і гідність;

- нецензурна лексика, в тому числі завуальована;

- реклама;

- особисті образи учасників, користувачів, експертів або організаторів;

- повідомлення, не відповідні обговорюваній темі, у тому числі особисті розмови.

Відповідальність:

Ваша участь в конференції на увазі повну згоду з Правилами конференцій.

Організатори конференції залишають за собою право виправляти і видаляти повідомлення при обговоренні матеріалів конференції.

Організатори конференції також залишають за собою право виробляти будь-які дії на свій розсуд для досягнення мети конференцій.

Організатори конференції можуть не поділяти думки учасників і не несуть за них відповідальність.

Організатори конференції не гарантують точність і повноцінність будь-якої інформації, наданої учасниками конференцій - як користувачами, так і експертами.

Організатори конференції не несуть ніякої відповідальності за прямий або непрямий збиток, упущену вигоду та інші наслідки використання або невикористання матеріалів конференцій.

Будемо раді Вашій участі у конференції!


До списку


На головну

© 2006-2020 Інформація про сайт