НТУ «Днепровская политехника» — соответствие Времени

Семина Светлана Сергеевна

Семина Светлана Сергеевна – ассистент.

Закончила: Национальный горный университет, 2004 г. Специальность: «Экономика предприятия», квалификация: экономист.Преподает дисциплины:

1. «Экономика труда и социально-трудовые отношения» (практические занятия);

2. «Планирование и контроль на предприятии» (практические занятия);

3. «Экономика природопользования» (практические занятия);

4. «Профессиональные функции и задачи специалиста» (практические занятия).

Опубликовано за последние 3 года 11 научных работ, в т.ч.:

 • профессиональные статьи - 3;
 • тезисы докладов - 8.
 • Повышение квалификации:

  Международная научно-образовательная ассоциация L'Association 1901 «SEPIKE», стажировки по программе «Business Process Re-engineering in the activities of modern enterprises», Certificate, сентябрь 2012 г.  Библиографический список научных и учебно-методических работ за 2010–2012 гг.:


  1. Сьоміна С.С. Особливості і принципи формування системи управління матеріальними ресурсами. / С.С. Сьоміна // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2011. - №2. - С.194-197.

  2. Сьоміна С.С. Визначення оптимального обсягу партії поставки матеріальних ресурсів / В.М. Шаповал, С.С. Сьоміна // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України / Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. - Дніпропетровськ, 20-22 травня 2010 року. - Д.: ДНУ, 2010. - Т.1. - С.228-229.

  3. Сёмина С.С. Основные цели, задачи и положения производственной логистики. / С.С. Сёмина // Інноваційно-орієнтовані засади максимального використання потенціальних можливостей виробництва в умовах євроінтеграції / Науково-практична інтернет-конференція. - Тернопіль, жовтень 2010. - С.196-198.

  4. Сьоміна С.С. Роль прибутку в умовах трансформації / Т.Г. Сугак, С.С. Сьоміна // Трансфер технологій: від ідей до прибутку / Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. - Т.ІІ. - Д.: НГУ, 2010. - С.179-181.

  5. Сьоміна С.С. Показники оцінки конкурентоспроможності підприємства / Ю.В. Гаврилюк, С.С. Сьоміна // Трансфер технологій: від ідей до прибутку / Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. - Т.ІІ. - Д.: НГУ, 2010. - С.181-183.

  6. Сёмина С.С. Реорганизация предприятий. / С.С. Сёмина, А.А. Чичибабина // Трансфер технологій: від ідей до прибутку / Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. - Т.ІІ. - Д.: НГУ, 2010. - С.163-165.

  7. Сьоміна С.С. Особливості оцінки конкурентоспроможності продукції. / С.С. Сьоміна, В. Розкокоха // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України / Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. - Д.: Національний гірничий університет, 2010. - Т.1. - C.216-217.

  8. Сьоміна С.С. Особливості мотивації персоналу в розвинутих країнах / С.С. Сьоміна, А. Грюкова // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України / Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. - Д.: Національний гірничий університет, 2010. - Т.1. - C.214-215.

  9. Сьоміна С.С. Особливості і принципи формування системи управління матеріальними ресурсами / С.С. Сьоміна // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2011. - №2. - С. 194-197.

  10. Сьоміна С.С. Загальні засади та характерні особливості впровадження логістичних механізмів у виробничий процес машинобудівних підприємств / С.С. Сьоміна // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - №10. - С.38-42.

  11. Сьоміна С.С. Управління виробничим потоком машинобудівного підприємства на основі теорії обмежень / С.С. Сьоміна // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її реалізації: Праці IV міжнарод. наук.-практ. сем., 23-26 жовт. 2012 р. / відповід. ред. Є.М. Письменний, В.М. Шаповал. - Д.: Національний гірничий університет, 2012. - С.172-175.


  На главную

  © 2006-2019 Інформація про сайт