Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Введіть свій e-mail: через FeedBurner

10.08.2015

Поповнення розділу "Наукова діяльність"

До розділу "Наукова діяльність" (див. у розділі "Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Економіка підприємства: проблеми та перспективи розвитку") додано новий елемент: Збірник матеріалів Економіка  підприємства : проблеми та  перспективи розвитку : матеріали ІІ всеукр. наук .- практ. конф. студ ., асп. та молодих учен., 25 груд . 2013 р ., м. Дніпропетровськ / відп . ред. В. М. Шаповал; М- во освіти і науки України; Нац. гірн . ун- т . – Д.: НГУ, 2014. – 88 с.

До списку


На головну

© 2006-2020 Інформація про сайт