Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Ащеулова Олександра Миколаївна

Ащеулова Олександра Миколаївна – старший викладач


Контакти:

телефон: (056-2) 46-90-15 

e-mail: ashcheulova.o.m@nmu.one

Закінчила: Національний гірничий університет, 2002 р. Спеціальність: "Економіка підприємства"; кваліфікація: економіст.


Викладає дисципліни:

1. "Система технологій" (лекції - 44 години);

2. "Економіка, організація та планування ГРР" (лекції - 20 годин);

3. "Економіка галузі" (лекції - 24 години);

4. "Основи підприємницької діяльності" (лекції - 20 годин);

5."Основи економіки транспорту" (лекції –40 годин)

6. "Регіональна економіка" (лекції – 32 годин)

7. "Методи кредитних, фондових, біржових операцій" (практичні заняття - 24 години);

8. "Стратегічне управління підприємством" (практичні заняття - 56 годин);

9. "Економіка і організація діяльності об'єднань підприємств" (практичні заняття - 32 години).

Опубліковано за останні 4 роки 11 наукових та навчально-методичних праць, у т. ч.:

 • монографія - 3;
 • фахові статті - 1;
 • тези доповідей - 4;
 • навчально-методичні праці - 3.
 • Підвищення кваліфікації:

  Міжнародна науково-освітня асоціація L`Association 1901 "SEPIKE", стажування за програмою "Розвиток бізнесу в країнах Східної і Західної Європи", Certificate, червень 2012 р.

  Міжнародна науково-освітня асоціація L´Association 1901 «SEPIKE», стажування за програмою, "Innovative Methods of Managing Enterprises", Сertificate IME 0459/2013 від 19.12.2013.  Бібліографічний список наукових та навчально-методичних праць за 2010–2013 рр.:


  1. Ashcheulova А. Ecologic Component of Social Responsibility of Business (Experience of Poland and Ukraine) / V. Shapoval, A. Ashcheulova // Єдина Європа: перспективи розвитку : Монографія = United Europe: prospects of development : Monograph / Національний гірничий університет, Дніпропетровськ; Вища банківська школа, Вроцлав; наук. ред. О.І. Амоша. - Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2010. - 254 с. (С.219-225).

  2. Ashcheulova А. Ecologic Component of Social Responsibility of Business (Experience of Poland and Ukraine) / V. Shapoval, A. Ashcheulova // Сommon Europe: Ukraine and Poland under Conditions of Globalization and European Integration. - Monograph: ed. K. Wilk, A. Hetmanczuk. - Poznan-Wroc?aw: Wydawnictwo Wyzszej Szko?y Bankowej, 2012. - 399 p. (P.183-193).

  3. Ashcheulova А. Factors of corporate social responsibility in Ukraine. A role of the EU in its development / V. Shapoval, А. Ashcheulova // Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Bankowej we Wroc?awiu. - 2010. - Nr.15. - S.229-240.

  4. Ащеулова О.М. Екологічна відповідальність як інструмент реалізації концепції сталого розвитку / В.М. Шаповал, О.М. Ащеулова // Теория и практика экономики и предпринимательства / Материалы VIІ Международной научно-практической конференции. Алушта, 11-13 мая 2010 года. - Симферополь, 2010. - С.159.

  5. Ащеулова О.М. Інструменти стимулювання соціально відповідальної поведінки / В.М. Шаповал, О.М. Ащеулова // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины / Материалы IX Международной научно-практической конференции. Алушта, 30 сентября - 2 октября 2010 года. - Симферополь, 2010. - С.22-23.

  6. Управління потенціалом підприємства. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи з нормативної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.0305 Економіка і підприємництво / В.М. Шаповал, М.С. Пашкевич, О.М. Ащеулова. - Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2010. - 45 с.

  7. Ащеулова О.М. Особливості екологічної кризи в Україні / О.М. Ащеулова // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (Дніпропетровськ, 20-22 травня 2010 року). - Д.: Національний гірничий університет, 2010. - Т.2. - С.246-247.

  8. Ащеулова О.М. Тенденції розвитку соціально відповідальної поведінки суб'єктів підприємництва в Україні / В.М. Шаповал, О.М. Ащеулова // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її реалізації: Праці IV міжнарод. наук.-практ. сем., 23-26 жовт. 2012 р. / відповід. ред. Є.М. Письменний, В.М. Шаповал. - Д.: Національний гірничий університет, 2012. - С.194-199.

  9. Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи бакалавра з напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства / В.М. Шаповал, А.М. Мельников, Т.В. Герасименко, О.М. Ащеулова. / - Д.: Національний гірничий університет, 2013. - 26 с.

  10. Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи магістра зі спеціальності 8.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) / В.М. Шаповал, А.М. Мельников, Т.В. Герасименко, О.М. Ащеулова. / - Д.: Національний гірничий університет, 2013. - 31 с.

  11. Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи спеціаліста зі спеціальності 7.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) / В.М. Шаповал, А.М. Мельников, Т.В. Герасименко, О.М. Ащеулова. / - Д.: Національний гірничий університет, 2013. - 28 с.


  Останне редагування 19.11.2016 р. о 11:45

  На головну

  © 2006-2020 Інформація про сайт