Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Грідін Олександр Пилипович

Грідін Олександр Пилипович – доцент.

Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут ім. Артема, 1973 р. Спеціальність: «Економіка і організація геологорозвідувальних робіт»; кваліфікація: гірничий інженер-економіст.

Кандидат економічних наук, 08.00.05 – економіка, організація, управління і планування народного господарства (геологорозвідувальні роботи); доцент кафедри екологічного менеджменту. Тема дисертації: «Розробка методів визначення й аналізу фактичної економічної ефективності нової техніки бурових робіт при геологічній розвідці родовищ твердих корисних копалин».

Викладає дисципліни:

1. «Планування фінансової діяльності підприємства» (лекції 16-30 годин, практичні заняття);

2. «Економіка природокористування» (лекції – 12-24 години, практичні заняття);

3. «Розробка кошторисної документації» (лекції – 26 годин, практичні заняття);

4. «Економіка галузі» (лекції 16-24 години, практичні заняття).

Опубліковано за останні 4 роки 11 наукових праць, у т. ч.:

тези доповідей – 11.

Підвищення кваліфікації:

Дніпропетровське відділення Українського державного геологорозвідувального інституту, травень–червень 2009 р., звіт про стажування від 09 червня 2009 р.Місця роботи: Красногорівський вогнетривкий завод (робітник), геологорозвідувальні експедиції (технік, економіст), Інститут мінеральних ресурсів Міністерства геології України (науковий співробітник, завідувач сектором), Національний гірничий університет (асистент, доцент, інженер, науковий співробітник, заступник начальника відділу маркетингу)Бібліографічний список наукових та навчально-методичних праць за 2010–2014 рр.:


1. Грідін О.П. Оцінка ефективності діяльності підприємства за допомогою використання процесно-орієнтованого аналізу рентабельності / О.П. Грідін, К.В. Асадуллаєва // Трансфер технологій: від ідеї до прибутку / Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – Т.2. – Д.: НГУ, 2010. – С. 46–48.

2. Грідін О.П. Узагальнююча оцінка ефективності використання основних засобів / О.П. Грідін, О.А. Булаєва // Трансфер технологій: від ідеї до прибутку / Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – Т.2. – Дн.: НГУ, 2010. – С. 65–66.

3. Грідін О.П. Удосконалення факторного методу планування прибутку / О.П Грідін., О.В. Пічкова // Трансфер технологій: від ідеї до прибутку / Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – Т.2. – Д.: НГУ, 2010. – С.150–151.

4. Антоненко Т.В. Индексный метод комплексной оценки трудовых ресурсов / Т.В. Антоненко, О.П. Грідін // Трансфер технологій: від ідеї до прибутку / Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – Т.2. – Д.: НГУ, 2010. – С. 44–46.

5. Грідін О.П. До проблеми використання наукового потенціалу педагогічних працівників вузів / О.П. Грідін // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку України / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Д.: НГУ, 2010. – С.110–111.

6. Грідін О.П. Прискорення інноваційного процесу в галузі геології та розвідування надр / О.П. Грідін // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Т.1. – Дніпропетровськ, 2011. – С.86–88.

7. Грідін О.П. Альтернативний підхід до оцінювання якості знань в стандартах вищої освіти / А.М. Мельников, О.П. Грідін // Проблеми розробки галузевих стандартів вищої освіти нового покоління / Матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Д.: НГУ, 2011.– С.108–110.

8. Гридин А.П. Административные расходы – как источник снижения себестоимости продукции / А.Ф. Гридин, Е.Д. Кононова // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Т.1. – Д.: НГУ, 2012. – С.70-72.

9. Грідін О.П. Оцінювання та моделювання рівня фінансової стійкості підприємства / О.П. Грідін, М.О. Грідіна // Економіка підприємства: проблеми та перспективи розвитку / Матеріали І всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Д.: НГУ, 2013. – С. 31-33.

10. Грідін О.П. Удосконалення управління економічною безпекою підприємства / О.П. Грідін, Д.А. Судакова // Економіка в умовах сталого розвитку: контекст підприємств, регіонів, країн / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Т.1. – Д.: НГУ, 2013. – С.63-66.

11. Грідін О.П. Вартісне оцінювання заасів мінеральних ресурсів гірничодобувного підприємства // Економіка підприємства: проблеми та перспективи розвитку / Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Д.: НГУ, 2014. – С. 21-24.


На головну

© 2006-2019 Інформація про сайт