Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Міжнародна мультидисциплінарна науково-практична конференція

"Детермінанти сталого розвитку суспільства в умовах глобалізації"


Завантажити інформаційний лист (213,4 Кб)

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній мультидисциплінарній науково-практичній конференції «Детермінанти сталого розвитку суспільства в умовах глобалізації», яка відбудеться 12 листопада 2019 р. За результатами роботи конференції планується публікація тез доповідей в електронному Збірнику матеріалів конференції.

 

Тематичні секції конференції:

1. Глобальні проблеми сучасного суспільства.

2. Сучасні парадигми розвитку підприємств та організацій.

3. Організаційно-економічні механізми розвитку соціально-економічних систем в умовах глобалізації.

4. Механізми забезпечення конкурентоспро-можності соціально-економічних систем в умовах глобалізації.

5. Інтеграційні механізми успішної взаємодії суб’єктів господарювання в ієрархічному ринковому середовищі.

6. Роль інформаційних технологій в процесі глобалізації світової економіки та сталого розвитку суспільства.

7. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток соціально-економічних відносин у суспільстві.

8. Міжнародна торгівля та геополітичні інтереси в умовах глобалізації.

9. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток людського капіталу.

10. Формування свідомості індивіда в глобалі-зованому суспільстві.

11. Інтеграційні та глобалізаційні чинники формування сучасного ринку праці.

12. Соціальні, економічні та екологічні складові сталого розвитку.

13. Роль держави у забезпеченні сталого розвитку суспільства.

14. Сталий розвиток національної економіки.

15. Сталий розвиток підприємств, галузей, комплексів.

16. Інструменти забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання.

17. Геоекономічні інтереси в системі світового технологічного розвитку.

18. Фінансові аспекти сталого розвитку суспільства.

19. Освіта як чинник сталого розвитку суспільства.

20. Проблеми і суперечності сталого розвитку суспільства.

© 2006-2019 Інформація про сайт